Deschide meniul principal

Formele pronumelui relativ sunt: care, cine, ce, ceea ce, cât, câtă, câți, câte. Pronumele relativ cine se referă la ființe, care și ce se pot referi atat la ființe cât și la lucruri, iar cât se referă la cantitatea obiectelor.

Fiecare dintre pronumele relative poate introduce atât propoziții în relație cu un substantiv (propoziții atributive), cât și propoziții în relație cu un verb.

Funcția sintactică a pronumelui relativ care introduce o propoziție atributivă se poate recunoaște ușor înlocuind pronumele cu substantivul din regentă al cărui loc îl ține, la cazul pronumelui:

- subiect: Am apreciat eleva 1/ care se pregătește temeinic.2/

- nume predicativ: Nu știam 1/ care este rezultatul concursului.2/

-atribut pronominal genitival:El s-a așezat lângă o fântână 1/ a cărei apă se scurgea. 2/

- complement direct: Zmeul acesta este mai puternic decât frații lui 1/ pe care i-a lovit.2/

- complement indirect (în acuzativ): Am citit cartea 1/ despre care mi-ai vorbit. 2/

- complement indirect (în dativ): El a chemat elevul 1/ căruia i-a dat caietul. 2/

- complement circumstanțial de loc: Admirăm munții 1/ spre care ne îndreptăm pașii.2/

- complement circumstanțial de timp: Mi-am amintit ziua1/ în care am primit vestea. 2/

- complement circumstanțial de cauză: Știam 1/ din cauza căruia m-am supărat.2/

Pronumele relativ care la cazul genitiv așezat la începutul propoziției este atribut al substantivului și este precedat de articolul posesiv:

Am curățat pomul 1/ ale cărui ramuri s-au uscat.2/

masculin singular feminin plural masculin singular feminin plural

Pronumele relativ se acordă în gen și număr cu substantivul înlocuit în propoziția regentă (pomul), iar articolul posesiv (ale) se acordă în gen și număr cu substantivul determinat din propoziția subordonată aflat la dreapta (ramuri).

Însoțind un substantiv, pronumele relative care, ce, cât, câtă, câți, câte se acordă cu acesta în gen, număr și caz și au funcție sintactică de atribut adjectival:

A cumpărat 1/ care carte i-a plăcut.2/

Am aflat 1/ ce elev întârzie."2/

Ei au luat 1/ câte flori au dorit.2/

Model de analiză

„Acum Vitoria se abătea iarăși într-o țară cu totul necunoscută, cu nume de sate și munți pe care nu le mai auzise. A făcut popasul obișnuit într-un sat căruia îi zice Săbașa…"

(M. Sadoveanu)

pe care = pronume relativ, simplu, genul neutru, numărul plural, cazul acuzativ, precedat de propoziția simplă „pe", funcție sintactică de complement direct,

căruia = pronume relativ, simplu, genul neutru, numărul singular, cazul dativ, funcție sintactică de complement indirect.

„În casa bunicilor am simțit nevoia să notez ceea ce era chiar sub ochii mei."

(I. Teodoreanu)

ceea ce = pronume relativ compus, formă neutră, numărul singular, cazul nominativ, funcție sinatctică de subiect.

Observație:

Ceea ce este un pronume relativ compus cu sens neutru, când se referă la un fapt, la o situație anterioară : Vom discuta 1/ ceea ce ai propus.2/

Vedeam 1/ cât adevăr, câtă culoare se găsesc aici.2/

cât = adjectiv pronominal relativ, genul neutru, numărul singular, cazul nominativ, funcție sintactică de atribut adjectival.

câtă = adjectiv pronominal relativ, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, funcție sintactică de atribut adjectival.

Vezi șiModificare