Catalogul colecției Biblioteca pentru toți (Editura Minerva)

Aceasta este o listă cu aproximativ 1.700 de volume numerotate care au apărut în Colecția Biblioteca pentru toți (BPT) de la Editura de Stat pentru literatură și artă (ESPLA), de la Editura pentru Literatură (EPL) în perioada 1960-1970 și de la Editura Minerva în perioada 1970-2001 sub egida Ministerului Culturii.[1][2][3][4][5][6] Anul din tabele se referă la data apariției primei ediții a volumului respectiv. S-a preferat folosirea în titlul articolului a sintagmei Editura Minerva între paranteze deoarece editura a fost fondată în 1898, respectiv refondată în 1970, iar multe dintre volumele perioadei 1960-1970 au fost reeditate și de Editura Minerva.

Anii 1960 modificare

Primele numere din noua colecție BPT care au fost editate de Editura de Stat pentru literatură și artă (ESPLA) și de Editura pentru Literatură (EPL) (perioada ianuarie 1960-1970) au fost parțial reeditate ulterior (după 1970) de Editura Minerva cu același număr de colecție.[7] Între ianuarie 1960 - august 1967 au fost publicate 400 de numere în colecția Biblioteca pentru toți, cu un tiraj total de 24,625 milioane de exemplare (același număr de exemplare au fost publicate în perioada 1895-1949 în aceeași colecție, dar nenumerotată). Primele 400 de numere au cca. 140.000 de pagini de carte cu opere din 31 de literaturi - română, africană, sud-africană, americană, arabă, belgiană, bulgară, cehă, chineză, daneză, elvețiană, engleză, finlandeză, franceză, georgiană, germană, greacă modernă și antică, guatemaleză, idiș, indiană, islandeză, italiană, latină, maghiară, norvegiană, persană, poloneză, rusă, sârbă și spaniolă.[8]

An Nr. Autor Titlu Note
1960 1 Mihai Eminescu Poezii Poezii (ed. a II-a, 1964; ed. a III-a, 1965; ed. a IV-a, 1967; ed. a VII-a, 1977 vol 1 și 1 bis)
1960 2 Ion Luca Caragiale Teatru Ed. a III-a, 1982, cu titlul O scrisoare pierdută
1960 3 Feodor Dostoievski Amintiri din Casa morților Roman. ESPLA - Cartea Rusă
1960 4 Vasile Alecsandri Culegere de proză. I. Călătorie în Africa Vol. I, Retipărit în: 1984
1960 5 Vasile Alecsandri Culegere de proză. II. Dridri Vol. II
1960 6 Ion Creangă Amintiri, povești, povestiri Ed. a II-a, 1967
1960 7 Henri Barbusse Focul Roman
1960 8 Mihail Sadoveanu Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi Vodă Roman istoric
1960 9 Petre Ispirescu Basme, legende, snoave Ed. a II-a, 1966, cu titlul Zîna zînelor
1960 10 Feodor Gladkov Cimentul Roman
1960 11 Ștefan Octavian Iosif Versuri Ed. a II-a, 1965
1960 12 Henryk Sienkiewicz Nuvele
1960 13 Mihai Beniuc Poezii
1960 14 Nicolai Ostrovski Născuți în furtună Roman
1960 15 George Coșbuc Fire de tort Ed. a II-a, 1966, în 2 vol. (nr. 15 și 15 bis) cu titlurile: I. Fire de tort și II. Cîntece de vitejie
1960 16 *** Alexandria. Esopia Cărți populare. Ed. a II-a, 1966
1960 17 Anatole France Crima lui Sylvestre Bonnard Roman
1960 18 Nicolae Bălcescu Romînii sub Mihai-Voievod Viteazul (Pagini alese) Ediție îngrijită de Andrei Rusu; prefață de Gh. Georgescu-Buzău

Retipărit în 1985 cu titlul Românii supt Mihai-Voievod Viteazul, ediție îngrijită de Andrei Rusu; prefață și tabel cronologic de Emil Manu

1960 19 Alexandru Davila Vlaicu-Vodă Dramă
1960 20 Tudor Arghezi Versuri
1960 21 Maxim Gorki Copilăria Roman
1960 22 Maxim Gorki La stăpîn
1960 23 Maxim Gorki Universitățile mele Autobiografie
1960 24 Calistrat Hogaș Pe drumuri de munte Ed. a II-a, 1967, în 2 vol. (nr. 24 și 24 bis) cu titlurile: I. Pe drumuri de munte și II. Amintiri.
1960 25 Goethe Suferințele tânărului Werther Roman
1960 26 Zaharia Stancu Desculț Roman, vol. I
1960 27 Zaharia Stancu Desculț Roman, vol. II
1960 28 I. S. Turgheniev În ajun Roman
1960 29 Mihail Sadoveanu Soarele în baltă. Divanul persian Povestiri
1960 30 Maupassant Bulgăre de seu Nuvele și schițe
1960 31 Ioan Slavici Nuvele I. Moara cu noroc Nuvele, vol. I
1960 32 Ioan Slavici Nuvele. II. Pădureanca Nuvele, vol. II
1960 33 György Kovács Cu ghearele și cu dinții Roman
1960 34 Ion Ghica Din vremea lui Caragea (Scrisori către V. Alecsandri)
1960 35 Eschil Perșii. Cei șapte contra Tebei Tragedii
1960 36 V. G. Korolenko Fără grai Nuvelă
1960 37 Liviu Rebreanu Răscoala Roman, vol. I; ed. a II-a, 1967
1960 38 Liviu Rebreanu Răscoala Roman, vol. II; ed. a II-a, 1967
1960 39 Ion Luca Caragiale La hanul lui Mânjoală Nuvele
1960 40 Boris Gorbatov Neînfrânții Roman
1960 41 B. P. Hasdeu Scrieri literare. I. Poezii, Micuța, Ursita
1960 42 B. P. Hasdeu Scrieri literare. II. Răzvan și Vidra, Trei crai de la Răsărit, Ioan Vodă cel Cumplit
1960 43 Alexandr Alexandrovici Fadeev Înfrîngere Roman. ESPLA - Cartea Rusă
1960 44 Mihail Sadoveanu Istorisiri despre vînători și pescari
1960 45 Marin Preda Moromeții Roman [primul volum]
1960 46 Jack London Călcâiul de fier Roman SF
1960 47 N. D. Cocea Pamflete și articole. Vinul de viață lungă
1960 48 Julius Fučík Reportaj cu ștreangul de gît Scrisori autobiografice
1960 49 *** Flori alese din poezia populară Antologia poeziei lirice: ed. a II-a, 1967, în 2 vol. (49 și 49 bis) cu titlurile: I. Poezia lirică și II. Poezia obiceiurilor tradiționale.
1960 50 Emile Zola Germinal Roman, vol. I (Les Rougon-Macquart - 13)
1960 51 Emile Zola Germinal Roman, vol. II
1960 52 Nicolae Filimon Ciocoii vechi și noi Roman; ed. a II-a, 1967
1961 53 George Călinescu Enigma Otiliei Roman, vol. I; ed. a II-a, 1967
1961 54 George Călinescu Enigma Otiliei Roman, vol. II; ed. a II-a, 1967
1961 55 Mark Twain Un yankeu la curtea regelui Arthur Roman
1961 56 Aleksei Tolstoi Gobelinul reginei Maria-Antoinette Povestiri
1961 57 Eusebiu Camilar Negura Roman
1961 58 G. Karaslavov Tango Nuvele
1961 59 Șalom Alehem Tevi lăptarul Roman
1961 60 Mihail Sadoveanu Locul unde nu s-a întâmplat nimic. Însemnările lui Neculai Manea Romane
1961 61 Mikszath Kalman Căsătorie ciudată Roman
1961 62 A. P. Cehov Doamna cu cățelul și alte povestiri Conține „Salonul nr. 6”, „Zvăpăiata”, „Călugărul negru”, „Casa cu mezanin”, „Mujicii”, „Acasă”, „Agrișul”, „Omul în carapace”, „Doamna cu cățelul”, „Arhiereul”, „Logodnica”. Traduceri de Otilia Cazimir, Alice Gabrielescu, Nicolae Guma, Tatiana Panaitescu
1961 63 George Topîrceanu Balade vesele și triste Versuri; ed. a II-a, 1965
1961 64 Jan Drda Orășelul de pe coline Roman
1961 65 L. V. Tolstoi După bal Nuvele
1961 66 Eugen Barbu Tereza Nuvele
1961 67 Titus Popovici Setea Roman, vol. I
1961 68 Titus Popovici Setea Roman, vol. II
1961 69 Guy de Maupassant O viață Roman, ed. a II-a, 1992
1961 70 Rabindranath Tagore Ghirlanda dragostei Povestiri
1961 71 Gala Galaction Lîngă apa Vodislavei Nuvele
1961 72 Eugen Jebeleanu Poezii și poeme
1961 73 M. I. Lermontov Un erou al timpului nostru Roman
1961 74 Heinrich Mann Profesorul Unrat Roman
1961 75 Ioan Slavici Mara Roman
1961 76 John Galsworthy Mărul în floare Nuvele
1961 77 Anton Pann Fabule și istorioare. Nezdrăvăniile lui Nastratin Hogea
1961 78 Mihail Sadoveanu Mitrea Cocor. Aventură în lunca Dunării Romane
1961 79 N. V. Gogol Serile în cătunul de lîngă Dikanka Povestiri
1961 80 V. Em. Galan Zorii robilor Roman, vol. I
1961 81 V. Em. Galan Zorii robilor Roman, vol. II
1961 82 *** Isprăvile unor vîntură-lume Proza picarescă spaniolă
1961 83 Barbu Delavrancea Sultănica Nuvele
1961 84 Leonid Leonov Bursucii Roman
1961 85 Theodor Storm Iezerul albinelor Nuvele
1961 86 Miron Costin Letopisețul Țărîi Moldovei. De neamul moldovenilor
1961 87 Konstantin Fedin Frații Roman
1961 88 Francisc Munteanu Lența Nuvele
1961 89 Mihail Șolohov Pămînt desțelenit Roman, vol. I
1961 90 Mihail Șolohov Pămînt desțelenit Roman, vol. II
1961 91 Alexandru Odobescu Pseudo-cynegeticos sau Falș tractat de vînătorie Ed. a II-a, 1984 (cuprinde și Scene istorice)
1961 92 Vadim Kojevnikov Vi-l prezint pe Baluev Roman
1961 93 Stendhal Roșu și Negru Roman, vol. I; ed. a II-a, 1963
1961 94 Stendhal Roșu și Negru Roman, vol. II; ed. a II-a, 1963
1961 95 Nagy István La cea mai înaltă tensiune Roman
1961 96 D. Furmanov Ceapaev Roman
1961 97 Grigore Alexandrescu Poezii. Memorial de călătorie Ed. a II-a, 1974
1961 98 Maria Banuș Poezii
1961 99 Honore de Balzac César Birotteau Roman
1961 100 *** Tinerețe fără bătrînețe... Basme populare românești; ed. a II-a, 1967, în 2 vol. (nr. 100 și 100 bis) cu titlurile: I. Tinerețe fără bătrînețe și II. Făt-Frumos cu părul de aur
1961 101 Sinclair Lewis Kingsblood, urmașul regilor Roman, vol. I
1961 102 Sinclair Lewis Kingsblood, urmașul regilor Roman, vol. II
1961 103 Mihail Sadoveanu Venea o moară pe Siret Roman; ed. a II-a, 1969
1961 104 Vasile Alecsandri Chirița în Iași sau Două fete ș-o neneacă Comedii; ed. a II-a, 1973
1962 105 Vasile Alecsandri Fîntîna Blanduziei Drame istorice; ed. a II-a, 1973
1962 106 Cezar Petrescu Întunecare Roman, vol. I; ed. a II-a, 1965; ed. a III-a, 1966
1962 107 Cezar Petrescu Întunecare Roman, vol. II; ed. a II-a, 1965; ed. a III-a, 1966
1962 108 Zaharia Stancu Costandina Episoade
1962 109 Aleksandr Pușkin Poezii
1962 110 Boris Polevoi Povestea unui om adevărat Roman
1962 111 Duiliu Zamfirescu Spre mare Nuvele
1962 112 Duiliu Zamfirescu Viata la țară. Tănase Scatiu Romane; ed. a II-a, 1987
1962 113 Konstantin Fedin Orașe și ani Roman, vol. I
1962 114 Konstantin Fedin Orașe și ani Roman, vol. II
1962 115 Charles Dickens Marile speranțe Roman, vol. I; ed. a II-a, 1988
1962 116 Charles Dickens Marile speranțe Roman, vol. II; ed. a II-a, 1988
1962 117 Edmond Rostand Cyrano de Bergerac Comedie eroică; ed. a II-a, 1969
1962 118 Jean Bart Europolis Roman; ed. a II-a, 1971
1962 119 I. Turgheniev Părinți și copii Roman
1962 120 Halldór Laxness Clopotul din Islanda Roman
1962 121 Aurel Mihale Nopți înfrigurate Nuvele
1962 122 Marie Majerova Sirena Roman
1962 123 Feodor Dostoievski Crimă și pedeapsă Roman, vol. I
1962 124 Feodor Dostoievski Crimă și pedeapsă Roman, vol. II
1962 125 Camil Petrescu Un om între oameni Roman, vol. I
1962 126 Camil Petrescu Un om între oameni Roman, vol. II
1962 127 Camil Petrescu Un om între oameni Roman, vol. III
1962 128 Camil Petrescu Un om între oameni Roman, vol. IV
1962 129 Camil Petrescu Un om între oameni Roman, vol. V
1962 130 William Shakespeare Romeo și Julieta. Hamlet Tragedii
1962 131 Asztalos Istvan Duminică cu dragoste Nuvele și povestiri
1962 132 Ion Călugăru Copilăria unui netrebnic Roman
1962 133 Lion Feuchtwanger Goya sau Drumul spinos al cunoașterii Roman, vol. I
1962 134 Lion Feuchtwanger Goya sau Drumul spinos al cunoașterii Roman, vol. II
1962 135 Al. Sahia Execuția din primăvară Nuvele, povestiri, reportaje și articole
1962 136 Victor Hugo Mizerabilii Roman, vol. I
1962 137 Victor Hugo Mizerabilii Roman, vol. II
1962 138 Victor Hugo Mizerabilii Roman, vol. III
1962 139 Victor Hugo Mizerabilii Roman, vol. IV
1962 140 Victor Hugo Mizerabilii Roman, vol. V
1962 141 Ion Agârbiceanu Arhanghelii Roman, vol. I
1962 142 Ion Agârbiceanu Arhanghelii Roman, vol. II
1962 143 N. Ostrovski Așa s-a călit oțelul Roman
1962 144 Goethe Faust Vol. I
1962 145 Goethe Faust Vol. II
1962 146 Marcel Breslașu Dialectica poeziei. Niște fabule...
