Bituitus a fost rege al arvernilor, important neam celtic din Gallia centrală și meridională, care, în anul 2 î.e.n, domină o mare parte a Galliei. În 121 î.e.n, este înfrânt și făcut prizonier de către generalii romani Cn. Domitius Arhenobarbus și Q. Fabius Maximus. Fiul regelui luat prizonier, Celtill, pornește ultima mare răscoală antiromană în anul 52 î.e.n.