Câmpia Bălțiului

formă de relief din Moldova
(Redirecționat de la Câmpia Moldovei de Nord)

Câmpia Bălțiului, sau Câmpia Cuboltei Inferioare,[1] este o formă de relief situată în nordul Republicii Moldova, se învecinează cu Platoul Moldovei (nord), Podișul Nistrului (la est), Podișul Ciuluc-Soloneț (la sud) și Câmpia Prutului de Mijloc (la vest). Câmpia Bălțiului se caracterizează printr-un relief colinar slab fragmentat de văi largi cu versanți domoli, iar interfluviile plate având lățime de câțiva kilometri. Altitudini maxime cuprinse 200-250 m, cea medie - 159 m. Procesele contemporane exogene se manifestă slab în comparația cu podișuri.

Harta fizică a Republicii Moldova

Câmpia cuprinde partea superioara a bazinului râului Răut, fiind traversată și de râurile Cubolta, Căinar, Copăceanca, Răuțel.

Predomină solurile cernoziomice moderat humifere, peste 87% din suprafața câmpiei este ocupată de terenurile agricole.

Referințe

modificare
  1. ^ BOBOC, Nicolae. Probleme de regionare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova. In: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții, nr. 1 (307), 2009, pp. 161-169. ISSN 1857-064X

Bibliografie

modificare
  • BOBOC, Nicolae. Probleme de regionare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2009, Nr 1, pp. 161-169.
  • BLIUCI. I, MALAI I. Studiul privind geneza reliefului actual al Republicii Moldova. Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al AȘM, N 1, 2012, pp. 75-78.
  • MOGORICI C. Utilizarea metodelor morfostructurale pentru analiza unui sector din partea de nord a Republicii Moldova. Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al AȘM, N 2, 2009, pp. 45-48.