1962 147 Abatele Prevost Manon Lescaut Roman
1962 148 Mihail Sadoveanu Nicoară Potcoavă Roman
1962 149 N. V. Gogol Mantaua. Povestiri din Petersburg
1962 150 Alberto Moravia Povestiri din Roma. Noi povestiri din Roma
1962 151 Voltaire Naivul Povestiri filozofice
1962 152 Radu Boureanu Vioara cosmică Versuri
1962 153 Gustave Flaubert Doamna Bovary Roman
1962 154 Geo Bogza Țara de piatră Reportaje
1962 155 Bozena Nemcova Bunicuța Roman
1962 156 Nicolae Milescu-Spătaru Jurnal de călătorie în China
1963 157 Mihail Sadoveanu Frații Jderi. I. Ucenicia lui Ionuț Roman, vol. I
1963 158 Mihail Sadoveanu Frații Jderi. II. Izvorul alb Roman, vol. II
1963 159 Mihail Sadoveanu] Frații Jderi. III. Oamenii Măriei Sale Roman, vol. III
1963 160 La Fontaine Fabule
1963 161 Liviu Rebreanu Ion. I. Glasul pămîntului Roman, vol. I; ed. a II-a, 1965; ed. a III-a, 1967
1963 162 Liviu Rebreanu Ion. II. Glasul iubirii Roman, vol. II; ed. a II-a, 1965; ed. a III-a, 1967
1963 163 Șota Rustaveli Viteazul în piele de tigru Poem georgian medieval epic
1963 164 Homer Odiseea Poem epic
1963 165 Garabet Ibrăileanu Adela, fragment din jurnalul lui Emil Codrescu Roman; ed. a II-a, 1966, cuprinzând în plus: Privind viața și Amintiri din copilărie și adolescență.
1963 166 Aleksis Kivi Cei șapte frați Roman
1963 167 W. Thackeray Bîlciul deșertăciunilor Roman, vol. I
1963 168 W. Thackeray Bîlciul deșertăciunilor Roman, vol. II
1963 169 W. Thackeray Bîlciul deșertăciunilor Roman, vol. III
1963 170 I. A. Bassarabescu Pe drezină Nuvele, schițe, amintiri
1963 171 Maxim Gorki Foma Gordeev Roman
1963 172 Alecu Russo Piatra-Teiului Scrieri alese; ed. a II-a, 1967
1963 173 Aleksei Tolstoi Calvarul Roman, vol. I
1963 174 Aleksei Tolstoi Calvarul Roman, vol. I
1963 175 Aleksei Tolstoi Calvarul Roman, vol. I
1963 176 Carlo Levi Cristos s-a oprit la Eboli Roman
1963 177 A. Pușkin Dama de pică Proză
1963 178 Gardonyi Geza Stelele din Eger Roman, vol. I
1963 179 Gardonyi Geza Stelele din Eger Roman, vol. II
1963 180 Costache Negruzzi Păcatele tinerețelor Scrieri alese
1963 181 Walter Scott Ivanhoe Roman, vol. I
1963 182 Walter Scott Ivanhoe Roman, vol. II
1963 183 Boleslaw Prus Păpușa Roman, vol. I
1963 184 Boleslaw Prus Păpușa Roman, vol. II
1963 185 Boleslaw Prus Păpușa Roman, vol. III
1963 186 Panait Cerna Poezii Ed. a II-a, 1968 (sub denumirea „Floare și genune”)
1963 187 Romain Rolland Colas Breugnon Roman
1963 188 Cehov Un impresar sub divan Schițe umoristice
1963 189 András Sütő Cireșe tomnatice Schițe și povestiri
1963 190 Miron Radu Paraschivescu Declarația patetică. Cîntice țigănești. Laude și alte poeme
1963 191 *** Antologia poeziei chineze clasice (sec. al XI-lea î.e.n. - 1911)
1963 192 Victor Ion Popa Velerim și Veler Doamne Roman
1963 193 John Steinbeck Fructele mîniei Roman, vol. I
1963 194 John Steinbeck Fructele mîniei Roman, vol. II
1963 195 G. B. Shaw Cezar și Cleopatra Teatru
1963 196 Delavrancea Apus de soare Teatru
1963 197 Lev Tolstoi Război și pace Roman, vol. I
1963 198 Lev Tolstoi Război și pace Roman, vol. II
1963 199 Lev Tolstoi Război și pace Roman, vol. III
1963 200 Lev Tolstoi Război și pace Roman, vol. IV
1963 201 Al. Brătescu-Voinești Întuneric și lumină Schițe și povestiri
1963 202 Mihail Șolohov Povestiri de pe Don. Soarta unui om
1963 203 Jules Verne De la Pămînt la Lună Roman
1963 204 Peter Abrahams În calea trăsnetului Roman
1963 205 Ion Neculce O samă de cuvinte. Letopisețul Țării Moldovei
1963 206 Lesage Gil Blas Roman, vol. I
1963 207 Lesage Gil Blas Roman, vol. II
1963 208 Lesage Gil Blas Roman, vol. III
1963 209 *** Nuvela americană contemporană Antologie, vol. I
1963 210 *** Nuvela americană contemporană Antologie, vol. II
1963 211 Mihail Sadoveanu Baltagul Roman
1964 212 Thomas Hardy Tess d’Urberville Roman, vol. I
1964 213 Thomas Hardy Tess d’Urberville Roman, vol. II
1964 214 Honore de Balzac Moș Goriot Roman, ediția a II-a 1972
1964 215 Karel Capek Război cu salamandrele Roman
1964 216 I.L. Caragiale Schițe și amintiri. I. Căldură mare Vol. I
1964 217 I.L. Caragiale Schițe și amintiri. II. Lanțul slăbiciunilor Vol. II
1964 218 Maxim Gorki Mama Roman
1964 219 *** Cinel-cinel Culegere de ghicitori
1964 220 Konstantin Fedin Sanatoriul „Arkthur” Roman
1964 221 Ernest Hemingway Cîștigătorul nu ia nimic Nuvele
1964 222 Cicerone Theodorescu Poteca lunii Versuri alese
1964 223 Charles de Coster Ulenspiegel Vol. I
1964 224 Charles de Coster Ulenspiegel Vol. II
1964 225 Camil Petrescu Teatru. I. Bălcescu Teatru
1964 226 Camil Petrescu Teatru. II. Suflete tari Teatru. Act venețian; Danton; Bălcescu
1964 227 Móricz Zsigmond Un om fericit Roman
1964 228 *** De-ale lui Păcală Snoave populare
1964 229 William Shakespeare Richard al III-lea Tragedie
1964 230 M. A. Asturias Domnul Președinte Roman
1964 231 Roger Martin du Gard Familia Thibault Roman, vol. I
1964 232 Roger Martin du Gard Familia Thibault Roman, vol. II
1964 233 Roger Martin du Gard Familia Thibault Roman, vol. III
1964 234 Roger Martin du Gard Familia Thibault Roman, vol. IV
1964 235 Roger Martin du Gard Familia Thibault Roman, vol. V
1964 236 Damian Stănoiu Alegere de stareță Nuvele și romane
1964 237 Aleko Konstantinov Bai Ganiu Roman
1964 238 Lev Tolstoi Învierea Roman, vol. I
1964 239 Lev Tolstoi Învierea Roman, vol. II
1964 240 Daniel Defoe Robinson Crusoe Roman
1964 241 Mihail Kogălniceanu Tainele inimii Scrieri alese
1964 242 Anna Seghers Morții rămîn tineri Roman, vol. I
1964 243 Anna Seghers Morții rămîn tineri Roman, vol. II
1964 244 Branislav Nușici Un individ suspect Comedii
1964 245 *** Dramaturgia română contemporană Culegere, vol. I
1964 246 *** Dramaturgia română contemporană Culegere, vol. II
1964 247 *** Nuvela română contemporană Culegere, vol. I
1964 248 *** Nuvela română contemporană Culegere, vol. II
1964 249 *** Nuvela română contemporană Culegere, vol. III
1964 250 *** Poezia română contemporană Culegere
1964 251 Alexandre Dumas Cei trei mușchetari Roman, vol. I
1964 252 Alexandre Dumas Cei trei mușchetari Roman, vol. II
1964 253 I.A. Goncearov Oblomov Roman, vol. I
1964 254 I.A. Goncearov Oblomov Roman, vol. II
1964 255 Vergiliu Eneida
1964 256 Alphonse Daudet Scrisori din moara mea. Povestiri de luni
1964 257 Jaroslav Hašek Peripețiile bravului soldat Švejk Roman, vol. I
1964 258 Jaroslav Hašek Peripețiile bravului soldat Švejk Roman, vol. II
1964 259 Jaroslav Hašek Peripețiile bravului soldat Švejk Roman, vol. III
1964 260 Nicolae Labiș Moartea căprioarei Versuri
1964 261 Stefan Żeromski Ecourile pădurii Nuvele
1964 262 Mark Twain Bancnota de un milion de lire Schițe, nuvele, pamflete
1964 263 Dinicu Golescu Însemnare a călătoriii mele
1964 264 Saadi din Șiraz Golestan (Grădina florilor)
1964 265 Benvenuto Cellini Viața lui Benvenuto Cellini scrisă de el însuși Vol. I
1964 266 Benvenuto Cellini Viața lui Benvenuto Cellini scrisă de el însuși Vol. I
1964 267 Emil Gîrleanu Nucul lui Odobac Schițe și nuvele
1964 268 Molière Avarul Comedii
1965 269 Friedrich Schiller Hoții. Don Carlos Drame
1965 270 Prosper Mérimée Carmen Nuvele
1965 271 Mihail Sorbul Patima roșie Teatru
1965 272 Thomas Mann Moartea la Veneția Nuvele
1965 273 Mihail Sadoveanu Cozma Răcoare Povestiri
1965 274 Gheorghe Brăescu Scrieri alese. I. La clubul decavaților Vol. I
1965 275 Gheorghe Brăescu Scrieri alese. II. Amintiri Vol. II
1965 276 Stendhal Mănăstirea din Parma Roman, vol. I
1965 277 Stendhal Mănăstirea din Parma Roman, vol. II
1965 278 Sinclair Lewis Babbitt Roman
1965 279 Euripide Bachantele Teatru (Alcesta, Medeea, Bachantele, Ciclopul)
1965 280 Octavian Goga Poezii. I. Ne cheamă pămîntul Vol. I; ed. a II-a, 1967
1965 281 Octavian Goga Poezii. II. Cîntece fără țară Vol. II; ed. a II-a, 1967
1965 282 Theodore Dreiser O tragedie americană Roman, vol. I
1965 283 Theodore Dreiser O tragedie americană Roman, vol. II
1965 284 Theodore Dreiser O tragedie americană Roman, vol. III
1965 285 F. M. Dostoievski Idiotul Roman, Vol. I
1965 286 F. M. Dostoievski Idiotul Roman, Vol. II
1965 287 P.B. Shelley Prometeu descătușat Poezii și poeme
1965 288 George Bacovia Plumb Versuri
1965 289 E.A. Poe Proză. I. Prăbușirea casei Usher Vol. I
1965 290 E.A. Poe Proză. I. Aventurile lui Gordon Pym Vol. II
1965 291 Camil Petrescu Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război Roman, vol. I; ed. a II-a, 1966
1965 292 Camil Petrescu Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război Roman, vol. II; ed. a II-a, 1966
1965 293 Mihail Sebastian Jocul de-a vacanța Teatru
1965 294 Erich Maria Remarque Pe frontul de vest nimic nou Roman
1965 295 *** Antologia nuvelei sovietice, 1945-1965. I. Coliba din pădure Vol. I - Konstantin Paustovski, Alexandr Dovjenko, Vladimir Lidin, Leonid Leonov, Piotr Pavlenko, Vera Panova, Mihail Șolohov, Vera Ketlinskaia, Viktor Nekrasov, Emmanuil Kazakevici, Serghei Antonov
1965 296 *** Antologia nuvelei sovietice, 1945-1965. II. Ruguri pe zăpadă Vol. II
1965 297 Liviu Rebreanu Nuvele. I. Golanii Vol. I
1965 298 Liviu Rebreanu Nuvele. II. Calvarul Vol. II
1965 299 Liviu Rebreanu Nuvele. III. Ciuleandra Vol. III
1965 300 Guy de Maupassant Bel-Ami Roman
1965 301 Giuseppe Tomasi di Lampedusa GhepardulPovestiri Roman; povestiri
1965 302 Jókai Mór Omul de aur Roman, vol. I; ed. a II-a, 1972
1965 303 Jókai Mór Omul de aur Roman, vol. II; ed. a II-a, 1972
1965 304 Heinrich Böll Casa văduvelor Roman
1965 305 Alexandru Vlahuță Iubire Poezii
1965 306 Sofocle Teatru. I. Electra Vol. I
1965 307 Sofocle Teatru. II. Oedip rege Vol. II
1965 308 Friedrich Dürrenmatt Romulus cel Mare Teatru
1965 309 Matei Caragiale Craii de Curtea Veche Roman
1965 310 H. Ch. Andersen Crăiasa zăpezii Basme
1965 311 Charles Dickens Viața lui David Copperfield Roman, vol. I
1965 312 Charles Dickens Viața lui David Copperfield Roman, vol. II
1965 313 Charles Dickens Viața lui David Copperfield Roman, vol. III
1965 314 *** Proză umoristică engleză. I. Povestea butoiului Vol. I
1965 315 *** Proză umoristică engleză. I. Stafia familiei Canterville Vol. II
1966 316 André Malraux Condiția umană Roman
1966 317 Dimitrie Bolintineanu Legende istorice Poezii
1966 318 Charlotte Brontë Jane Eyre Roman, vol. I
1966 319 Charlotte Brontë Jane Eyre Roman, vol. II
1966 320 Mihai Eminescu Geniu pustiu Proză
1966 321 Bjørnstjerne Bjørnson Fata pescarului Povestiri
1966 322 Lion Feuchtwanger Vulpile în vie Roman, vol. I
1966 323 Lion Feuchtwanger Vulpile în vie Roman, vol. II
1966 324 Lion Feuchtwanger Vulpile în vie Roman, vol. III
1966 325 Rudyard Kipling Cartea junglei. A doua carte a junglei Vol. I
1966 326 Rudyard Kipling Cartea junglei. A doua carte a junglei Vol. I
1966 327 Victor Eftimiu Cocoșul negru Teatru
1966 328 Ion Marin Sadoveanu Sfîrșit de veac în București Roman
1966 329 Alexandre Dumas-fiul Dama cu camelii Roman
1966 330 Ovidiu Epistole din exil
1966 331 Jean de La Bruyère Caracterele sau moravurile acestui veac Vol. I
1966 332 Jean de La Bruyère Caracterele sau moravurile acestui veac Vol. II
1966 333 Terențiu și Seneca Eunucul și respectiv Medeea Teatru
1966 334 I. Peltz Calea Văcărești Roman
1966 335 H.G. Wells Omul invizibil. Primii oameni în Lună Romane
1966 336 Eugen Barbu Groapa Roman
1966 337 Marin Preda Întîlnirea din Pămînturi. Desfășurarea Nuvele
1966 338 Georges Duhamel Viața și aventurile lui Salavin Roman, vol. I
1966 339 Georges Duhamel Viața și aventurile lui Salavin Roman, vol. II
1966 340 Georges Duhamel Viața și aventurile lui Salavin Roman, vol. III
1966 341 Zaharia Stancu Pădurea nebună Roman
1966 342 *** Apa trece, pietrele rămîn Proverbe românești
1966 343 Jean Giraudoux Război cu Troia nu se face Teatru
1966 344 William Faulkner Ursul Nuvele
1966 345 Giovanni Boccaccio Decameronul Nuvele, vol. I
1966 346 Giovanni Boccaccio Decameronul Vol. II
1966 347 I.S. Turgheniev Povestirile unui vînător Povestiri
1966 348 George Sand Tinerețea lui Étienne Depardieu Roman
1966 349 Hortensia Papadat-Bengescu Fecioarele despletite. Concert din muzică de Bach. Drumul ascuns Romane, vol. I
1966 350 Hortensia Papadat-Bengescu Fecioarele despletite. Concert din muzică de Bach. Drumul ascuns Romane, vol. II
1966 351 Thomas Mann Casa Buddenbrook. Destinul unei familii Roman, vol. I
1966 352 Thomas Mann Casa Buddenbrook. Destinul unei familii Roman, vol. II
1966 353 George Călinescu Ion Creangă (viața și opera)
1966 354 Pedro Calderon de la Barca Doamna spiriduș Comedii
1966 355 Mihail Sadoveanu Dureri înăbușite Povestiri
1966 356 *** Povestea hamalului cu fecioarele O mie și una de nopți, vol. 1, Nopțile 1-24. Reeditat ca Povestea hamalului și a celor trei fecioare
1966 357 André Maurois Climate Romane
1966 358 Aldous Huxley Punct contrapunct Roman, vol. I
1966 359 Aldous Huxley Punct contrapunct Roman, vol. II
1966 360 Cesare Pavese Luna și focurile. Femei singure Romane
1966 361 *** De la Dragoș la Cuza-Vodă Legende populare
1966 362 Stephen Crane Semnul roș al curajului Roman
1967 363 Tudor Vianu Arta prozatorilor români Vol. I
1967 364 Tudor Vianu Arta prozatorilor români Vol. II
1967 365 Oscar Wilde Portretul lui Dorian Gray Roman
1967 366 *** Balade populare românești. I. Toma Alimoș Vol. I
1967 367 *** Balade populare românești. II. Meșterul Manole Vol. II
1967 368 Nicolae Iorga Oameni cari au fost Vol. I
1967 369 Nicolae Iorga Oameni cari au fost Vol. II
1967 370 Gala Galaction Roxana. Papucii lui Mahmud. Doctorul Taifun Romane
1967 371 *** Basme africane. I. Ntiy, învingătorul șarpelui boa Vol. I
1967 372 *** Basme africane. II. Furt de cămile noaptea Vol. II
1967 373 Herman Melville Benito Cereno Nuvele și povestiri
1967 374 Harriet Beecher-Stowe Coliba unchiului Tom Roman, vol. I
1967 375 Harriet Beecher-Stowe Coliba unchiului Tom Roman, vol. II
1967 376 Bertolt Brecht Opera de trei parale Teatru
1967 377 Ionel Teodoreanu La Medeleni Roman, vol. I
1967 378 Ionel Teodoreanu La Medeleni Roman, vol. II
1967 379 Ionel Teodoreanu La Medeleni Roman, vol. III
1967 380 Ionel Teodoreanu La Medeleni Roman, vol. IV
1967 381 Persius, Iuvenal, Marțial Satire și epigrame
1967 382 Gib. Mihăescu Nuvele. I. La „Grandiflora” Nuvele, vol. I
1967 383 Gib. Mihăescu Nuvele. II. Noaptea focurilor Nuvele, vol. II
1967 384 Beaumarchais Bărbierul din Sevilla. Nunta lui Figaro Comedii
1967 385 Vasile Alecsandri Poezii. I. Doine și Lăcrimioare Vol. I
1967 386 Vasile Alecsandri Poezii. II. Ostașii noștri Vol. II
1967 387 J.W. Goethe Poezie și adevăr (din viața mea) Vol. I
1967 388 J.W. Goethe Poezie și adevăr (din viața mea) Vol. II
1967 389 J.W. Goethe Poezie și adevăr (din viața mea) Vol. III
1967 390 Bernardin de Saint-Pierre Paul și Virginia. Coliba indiană
1967 391 A.P. Cehov Pescărușul Teatru
1967 392 *** Moartea palicarului Antologia nuvelei neogrecești
1967 393 *** Poezia germană modernă. De la Stefan George la Euzensberger Vol. I
1967 394 *** Poezia germană modernă. De la Stefan George la Euzensberger Vol. II
1967 395 Henry Wadsworth Longfellow Cîntarea lui Haiavata
1967 396 François Mauriac Thérèse Desqueyroux. Cuibul de vipere Romane
1967 397 A.S. Pușkin Evgheni Oneghin Roman în versuri
1967 398 Lucia Demetrius Album de familie Nuvele
1967 399 Seneca și Petroniu Apokolokyntosis și respectiv Satyricon
1967 400 Jonathan Swift Călătoriile lui Gulliver Roman
1967 401 Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Aventurosul Simplicius Simplicissimus Roman, vol. I
1967 402 Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Aventurosul Simplicius Simplicissimus Roman, vol. II
1967 403 Ion Pillat Poezii Vol. I
1967 404 Ion Pillat Poezii Vol. II
1967 405 Wladyslaw Reymont Fiu de nobili Nuvele
1967 406 Isaak Babel Armata de cavalerie. Povestiri din Odesa
1967 407 G.M. Zamfirescu Maidanul cu dragoste Roman, vol. I
1967 408 G.M. Zamfirescu Maidanul cu dragoste Roman, vol. II
1967 409 *** În jurul lumii. Călătoriile căpitanului Cook Vol. I
1967 410 *** În jurul lumii. Călătoriile căpitanului Cook Vol. II
1967 411 Anton Pann Povestea vorbii Vol. I
1967 412 Anton Pann Povestea vorbii Vol. II
1967 413 Multatuli Max Havelaar în Indiile Olandeze Roman
1967 414 Henry Fielding Tom Jones Roman, vol. I
1967 415 Henry Fielding Tom Jones Roman, vol. II
1967 416 Henry Fielding Tom Jones Roman, vol. III
1967 417 Henry Fielding Tom Jones Roman, vol. IV
1967 418 Ion Minulescu Romanțe pentru mai tîrziu și alte poezii
1967 419 Rómulo Gallegos Doña Bárbara Roman
1967 420 Emily Brontë La răscruce de vânturi Roman
1968 421 Elio Vittorini Călătorie în Sicilia Roman
1968 422 Mikszath Kalman Umbrela sfîntului Petru Roman
1968 423 Richard Wagner Olandezul zburător
1968 424 Mihail Sebastian Orașul cu salcâmi Roman, ed. a II-a 1969
1968 425 Mihail Sebastian Orașul cu salcâmi ** Roman
1968 426 Samuel Butler Erewhon Roman
1968 427 Samuel Butler Întoarcerea în Erewhon Roman
1968 428 *** Antologia poeziei belgiene
1968 429 *** Nuvela romantică germană * - Urciorul de aur Nuvele germane
1968 430 *** Nuvela romantică germană ** - Undine Nuvele germane
1968 431 Garabet Ibrăileanu Scriitori români și străini *
1968 432 Garabet Ibrăileanu Scriitori români și străini **
1968 433 Henry James Daisy Miller Nuvele
1968 434 Tudor Arghezi Cimitirul Buna-Vestire Poem
1968 435 Charles Perrault Frumoasa din pădurea adormită
1968 436 Hadrian Daicoviciu Dacii
1968 437 Maxim Gorki Doi vagabonzi Nuvele și povestiri
1968 438 Lucian Blaga Poemele luminii Poezii *
1968 439 Lucian Blaga Mirabila sămînță Poezii **
1968 440 Apuleius Măgarul de aur
1968 441 *** Poezia română modernă. De la G. Bacovia la Emil Botta *
1968 442 *** Poezia română modernă. De la G. Bacovia la Emil Botta **
1968 443 *** Proza austriacă modernă. I. Amurgul imperiului Vol. I
1968 444 *** Proza austriacă modernă. II. Imperiul demonilor Vol. II
1968 445 Dimitrie Anghel Poezii
1968 446 N.V. Gogol Taras Bulba (Mirgorod) Roman și povestiri
1968 447 August Strindberg Întâmplări din arhipelag
1968 448 *** Viața lui Bertoldo
Cărți populare
Cărți populare
1968 449 Truman Capote Cu sânge rece Roman
1968 450 Julien Green Leviathan Roman
1968 451 Nikos Kazantzakis Hristos răstignit a doua oară Roman, vol. I
1968 452 Nikos Kazantzakis Hristos răstignit a doua oară Roman, vol. II
1968 453 *** Povestea dulcei prietene O mie și una de nopți, vol. 2, Nopțile 25-44
1968 454 Eugène Fromentin Dominique Roman
1968[9] 455 Emile Zola La paradisul femeilor Roman, vol. I
1968 456 Emile Zola „La paradisul femeilor” Roman, vol. II
1968 457 *** Poezie nordică modernă. I Danemarca, Finlanda, Islanda
1968 458 *** Poezie nordică modernă. II Norvegia, Suedia
1968 459 Herman Hesse Narziss si Goldmund
1968 460 Graham Greene Un caz de mutilare
1968 461 Zaharia Stancu Jocul cu moartea
1968 462 Albert Camus Exilul și împărăția Eseuri și nuvele
1968 463 Albert Camus Străinul. Ciuma Romane
1968 464 Valmiki Ramayana * Epopee antică în sanscrită
1968 465 Valmiki Ramayana **
1968 466 Alexandru Macedonski Excelsior
1968 467 André Gide Fructele pămîntului
Noile fructe
1968 468 Geo Bogza O sută șaptezeci și cinci de minute la Mizil
1968 469 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut, Swann, * Roman
1968 470 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut, Swann, ** Roman
1968 471 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut, La umbra fetelor în floare, * Roman
1968 472 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut, La umbra fetelor în floare, ** Roman
1968 473 Mihnea Gheorghiu Scene din viața lui Shakespeare
1968 474 Plaut Casa cu stafii
1968 475 E. Lannrot Kalevala * Culegere de poeme folclorice finlandeze
1968 476 E. Lannrot Kalevala **
1968 477 Franz Kafka Castelul Roman
1968 478 Henrik Ibsen Pretendenții la coroană Teatru dramatic
1968 479 Dimitrie Bolintineanu Călătorii Vol. I
1968 480 Dimitrie Bolintineanu Călătorii Vol. II
1968 481 Eugène Sue Misterele Parisului Roman. Vol. I
1968 482 Eugène Sue Misterele Parisului Vol. II
1968 483 Eugène Sue Misterele Parisului Vol. III
1968 484 Eugène Sue Misterele Parisului Vol. IV
1968 485 Raymond Radiguet Neastâmpăr. Bal la contele d'Orgel Romane
1968 486 Ion Agârbiceanu Două iubiri Povestiri
1968 487 Louis Hémon Maria Chapdelaine Povestire din Canada franceză
1969 488 Henryk Sienkiewicz Potopul Roman istoric. Vol. I. Retipărit în 1984, nr. 1171 - 1176
1969 489 Henryk Sienkiewicz Potopul Vol. II
1969 490 Henryk Sienkiewicz Potopul Vol. III
1969 491 Henryk Sienkiewicz Potopul Vol. IV
1969 492 Henryk Sienkiewicz Potopul Vol. V
1969 493 Torquato Tasso Ierusalimul liberat, * Epopee, vol. I
1969 494 Torquato Tasso Ierusalimul liberat, ** Epopee, vol. II
1969 495 Vicente Blasco Ibañez Casa blestemată
1969 496 Ernest Hemingway Adio, arme Roman
1969 497 Friedrich Schiller Wallenstein Trilogie dramatică. Vol. I
1969 498 Friedrich Schiller Wallenstein Vol. II
1969 499 Alexandru Philippide Visuri în vuietul vremii Versuri
1969 500 Alexandru Philippide Floarea din prăpastie Roman
1969 501 F. M. Dostoievski Oameni sărmani
1969 502 Ioan Slavici Spaima zmeilor
1969 503 Victor Hugo Legenda secolelor Culegere de poeme
1969 504 Jacob Burckhardt Cultura Renașterii în Italia * „Cultură generală”
1969 505 Jacob Burckhardt Cultura Renașterii în Italia ** „Cultură generală”
1969 506 *** Panciatantra (cele cinci cărti ale înțelepciunii) Fabule indiene
1969 507 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut, V Roman, Guermantes, *
1969 508 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut, VI Roman, Guermantes, **
1969 509 Thornton Wilder Idele lui Martie Roman de ficțiune istorică
1969 510 Johan Bojer Fascinația minciunii
1969 511 Karel Čapek Fabrica de absolut Roman
1969 512 Alexandru Balaci Dante Alighieri Cultură generală. Monografie
1969 513 Charles Diehl Figuri bizantine * „Cultură generală”
1969 514 Charles Diehl Figuri bizantine ** „Cultură generală”
1969 515 Sherwood Anderson Winesburg în Ohio Povestiri
1969 516 *** Pagini alese din oratorii greci *
1969 517 *** Pagini alese din oratorii greci **
1969 518 Panait Istrati Povestirile lui Adrian Zograffi. II. Chira Chiralina. Moș Anghel Romane, vol. I
1969 519 Panait Istrati Povestirile lui Adrian Zograffi. II. Prezentarea haiducilor. Domnița din Snagov Romane, vol. II
1969 520 Alexandr Kuprin Vrăjitoarea Nuvele
1969 521 Jean-Jacques Rousseau Confesiuni, * Autobiografie
1969 522 Jean-Jacques Rousseau Confesiuni, ** Autobiografie
1969 523 Jean-Jacques Rousseau Confesiuni, ***
Visările unui hoinar singuratic
Autobiografie
1969 524 Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha Roman, vol. I
1969 525 Miguel de Cervantes Don Quijote Roman, vol. II
1969 526 Miguel de Cervantes Don Quijote Roman, vol. III
1969 527 Miguel de Cervantes Don Quijote Roman, vol. IV
1969 528 Gala Galaction Chipuri și popasuri Confesiuni literare
1969 529 Stendhal Lucien Leuwen, * Roman
1969 530 Stendhal Lucien Leuwen. ** Roman
1969 531 Upton Sinclair Regele cărbune Roman
1969 532 François Mauriac Genitrix. Misterul Frontenac Romane
1969 533 Thomas Mann Muntele vrăjit Roman, vol. I
1969 534 Thomas Mann Muntele vrăjit Roman, vol. II
1969 535 Thomas Mann Muntele vrăjit Roman, vol. III
1969 536 Erskine Caldwell Pămînt american Povestiri
1969 537 Massimo Bontempelli Eva ultima Roman SF&F
1969 538 Massimo Bontempelli O sirenă la Paraggi Proză
1969 539 Pierre Choderlos de Laclos Legături primejdioase Roman, vol. I
1969 540 Pierre Choderlos de Laclos Legături primejdioase Roman, vol. II
1969 541 Thomas Hardy Jude Neștiutul vol. I
1969 542 Thomas Hardy Jude Neștiutul vol. II
1969 543 Mihail Sadoveanu Anii de ucenicie
1969 544 Mihail Sadoveanu Amintiri literare
1969 545 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut, Sodoma și Gomora, * Roman
1969 546 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut, Sodoma și Gomora, ** Roman
1969 547 Nathaniel Hawthorne Casa cu șapte frontoane
1969 548 Evelyn Waugh Un pumn de țărînă
1969 549 George Călinescu Cartea nunții Roman

Anii 1970 modificare

An Nr. Autor Titlu Note
1970 550 Ionel Teodoreanu Turnul Milenei Roman
1970 551 Montesquieu Scrisori persane
1970 552 Erich Kästner Fabian. Școala dictatorilor
1970 553 Mary Webb Neprețuita otravă
1970 554 Bogdan Petriceicu Hasdeu Etymologicum Magnum Romaniae * Dicționar etimologic
1970 555 Bogdan Petriceicu Hasdeu Etymologicum Magnum Romaniae **
1970 556 *** Poezia clasică română de la Dosoftei la Octavian Goga Antologie *
1970 557 *** Poezia clasică română de la Dosoftei la Octavian Goga Antologie **
1970 558 *** Poezia clasică română de la Dosoftei la Octavian Goga Antologie ***
1970 559 Plaut Comedia măgarilor
1970 560 Longus, Heliodor Dafnis și Cloe
1970 561 V. Maiakovski Vladimir Ilici Lenin
1970 562 *** Povestiri din Balcani Antologia nuvelei bulgare clasice
1970 563 Gottfried Keller Heinrich cel verde *
1970 564 Gottfried Keller Heinrich cel verde **
1970 565 Gottfried Keller Heinrich cel verde ***
1970 566 Dashiell Hammett Șoimul maltez
1970 567 James Cain Poștașul sună întotdeauna de două ori
1970 568 Margaret Millar În fiecare zi e o iarnă „Maeștrii literaturii polițiste”
1970 569 Jack London Lupul de mare Roman
1970 570 Frigyes Karinthy Cele 2 suflete ale Oliviei Schițe și scenete umoristice
1970 571 Alexander von Humboldt Priveliști din Cordilieri „Cultură generală”
1970 572 *** Povestea regelui Omar Al-Neman O mie și una de nopți, vol. 3, Nopțile 45-145
1970 573 Ion Barbu Versuri și proză
1970 574 Juan Valera Pepita Jiménez
1970 575 *** Poezia austriacă modernă Antologie
1970 576 Dumitru Stăncescu Sora soarelui Basme populare
1970 577 Alexandru Rosetti Note din Grecia/India/Israel
1970 578 William Somerset Maugham Robie Vol. I
1970 579 William Somerset Maugham Robie Vol. II
1970 580 William Somerset Maugham Robie Vol. III
1970 581 Șalom Alehem Romanul unui om de afaceri Halal de mine, sînt orfan!
1970 582 Tudor Arghezi Ce-ai cu mine, vîntule? Pe o palmă de țărînă Proze
1970 583 Quintus Curtius Rufus Viata și faptele lui Alexandru cel mare Vol. I
1970 584 Quintus Curtius Rufus Viata și faptele lui Alexandru cel mare Vol. II
1970 585 Giuseppe Garibaldi Memoriile lui Garibaldi revăzute și completate de Al. Dumas - tatăl
1970 586 Jókai Mór Fiii omului cu inima de piatră Roman, vol. I
1970 587 Jókai Mór Fiii omului cu inima de piatră Roman, vol. II
1970 588 A. J. Cronin Citadela Roman, vol. I
1970 589 A. J. Cronin Citadela Roman, vol. II
1970 590 A. N. Tolstoi Petru I vol. I
1970 591 A. N. Tolstoi Petru I vol. II
1970 592 A. N. Tolstoi Petru I vol. III
1970 593 Joseph Conrad Negrul de pe Narcis
1970 594 Victor Hugo Notre-Dame de Paris Roman, vol. I
1970 595 Victor Hugo Notre-Dame de Paris Roman, vol. II
1970 596 *** Sonetul italian în Evul Mediu și în Renastere vol. I
1970 597 *** Sonetul italian în Evul Mediu și în Renastere vol. II
1970 598 *** Povestea cea fermecată cu jivine și cu păsări O mie și una de nopți, vol. 4, Nopțile 146-248
1970 599 Jules Romains Oameni de bună-voință - 6 octombrie vol. I
1970 600 Jules Romains Oameni de bună-voință - Crima lui Quinette vol. II
1970 601 Jules Romains Oameni de bună-voință - Iubirile din copilărie vol. III
1970 602 Jules Romains Oameni de bună-voință - Erosul Parisului vol. IV
1970 603 E. T. A. Hoffmann Elixirele diavolului Roman
1970 604 Alberto Moravia Ciociara Roman
1970 605 Eugen Ionescu Cîntăreța cheală Teatru * (Cîntăreața cheală, Lecția, Jacques sau Supunerea, Victimele datoriei, Amedeu sau Cum să te descotorosești , Tablou, Improvizație sau Cameleonul ciobanului)
1970 606 Eugen Ionescu Setea și foamea Teatru ** (Ucigaș fără simbrie, Rinocerii, Delir în doi, Regele moare, Setea și foamea, Lacuna)
1970 607 Iacob Negruzzi Copii de pe natură Scrieri umoristice
1970 608 Iacob Negruzzi Amintiri din „Junimea”
1970 609 Henryk Ibsen Peer Gynt Teatru în versuri
1970 610 James Fenimore Cooper Ultimul mohican Roman
1970 611 Marin Preda Moromeții * Roman
1970 612 Marin Preda Moromeții ** Roman
1970 613 Tudor Vianu Scriitori români, * Antologie de critică literară
1970 614 Tudor Vianu Scriitori români, ** Antologie de critică literară
1970 615 Tudor Vianu Scriitori români, *** Antologie de critică literară
1971 616 Alphonse Allais Să fim sobri!
1971 617 Ion Vinea Lunatecii
1971 618 Ion Vinea Lunatecii
1971 619 *** Padișahul și vizirul Basme persane
1971 620 Robert Graves Comitele Belizarie
1971 621 Robert Graves Comitele Belizarie
1971 622 Anton Holban Bunica se pregătește să moară
1971 623 Aurel Baranga Opinia publică Teatru
1971 624 Alexandre Dumas După douăzeci de ani Roman, vol. I
1971 625 Alexandre Dumas După douăzeci de ani Roman, vol. II
1971 626 Alexandre Dumas După douăzeci de ani Roman, vol. III
1971 627 Nicolae Gane Comoara de pe Rarău
1971 628 Richard Llewellyn Ce verde era valea mea vol. I
1971 629 Richard Llewellyn Ce verde era valea mea vol. II
1971 630 Ion Barnea Lumea filmului vol. I
1971 631 Ion Barnea Lumea filmului vol. II
1971 632 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut, IX Roman, Captiva, *
1971 633 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut, X Roman, Captiva, **
1971 634 Lev Tolstoi Sonata Kreutzer. Părintele Serghi. Hagi-Murad Povestiri
1971 635 Jules Vallès Copilul
1971 636 Jules Vallès Bacalaureatul
1971 637 Jules Vallès Răzvrătitul
1971 638 Zaharia Stancu Șatra
1971 639 *** Vitejii din Sasun Epopee populară armeană
1971 640 Étienne de Senancour Obermann
1971 641 Perpessicius Eminesciana
1971 642 Camil Petrescu Teze și antiteze
1971 643 Anton Doncev Vremuri de răscruce
1971 644 Fănuș Neagu În văpaia lumii
1971 645 *** Povestea lui Sindbad-Marinarul O mie și una de nopți, vol. 5, Nopțile 249-331
1971 646 Ben Corlaciu Cazul doctor Udrea vol. 1 Ascuns de cenzură dupa fuga în Franța a autorului
1971 647 Ben Corlaciu Cazul doctor Udrea vol. 2
1971 648 Theodore Dreiser Jennie Gerhardt
1971 649 Theodore Dreiser Jennie Gerhardt
1971 650 Friedrich Gundolf Goethe
1971 651 Friedrich Gundolf Goethe
1971 652 Friedrich Gundolf Goethe
1971 653 *** Cele mai ieftine nopți Nuvele arabe
1971 654 Alfred de Vigny Cinq-Mars sau Un complot pe vremea lui Ludovic al XIII-lea Roman *
1971 655 Alfred de Vigny Cinq-Mars sau Un complot pe vremea lui Ludovic al XIII-lea Roman **
1971 656 Alesandro Manzoni Logodnicii
1971 657 Alesandro Manzoni Logodnicii
1971 658 Josef Toman După noi potopul!
1971 659 Josef Toman După noi potopul!
1971 660 George Panu Amintiri de la «Junimea» din Iași Vol. I
1971 661 George Panu Amintiri de la «Junimea» din Iași Vol. II
1971 662 *** Privighetorile Persiei Antologie de poezie persană
1971 663 Alexandru Piru Garabet Ibrăileanu
1971 664 Balzac Femeia de treizeci de ani Roman
1971 665 Homer Imnuri. Războiul șoarecilor cu broaștele Poeme apocrife
1971 666 Ernest Hemingway Pentru cine bat clopotele Roman
1971 667 Ernest Hemingway Pentru cine bat clopotele Roman
1971 668 U Ceng-en Călătorie spre soare-apune
1971 669 Federico De Roberto Viceregii Vol. I
1971 670 Federico De Roberto Viceregii Vol. II
1971 671 Pierre Rousseau Călătorie la capătul științei
1971 672 Karl May Winnetou Roman
1971 673 Karl May Winnetou
1971 674 Karl May Winnetou
1971 675 Karl May Winnetou
1971 676 Karl May Winnetou
1971 677 George Sand Povestea vieții mele
1971 678 George Sand Povestea vieții mele
1971 679 George Sand Povestea vieții mele
1971 680 Plaut Cartaginezul
1971 681 Georges Mongrédien Viața de toate zilele în vremea lui Ludovic al XIV-lea
1971 682 Georges Simenon Trei camere în Manhattan. Motanul
1972 683 André Malraux Speranța Roman *
1972 684 André Malraux Speranța Roman **
1972 685 Nicolae Iorga Sinteză bizantină
1972 686 Ion Heliade Rădulescu Versuri și proză
1972 687 Serban Cioculescu Viața lui I. L. Caragiale
1972 688 Lev Tolstoi Anna Karenina Roman, vol. I
1972 689 Lev Tolstoi Anna Karenina Roman, vol. II
1972 690 Lev Tolstoi Anna Karenina Roman, vol. III
1972 691 Lev Tolstoi Anna Karenina Roman, vol. IV
1972 692 E. M. Forster Clipa cea veșnică Povestiri
1972 693 Virginia Woolf Spre far Roman
1972 694 Alfred de Musset Confesiunea unui copil al secolului Roman
1972 695 *** Literatura mărturisirilor. De la Cellini la Malraux *
1972 696 *** Literatura mărturisirilor. De la Cellini la Malraux **
1972 697 Vasile Alecsandri Cele mai frumoase scrisori
1972 698 Emile Zola Gervaise
1972 699 Emile Zola Gervaise
1972 700 Mihail Sadoveanu Istorisiri din Ardeal
1972 701 Selma Lagerlöf Charlotte Löwensköld
1972 702 Henry Murger Scene din viața unui boem
1972 703 Vasile Voiculescu Capul de zimbru
1972 704 Vasile Voiculescu Iubire magică
1972 705 Marin Preda Risipitorii
1972 706 Marin Preda Risipitorii
1972 707 John Milton Paradisul pierdut
1972 708 Victor Ion Popa Ghicește-mi în cafea Nuvele și povestiri
1972 709 *** Florile hazului și grădina snoavelor O mie și una de nopți, vol. 6, Nopțile 332-414
1972 710 François Mauriac Sfârșitul nopții
1972 711 Denis Diderot Călugărița, Nepotul lui Rameau Romane (Scrieri literare, I)
1972 712 Denis Diderot Jacques fatalistul și stăpînul său
E om bun? E ticălos?
Roman
Piesă în patru acte (Scrieri literare, II)
1972 713 Dino Buzzati Deșertul tătarilor
1972 714 François de la Rochefoucauld Maxime și reflecții
1973 715 José Hernández Martin Fierro. Întoarcerea lui Martin Fierro Poeme
1973 716 *** Glasurile patriei Antologie de poezie patriotică românească
1973 717 Nicolae Iorga România cum era pînă în 1918, vol. I Însemnări de călătorie, vol. I
1973 718 Nicolae Iorga România cum era pînă în 1918, vol. II Însemnări de călătorie, vol. II
1973 719 Mihail Bulgakov Maestrul și Margareta Roman
1973 720 Herman Melville Moby Dick, I Roman, vol. I
1973 721 Herman Melville Moby Dick, II Roman, vol. II
1973 722 Titu Maiorescu Critice, I „Cultură generală”, vol. I
1973 723 Titu Maiorescu Critice, II „Cultură generală”, vol. II
1973 724 Henri Troyat Viața lui Tolstoi „Cultură generală”, vol. I
1973 725 Henri Troyat Viața lui Tolstoi „Cultură generală”, vol. II
1973 726 Henri Troyat Viața lui Tolstoi „Cultură generală”, vol. III
1973 727 *** Nuvele turcești. I. Sub piersici Nuvele turcești, vol. I
1973 728 *** Nuvele turcești. II. Oglinda de pe plajă Nuvele turcești, vol. II
1973 729 Sándor Petőfi  Poezii și poeme Poezii
1973 730 *** Stînca lui Joe Anchor Nuvele australiene
1973 731 Sidonie-Gabrielle Colette Chéri. Sfîrșitul lui Chéri Romane
1973 732 Paul Claudel Cap-de-Aur. Schimbul. Cumpăna amiezii Teatru
1973 733 Boleslaw Prus Anielka Nuvele și povestiri
1973 734 *** Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX. I. De la Caragiale la Brecht „Cultură generală”, vol. I
1973 735 *** Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX. II. De la Lorca la Brook „Cultură generală”, vol. II
1973 736 ***  Povestea Dalilei-cea-Vicleană  O mie și una de nopți, vol. 7, Nopțile 416-501
1973 737 Yasunari Kawabata Stol de pasări albe (Sembazuru). Vuietul muntelui  Romane
1973 738 George Sion Scrieri alese. I. Versuri Poezii, vol. I
1973 739 George Sion Scrieri alese. II. Suvenire contimpurane Vol. II
1973 740 Heinrich Mann Orășelul Roman
1973 741 Alain Studii și eseuri. I. Istoria cugetărilor mele  „Cultură generală”, vol. I
1973 742 Alain Studii și eseuri. II. Păreri despre fericire „Cultură generală”, vol. II
1973 743 Vauvenargues Maxime și reflecții
1973 744 *** Pionierii romanului românesc (De la Ion Ghica la G. Baronzi)
1973 745 Jaroslav Hašek Să rîdem cu Jaroslav Hašek... Schițe umoristice
1973 746 Albert Thibaudet Reflecții. I. Despre literatură; Despre roman „Cultură generală”, vol. I
1973 747 Albert Thibaudet Reflecții. II. Critici diverse; Profiluri; Ipostaze literare și filozofice „Cultură generală”, vol. II
1973 748 John Steinbeck La răsărit de Eden - vol. I Roman, vol. I
1973 749 John Steinbeck La răsărit de Eden - vol. II Roman, vol. II
1973 750 Mihail Sadoveanu Creanga de aur. Viața lui Ștefan cel Mare Roman, resp. biografie
1973 751 Ferenc Molnár Liliom. Ofițerul de gardă. Teatru la castel și alte comedii Teatru
1973 752 Iordan Iovkov Inimă de femeie Nuvele și povestiri
1973 753 George Călinescu Bietul Ioanide, I Roman, vol. I
1973 754 George Călinescu Bietul Ioanide, II Roman, vol. II
1973 755 George Călinescu Bietul Ioanide, III Roman, vol. III
1973 756 Cesare Pavese Satele tale. Diavolul pe dealuri Romane
1973 757 *** Povestea Floarei-de-Granată și a lui Zîmbet-de-Lună  O mie și una de nopți, vol. 8, Nopțile 502-615
1973 758 Geo Bogza Oameni și cărbuni în Valea Jiului. Porțile măreției. Tablou geografic. Meridiane sovietice
1973 759 Pierre Grimal Civilizația romană, I „Cultură generală”, vol. I
1973 760 Pierre Grimal Civilizația romană, II „Cultură generală”, vol. II
1973 761 Goethe Gîndirea lui Goethe în texte alese, I „Cultură generală”, vol. I - antologie de Mariana Șora
1973 762 Goethe Gîndirea lui Goethe în texte alese, II „Cultură generală”, vol. II
1973 763 Arthur Conan Doyle Un studiu în roșu. Semnul celor patru Romane
1973 764 Plaut Militarul fanfaron, IV Teatru, vol. IV
1973 765 Jules Michelet Pagini alese. I. Istoria Franței, I „Cultură generală”, vol. I
1973 766 Jules Michelet Pagini alese. II. Istoria Revoluției, II „Cultură generală”, vol. II
1973 767 Eugen Jebeleanu Surîsul Hiroshimei și alte versuri Versuri
1973 768 Eugen Barbu Facerea lumii, I Roman, vol. I
1973 769 Eugen Barbu Facerea lumii, II Roman, vol. II
1973 770 *** Povestea oglinzii fecioarelor  O mie și una de nopți, vol. 9, Nopțile 616-731
1973 771 Vasile Alecsandri Poezii populare ale românilor Vol. I, apărut în 1974
1973 772 Vasile Alecsandri Poezii populare ale românilor Vol. II, apărut în 1974
1973 773 Edmond Rostand Micul vultur Dramă în versuri
1973 774 *** Zburătorul Balade culte românești
1973 775 *** Antologie de poezie neerlandeză Poezie olandeză și flamandră
1974 776 John Galsworthy Domeniul Roman
1974 777 *** Poeți latini. I. De la Ennius pînă la Horațiu Antologie, vol. I
1974 778 *** Poeți latini. II. De la Tibul pînă la Rutilius Namatianus Antologie, vol. II
1974 779 D. Anghel, Șt. O. Iosif Caleidoscopul lui A. Mirea Poezii originale și tălmăciri
1974 780 Molière Dragoste cu toane. Prețioasele ridicole Teatru, vol. II
1974 781 Mihail Sadoveanu Priveliști dobrogene. Ostrovul lupilor și alte „pagini dobrogene”  
1974 782 Theophile Gautier Căpitanul Fracasse Roman, vol. I
1974 783 Theophile Gautier Căpitanul Fracasse Roman, vol. II
1974 784 Theophile Gautier Căpitanul Fracasse Roman, vol. III
1974 785 *** Din poezia de dragoste a lumii, I Antologie, vol. I
1974 786 *** Din poezia de dragoste a lumii, II Antologie, vol. II
1974 787 *** Cetatea Rozafat Folclor albanez
1974 788 Joris-Karl Huysmans În răspăr Roman
1974 789 Damian Stănoiu Nuvele și romane. I. Necazurile părintelui Ghedeon 
1974 790 Damian Stănoiu Nuvele și romane. II. Cum petrec călugării
1974 791 *** Antologia poeziei gruzine Sec. XII - sec. XX
1974 792 Quintilian Arta oratorică „Cultură generală”, vol. I
1974 793 Quintilian Arta oratorică „Cultură generală”, vol. II
1974 794 Quintilian Arta oratorică „Cultură generală”, vol. III
1974 795 Johan Huizinga Erasm „Cultură generală”
1974 796 Jaroslaw Iwaszkiewicz Slavă și fală Roman, vol. I
1974 797 Jaroslaw Iwaszkiewicz Slavă și fală Roman, vol. II
1974 798 Jaroslaw Iwaszkiewicz Slavă și fală Roman, vol. III
1974 799 Jaroslaw Iwaszkiewicz Slavă și fală Roman, vol. IV
1974 800 William Shakespeare Sonete și poeme
1974 801 Marin Preda Intrusul Roman
1974 802 *** Povestea lui Aladdin și a lămpii fermecate  O mie și una de nopți, vol. 10, Nopțile 732-794
1974 803 Arnold Bennett Două vieți Roman, vol. I
1974 804 Arnold Bennett Două vieți Roman, vol. II
1974 805 Arnold Bennett Două vieți Roman, vol. III
1974 806 Gabriel Garcia Marquez Un veac de singurătate Roman
1974 807 Pietro Aretino Scrieri alese. I. Cărțile de joc vorbitoare Vol. I 
1974 808 Pietro Aretino Scrieri alese. II. Comedia curților. Scrisori Poezie, vol. II
1974 809 Duiliu Zamfirescu Cele mai frumoase scrisori
1974 810 Serge Fauchereau Introducere în poezia americană modernă „Cultură generală”
1974 811 Plaut Amphitryo Teatru, vol. V
1974 812 Theodore Fontane Lacul Stechlin Roman, vol. I
1974 813 Theodore Fontane Lacul Stechlin Roman, vol. II
1974 814 Lion Feuchtwanger Falsul Nero Roman
1974 815 *** Povestea dulcei Sclipire-de-Mărgăritar  O mie și una de nopți, vol. 11, Nopțile 795-844
1974 816 Marx, Engels, Lenin Despre literatură și artă „Cultură generală”
1974 817 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut Roman (XI, Fugara)
1974 818 Anthony Trollope Doctorul Thorne Roman, vol. I
1974 819 Anthony Trollope Doctorul Thorne Roman, vol. II
1974 820 Anthony Trollope Doctorul Thorne Roman, vol. III
1974 821 Hortensia Papadat-Bengescu Rădăcini Roman, vol. I
1974 822 Hortensia Papadat-Bengescu Rădăcini Roman, vol. II
1974 823 Ernst Robert Curtius Balzac „Cultură generală” , Monografie, vol. I
1974 824 Ernst Robert Curtius Balzac „Cultură generală” , Monografie, vol. II
1974 825 *** Antologia poeziei franceze de la Rimbaud pînă azi vol. I
1975 826 Dezső Kosztolányi Nero, poetul sângeros Roman 
1975 827 *** Antologie filosofică. Filosofia antică „Cultură generală”, vol. I
1975 828 *** Antologie filosofică. Filosofia antică „Cultură generală”, vol. II
1975 829 *** Eseul englez. I. De la Bacon la Goldsmith Vol. I
1975 830 *** Eseul englez. II, De la Lamb la Huxley Vol. II
1975 831 *** Antologia poeziei franceze de la Rimbaud pînă azi Vol. II
1975 832 Barbey d'Aurevilly Diabolicele Povestiri
1975 833 Marivaux Viața Marianei Roman, vol. I
1975 834 Marivaux Viața Marianei Roman, vol. II
1975 835 *** Povestea lui Ali Baba și a celor patruzeci de hoți  O mie și una de nopți, vol. 12, Nopțile 834-894
1975 836 Vasile Conta Scrieri filosofice alese „Cultură generală”
1975 837 James Fenimore Cooper Preria Roman, vol. I
1975 838 Fenimore Cooper Preria Roman, vol. II
1975 839 Emilian Stanev Antihrist Roman
1975 840 Nichita Stănescu Starea poeziei
1975 841 Cao Xue-qin Visul din pavilionul roșu Roman, vol. I
1975 842 Cao Xue-qin Visul din pavilionul roșu Roman, vol. II
1975 843 Cao Xue-qin Visul din pavilionul roșu Roman, vol. III
1975 844 Walter Scott Frumoasa din Perth Roman, vol. I
1975 845 Walter Scott Frumoasa din Perth Roman, vol. II
1975 846 Terențiu Fata din Andros Teatru, vol. I
1975 847 Baltasar Gracián Oracolul manual. Criticonul Vol. I (culegere de aforisme; roman)
1975 848 Baltasar Gracián Oracolul manual. Criticonul Vol. II
1975 849 Baltasar Gracián Oracolul manual. Criticonul Vol. III
1975 850 Karl May Old Surehand Roman, vol. I
1975 851 Karl May Old Surehand Roman, vol. II
1975 852 Karl May Old Surehand Roman, vol. III
1975 853 Karl May Old Surehand Roman, vol. IV
1975 854 J.W. Goethe Afinitățile elective Roman 
1975 855 Las Cases Memorialul din Sfînta-Elena Vol. I
1975 856 Las Cases Memorialul din Sfînta-Elena Vol. II
1975 857 Las Cases Memorialul din Sfînta-Elena Vol. III
1975 858 *** Povestea Cărții magice  O mie și una de nopți, vol. 13, Nopțile 895-937
1975 859 D. Anghel Proză
1975 860 François Fénelon Peripețiile lui Telemah Vol. I
1975 861 François Fénelon Peripețiile lui Telemah Vol. II
1975 862 *** Paloma Blanca Basme hispanice
1975 863 *** Odiseea marțiană. Maeștrii anticipației clasice Antologie SF de Ion Hobana
1976 864 *** Antologia poeziei franceze de la Rimbaud pînă azi Vol. III
1976 865 Petru Maior Scrieri Vol. I
1976 866 Petru Maior Scrieri Vol. II
1976 867 C. Dobrogeanu-Gherea Studii critice Vol. I
1976 868 C. Dobrogeanu-Gherea Studii critice Vol. II
1976 869 Walter Scott Rob Roy Roman, vol. I
1976 870 Walter Scott Rob Roy Roman, vol. II
1976 871 Mihail Sadoveanu Neamul Șoimăreștilor Roman; ed. a II-a, 1988
1976 872 E. Martínez Estrada Radiografia pampei Vol. I
1976 873 E. Martínez Estrada Radiografia pampei Vol. II
1976 874 D. Anghel, Șt. O. Iosif Cireșul lui Lucullus Teatru, proză, traduceri
1976 875 Titus Livius Ab Urbe condita (De la fundarea Romei Vol. I
1976 876 Titus Livius Ab Urbe condita (De la fundarea Romei Vol. II
1976 877 Jack London Martin Eden Roman, vol. I
1976 878 Jack London Martin Eden Roman, vol. II
1976 879 Fenimoore Cooper Călăuza Roman, vol. I
1976 880 Fenimoore Cooper Călăuza Roman, vol. II
1976 881 Alexandru Kirițescu Gaițele Teatru
1976 882 Honoré de Balzac Iluzii pierdute Roman, vol. I
1976 883 Honoré de Balzac Iluzii pierdute Roman, vol. II
1976 884 Honoré de Balzac Iluzii pierdute Roman, vol. III
1976 885 Taras Șevcenko Poeme
1976 886 *** Enciclopedia franceză sau Dicționarul rațional al științelor, artelor și meseriilor Texte alese 
1976 887 *** Sfîrșitul lui Giafar  O mie și una de nopți, vol. 14, Nopțile 938-1001
1976 888 Terențiu Frații Teatru, vol. II
1976 889 Laurențiu Fulga Alexandru și Infernul Roman 
1976 890 Virgil Teodorescu Poezie neîntreruptă
1976 891 Nicolás Guillén Poeme cubane Poezie
1976 892 George Sand Indiana Roman
1976 893 Edward Gibbon Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman „Cultură generală”, vol. I 
1976 894 Edward Gibbon Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman „Cultură generală”, vol. II
1976 895 Edward Gibbon Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman „Cultură generală”, vol. III
1976 896 Marx, Engels, Lenin Despre om și umanism  „Cultură generală” , vol. I 
1976 897 Marx, Engels, Lenin Despre om și umanism „Cultură generală” , vol. II
1976 898 Euripide Hecuba. Electra. Ifigenia în Taurida. Hipolit Teatru, vol. II
1976 899 *** Povestea frumoasei Hacikazuki Basme japoneze
1976 900 Serghei Esenin Poezii și poeme
1976 901 *** Antologie de poezie canadiană de limbă franceză
1976 902 Herman Melville Cojocelul alb Roman, vol. I
1976 903 Herman Melville Cojocelul alb Roman, vol. II
1976 904 Raffi (Hakob Melik Hakobian) Davit Beg (Դավիթ Բեկ) Roman istoric, vol. I
1976 905 Raffi Davit Beg Roman istoric, vol. II
1977 906 Ana Comnena Alexiada Vol. I
1977 907 Ana Comnena Alexiada Vol. II
1977 908 *** Banchetul Nuvele polone contemporane
1977 909 Al. Manzoni Doamna din Monza. Istoria coloanei infame Eseu istoric
1977 910 Ovidiu Arta iubirii
1977 911 Duiliu Zamfirescu În război Romane
1977 912 Duiliu Zamfirescu Îndreptări. Anna Romane
1977 913 Friedrich Hölderlin Hyperion Roman
1977 914 Friedrich Hölderlin Moartea lui Empedocle. Imnuri și ode
1977 915 Nicolae Iorga Pagini alese din însemnările de călătorie prin Ardeal și Banat  Vol. I
1977 916 Nicolae Iorga Pagini alese din însemnările de călătorie prin Ardeal și Banat Vol. II
1977 917 Conrad Ferdinand Meyer Răscoală în munți (Jürg Jenatsch)
1977 918 *** Antologie de poezie americană de la începuturi pînă azi Vol. I
1977 919 Iuri Bondarev Zăpadă fierbinte Roman, vol. I
1977 920 Iuri Bondarev Zăpadă fierbinte Roman, vol. II
1977 921 Alexandru Ivasiuc Păsările Roman
1977 922 *** Mituri și legende vechi germanice. I. Walhalla și Thule  „Cultură generală”, vol. I
1977 923 *** Mituri și legende vechi germanice „Cultură generală”, vol. II
1977 924 Franz Kafka Procesul Roman
1977 925 Luís de Camões Lusiada
1977 926 William Dean Howells Ascensiunea lui Silas Lapham Roman, vol. I
1977 927 William Dean Howells Ascensiunea lui Silas Lapham Roman, vol. II
1977 928 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut Roman (XII, Timpul regăsit)
1977 929 Marcel Proust În căutarea timpului pierdut Roman (XIII, Timpul regăsit)
1977 930 Nâzım Hikmet Cîntec la masa soarelui Poezii
1977 931 *** Antologie de poezie bulgară de la începuturi pînă azi Poezii
1977 932 Edgar Papu Barocul ca tip de existență „Cultură generală”, vol. I
1977 933 Edgar Papu Barocul ca tip de existență „Cultură generală”, vol. II
1977 934 *** Faraonul Kheops și vrăjitorii Povestirile Egiptului antic
1977 935 Émile Zola Pat-Bouille Roman, vol. I
1977 936 Émile Zola Pat-Bouille Roman, vol. II
1977 937 George Eliot Middlemarch Roman, vol. I
1977 938 George Eliot Middlemarch Roman, vol. II
1977 939 George Eliot Middlemarch Roman, vol. III
1977 940 George Eliot Middlemarch Roman, vol. IV
1977 941 Mihail Sadoveanu Vremuri de bejenie. Nunta domniței Ruxanda Nuvelă; Roman
1977 942 Goethe Reineke Vulpoiul. Hermann și Dorothea Poeme epice
1977 943 Eugen Barbu Principele Roman
1977 944 Federico García Lorca Romancero țigan și alte poeme
1978 945 Dimitrie Cantemir Istoria ieroglifică, I Vol. I; ed. a II-a, 1983
1978 946 Dimitrie Cantemir Istoria ieroglifică, II Vol. II; ed. a II-a, 1983
1978 947 Epictet. Marcus Aurelius Manualul. Către sine
1978 948 Marx. Engels. Lenin Despre dialectică „Cultură generală”, vol. I
1978 949 Marx. Engels. Lenin Despre dialectică „Cultură generală”, vol. II
1978 950 Georg Lukács Romanul istoric „Cultură generală”, vol. I
1978 951 Georg Lukács Romanul istoric „Cultură generală”, vol. II
1978 952 Iordan Radicikov Desene pe stînci Nuvele
1978 953 Madách Imre Tragedia omului Poem dramatic
1978 954 Mihail Sadoveanu Strada Lăpușneanu. Oameni din lună. Morminte
1978 955 Charles Baudelaire Florile răului Versuri
1978 956 Ion Caraion Lacrimi perpendiculare
1978 957 *** Cântecul bizonului Din literatura Pieilor Roșii
1978 958 Adrian Păunescu Poezii de pînă azi
1978 959 Adam Mickiewicz Versuri alese
1978 960 *** Antologie de poezie americană de la începuturi pînă azi Vol. II
1978 961 Ștefan Augustin Doinaș Alfabet poetic
1978 962 André Malraux Cuceritorii Roman
1978 963 Martorell Tirante el Blanco Roman, vol. I
1978 964 Martorell Tirante el Blanco Roman, vol. II
1978 965 Nicolae Iorga Istoria lui Ștefan cel Mare
1978 966 Athenaios Ospățul înțelepților
1978 967 George Gissing Noua stradă Grub Roman, vol. I
1978 968 George Gissing Noua stradă Grub Roman, vol. II
1978 969 Liviu Rebreanu Pădurea spînzuraților Roman
1978 970 Marin Preda Marele singuratic Roman, vol. I
1978 971 Marin Preda Marele singuratic Roman, vol. II
1978 972 Prosper Mérimée Cronica domniei lui Carol al IX-lea Roman
1978 973 Matteo Bandello Nuvele, I Vol. I
1978 974 Matteo Bandello Nuvele, II Vol. II
1978 975 *** Padișahul Fulger Basme turcești
1978 976 Christoph Martin Wieland Oberon
1978 977 *** Nuvele rusești. I. Logodnica Nuvele rusești, vol. I
1978 978 *** Nuvele rusești. II. Pățaniile lui Rastioghin Nuvele rusești, vol. II
1978 979 Germán Arciniegas Biografia Caraibelor „Cultură generală”, vol. I
1978 980 Germán Arciniegas Biografia Caraibelor „Cultură generală”, vol. II
1978 981 J. B. Priestley Prieteni de nădejde Roman, vol. I
1978 982 J. B. Priestley Prieteni de nădejde Roman, vol. II
1978 983 J. B. Priestley Prieteni de nădejde Roman, vol. III
1978 984 J. B. Priestley Prieteni de nădejde Roman, vol. IV
1978 985 José Antonio Ramos Caniqui Roman
1978 986 Gheorghe Șincai Cronica românilor Vol. I
1978 987 Gheorghe Șincai Cronica românilor Vol. II
1978 988 Gheorghe Șincai Cronica românilor Vol. III
1978 989 Francis Parkman Pe calea Oregonului
1979 990 *** Antologie de proză scurtă românească de la Constantin Negruzzi la Pavel Dan Vol. I
1979 991 *** Antologie de proză scurtă românească de la Constantin Negruzzi la Pavel Dan Vol. II
1979 992 *** Antologie de proză scurtă românească de la Constantin Negruzzi la Pavel Dan Vol. III
1979 993 *** Antologie de proză scurtă românească de la Constantin Negruzzi la Pavel Dan Vol. IV
1979 994 Oliver Goldsmith Vicarul din Wakefield Roman
1979 995 Cardinalul de Retz Memorii Vol. I
1979 996 Cardinalul de Retz Memorii Vol. II
1979 997 Cardinalul de Retz Memorii Vol. III
1979 998 Meto Jovanovski Brumă pe florile de migdal Nuvele
1979 999 Frédéric Mistral Mirèio Poem provensal
1979 1000 Mihai Eminescu Literatura populară Vol. I
1979 1001 Mihai Eminescu Literatura populară Vol. II
1979 1002 Jan Otčenášek Pe cînd în paradis ploua Roman, vol. I
1979 1003 Jan Otčenášek Pe cînd în paradis ploua (2). Romeo, Julieta și întunericul Romane, vol. II
1979 1004 Hegel Despre artă și poezie „Cultură generală”, vol. I
1979 1005 Hegel Despre artă și poezie „Cultură generală”, vol. II
1979 1006 Ricardo Palma Tradiții peruane
1979 1007 Eugen Lovinescu Critice Vol. I
1979 1008 Eugen Lovinescu Critice Vol. II
1979 1009 Maurice Druon Fericirea unora... Nuvele
1979 1010 Mihail Sadoveanu Demonul tinereții. Uvar Romane
1979 1011 György Moldova Îngerul întunecat Roman
1979 1012 Ion Gheorghe Proba logosului Versuri
1979 1013 Nicolae Iorga Istoria lui Mihai Viteazul Vol. I
1979 1014 Nicolae Iorga Istoria lui Mihai Viteazul Vol. II
1979 1015 Ward Ruyslinck Rezervația Roman
1979 1016 Ion Brad Ora întrebărilor Versuri
1979 1017 Jules Romains Oameni de bună-voință Roman, vol. V (Trufașii)
1979 1018 *** Antologie de poezie turcă de la începuturi pînă azi
1979 1019 Thomas Mallory Moartea regelui Arthur, I Proză medievală, vol. I
1979 1020 Thomas Mallory Moartea regelui Arthur, II Vol. II
1979 1021 Thomas Mallory Moartea regelui Arthur, III Vol. III
1979 1022 Thomas Malory Moartea regelui Arthur, IV Vol. IV
1979 1023 Thomas Malory Moartea regelui Arthur, V Vol. V
1979 1024 Gabriele d’Annunzio Focul Roman
1979 1025 Robert de La Sizeranne Măști și figuri din Renașterea italiană „Cultură generală”

Anii 1980 modificare

An Nr. Autor Titlu Note
1980 1026 *** Povești și legende din America Latină. I. Yara, zîna apelor
1980 1027 *** Povești și legende din America Latină. II. Legenda copacului manacá
1980 1028 Ion Corvin Sîngeorzan, I. M. Ștefan Ghidul cosmosului „Cultură generală”, vol. I
1980 1029 Ion Corvin Sîngeorzan, I. M. Ștefan Ghidul cosmosului „Cultură generală”, vol. II
1980 1030 *** Antologie de poezie vietnameză clasică și contemporană
1980 1031 Joseph Conrad Palatul lui Almayer Nuvele
1980 1032 *** Njala. Saga despre Njál Saga islandeză, vol. I
1980 1033 *** Njala. Saga despre Njál Saga islandeză, vol. II
1980 1034 Cyrano de Bergerac Statele lumii. Statele Soarelui
1980 1035 Bertrand Russell De ce nu sînt creștin? „Cultură generală”
1980 1036 Auguste Villiers de l'Isle-Adam Povestiri crude și insolite
1980 1037 Tudor Arghezi Lina Roman
1980 1038 Jean Guichard-Meili Să privim pictura „Cultură generală”
1980 1039 Ghiorghi Semionov Dresură liberă Roman
1980 1040 James George Frazer Creanga de aur „Cultură generală”, Mitologie comparată, vol. I
1980 1041 James George Frazer Creanga de aur „Cultură generală”, vol. II
1980 1042 James George Frazer Creanga de aur „Cultură generală”, vol. III
1980 1043 James George Frazer Creanga de aur „Cultură generală”, vol. IV
1980 1044 James George Frazer Creanga de aur „Cultură generală”, vol. V
1980 1045 Mihail Sadoveanu Nopțile de sînziene. Paștele Blajinilor
1980 1046 Esop Babrios Fabule
1980 1047 Dan Deșliu Visul și veghea Versuri
1980 1048 Edgar Papu Existența romantică „Cultură generală”
1980 1049 Mariano José de Larra Corespondenta spiridușului
1980 1050 Daniel Defoe Jurnal din Anul Ciumei
1980 1051 Ricardo Güiraldes Don Segundo Sombra Roman
1980 1052 Valentin Rasputin Despărțirea de Matiora Roman
1980 1053 Nicolae Iorga Călătorii peste hotare * Vol. I
1980 1054 Nicolae Iorga Călătorii peste hotare ** Vol. II
1980 1055 *** Antologia nuvelei arabe. I. Taina apei Nuvele arabe, vol. I
1980 1056 *** Antologia nuvelei arabe. II. Lacrimile pămîntului Nuvele arabe, vol. II
1981 1057 Giorgio Bassani Între ziduri Nuvele
1981 1058 Henry de Montherlant Regina moartă. Războiul civil. Maestrul Ordinului Santiago Teatru, vol. I
1981 1059 Henry de Montherlant Malatesta. Cardinalul Spaniei Teatru, vol. II
1981 1060 Jean-Paul Sartre Greața Roman
1981 1061 Jean-Paul Sartre Cu ușile închise. Diavolul și bunul Dumnezeu Teatru
1981 1062 Homer Iliada Vol. I
1981 1063 Homer Iliada Vol. II
1981 1064 Geo Dumitrescu Versuri
1981 1065 William Shakespeare A douăsprezecea noapte. Comedia erorilor Teatru, vol. I
1981 1066 William Shakespeare Nevestele vesele din Windsor. Cum vă place Teatru, vol. II
1981 1067 William Shakespeare Visul unei nopți de vară. Totu-i bine cînd sfîrșește bine Teatru, vol. III
1981 1068 Anton Ingolič Dragoste interzisă Nuvele
1981 1069 Sabri Godo Skanderbeg Roman, vol. I
1981 1070 Sabri Godo Skanderbeg Roman, vol. II
1981 1071 Lucrețiu Poemul Naturii
1981 1072 *** Antologie de poezie engleză de la începuturi pînă azi Vol. I
1981 1073 *** Antologie de poezie armeană clasică și contemporană
1981 1074 Constantin Daniel, Ion Acsan Tăblițele de argilă Scrieri din Orientul Antic
1981 1075 Tibor Déry Excomunicatorul Roman
1981 1076 Romul Munteanu Cultura europeană în epoca luminilor „Cultură generală”, vol. I
1981 1077 Romul Munteanu Cultura europeană în epoca luminilor „Cultură generală”, vol. II
1981 1078 Fedru. Avianus Fabule
1981 1079 Jean-Jacques Rousseau Scrieri despre artă „Cultură generală”
1981 1080 Nicolae Iorga O viață de om. Așa cum a fost Vol. I
1981 1081 Nicolae Iorga O viață de om. Așa cum a fost Vol. II
1981 1082 Nicolae Iorga O viață de om. Așa cum a fost Vol. III
1981 1083 Nicolae Iorga O viață de om. Așa cum a fost Vol. IV
1981 1084 Edmond și Jules de Goncourt (Germinie Lacerteux) Roman sumbru, antiromantic
1981 1085 Lytton Strachey Elisabeta și Essex
1981 1086 Pompiliu Constantinescu Studii și cronici literare
1981 1087 E, Jefferson Murphy Istoria civilizației africane * „Cultură generală”, vol. I
1981 1088 E, Jefferson Murphy Istoria civilizației africane ** „Cultură generală”, vol. II
1981 1089 Seneca Scrieri filozofice alese „Cultură generală”
1981 1090 Immanuel Kant Despre frumos și bine * „Cultură generală”, vol. I
1981 1091 Immanuel Kant Despre frumos și bine ** „Cultură generală”, vol. II
1981 1092 *** Proză scurtă elvețiană de limbă franceză Antologie de Jean Grosu (editor)
1981 1093 Konstantin Paustovski Trandafirul de aur
1981 1094 Józef Ignacy Kraszewski Meșterul Twardowski Roman
1981 1095 Dimitrie Cantemir Descrierea Moldovei
1981 1096 *** Antologie de poezie engleză de la începuturi pînă azi Vol. II
1981 1097 D.R. Popescu Leul albastru Schițe și nuvele
1981 1098 *** Cornul de capră Nuvele bulgare contemporane. Prefață de Encio Mutafov. Traduceri de Mihaela și Valentin Deșliu
1982 1099 Delavrancea Paraziții Nuvele
1982 1100 József Méliusz Orașul pierdut în ceață Roman, vol. I
1982 1101 József Méliusz Orașul pierdut în ceață Roman, vol. II
1982 1102 Adèle de Boigne Memorii * Vol. I
1982 1103 Adèle de Boigne Memorii ** Vol. II
1982 1104 Adèle de Boigne Memorii *** Vol. III
1982 1105 Henryk Sienkiewicz Prin foc și sabie Roman istoric, vol. I
1982 1106 Henryk Sienkiewicz Prin foc și sabie Roman, vol. II
1982 1107 Henryk Sienkiewicz Prin foc și sabie Roman, vol. III
1982 1108 Henryk Sienkiewicz Prin foc și sabie Roman, vol. IV
1982 1109 *** Proză fantastică franceză. I. Elixirul de viață lungă Vol. I
1982 1110 *** Proză fantastică franceză. II. Mîna fermecată Vol. II
1982 1111 *** Proză fantastică franceză. III. Moarta îndrăgostită Vol. III
1982 1112 Jiří Marek Unchiul meu Ulise * Roman, vol. I
1982 1113 Jiří Marek Unchiul meu Ulise ** Roman, vol. II
1982 1114 Dinu Săraru Niște țărani Roman
1982 1115 Henry Stanley În căutarea lui Livingstone * „Cultură generală”, vol. I
1982 1116 Henry Stanley În căutarea lui Livingstone ** „Cultură generală”, vol. II
1982 1117 Dante Alighieri Divina Comedie. I. Infernul Epopee, vol. I
1982 1118 Dante Alighieri Divina Comedie. II. Purgatoriul Epopee, vol. II
1982 1119 Dante Alighieri Divina Comedie. III. Paradisul Epopee, vol. III
1982 1120 Mark Twain Wilson Zevzecul Roman
1982 1121 Roberto J. Payró Hazliile isprăvi ale nepotului lui Juan Moreira Roman
1982 1122 *** Materia, spațiul, timpul în istoria filozofiei * „Cultură generală”, vol. I
1982 1123 *** Materia, spațiul, timpul în istoria filozofiei ** „Cultură generală”, vol. II
1982 1124 Ioan Alexandru Pământ transfigurat Versuri
1982 1125 Horace Walpole Castelul din Otranto Roman
1982 1126 *** Antologie de poezie arabă. Perioada clasică * Vol. I
1982 1127 *** Antologie de poezie arabă. Perioada clasică ** Vol. II
1982 1128 Wu Jingzi Întâmplări din lumea cărturarilor * Roman, vol. I
1982 1129 Wu Jingzi Întâmplări din lumea cărturarilor ** Roman, vol. II
1982 1130 Camil Petrescu Patul lui Procust Roman
1982 1131 Ion Lăncrănjan Eclipsă de soare. Drumul cîinelui Nuvele
1982 1132 Gib I. Mihăescu Donna Alba Roman
1982 1133 Goethe Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister Roman, vol. I
1982 1134 Goethe Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister Roman, vol. II
1982 1135 Ariosto Lădița. Lena . Substituții . Vrăjitorul Teatru
1982 1136 Arthur Schnitzler Nuvele
1982 1137 Costache Negruzzi Păcatele tinerețelor
1982 1138 André Maurois Cei trei Dumas * Vol. I
1982 1139 André Maurois Cei trei Dumas ** Vol. II
1983 1140 Hippolyte Taine Studii literare * „Cultură generală”, vol. I
1983 1141 Hippolyte Taine Studii literare ** „Cultură generală”, vol. II
1983 1142 Frances Burney Evelina Roman
1983 1143 *** Antologie de poezie engleză de la începuturi pînă azi Vol. III
1983 1144 François Villon Poezii
1983 1145 Frédéric Mistral Calendau Poem provensal
1983 1146 Virgil Carianopol Scară la cer Versuri
1983 1147 Vasile Voiculescu Poezii * Vol. I
1983 1148 Vasile Voiculescu Poezii ** Vol. II
1983 1149 Teodor Mazilu Soarele și ambianța
1983 1150 Byron Poeme
1983 1151 George Călinescu Viața lui Mihai Eminescu
1983 1152 Ioan Slavici Mara Roman
1983 1153 Ann Radcliffe Misterele din Udolpho Roman, vol. I
1983 1154 Ann Radcliffe Misterele din Udolpho Roman, vol. II
1983 1155 Liviu Rebreanu Crăișorul Horea Roman
1983 1156 Voltaire Secolul lui Ludovic al XIV-lea * „Cultură generală”, vol. I
1983 1157 Voltaire Secolul lui Ludovic al XIV-lea ** „Cultură generală”, vol. II
1983 1158 Pu Songling Ciudatele povestiri ale lui Liaozhai Povești chinezești
1983 1159 Benjamin Fundoianu Poezii * Vol. I
1983 1160 Benjamin Fundoianu Poezii ** Vol. II
1983 1161 Otto Ludwig Între cer și pămînt Roman
1983 1162 Lope de Vega Peribáñez. Fuenteovejuna Teatru, vol. I
1983 1163 Edgar Quinet Opere alese * „Cultură generală”, vol. I
1983 1164 Edgar Quinet Opere alese ** „Cultură generală”, vol. II
1983 1165 Charles Robert Maturin Melmoth rătăcitorul Roman, vol. I
1983 1166 Charles Robert Maturin Melmoth rătăcitorul Roman, vol. II
1983 1167 Evgheni Evtușenko Dulce ținut al poamelor Roman
1983 1168 Eça de Queirós Vărul Bazilio Roman, vol. I
1983 1169 Eça de Queirós Vărul Bazilio Roman, vol. II
1984 1170 *** Antologie de poezie engleză de la începuturi pînă azi Vol. IV
1984 1171 Henryk Sienkiewicz Potopul Roman, vol. I
1984 1172 Henryk Sienkiewicz Potopul Roman, vol. II
1984 1173 Henryk Sienkiewicz Potopul Roman, vol. III
1984 1174 Henryk Sienkiewicz Potopul Roman, vol. IV
1984 1175 Henryk Sienkiewicz Potopul Roman, vol. V
1984 1176 Henryk Sienkiewicz Potopul Roman, vol. VI
1984 1177 *** Proză fantastică americană. I. Himera Vol. I
1984 1178 *** Proză fantastică americană. II. Ochii panterei Vol. II
1984 1179 Montaigne Eseuri „Cultură generală”, vol. I
1984 1180 *** Despre frumos și artă. Tradițiile gîndirii estetice românești, * Antologie. „Cultură generală”, vol. I
1984 1181 *** Despre frumos și artă. Tradițiile gîndirii estetice românești, ** Antologie. „Cultură generală”, vol. II
1984 1182 J.W. Goethe Anii de drumeție ai lui Wilhelm Meister Vol. I
1984 1183 J.W. Goethe Anii de drumeție ai lui Wilhelm Meister Vol. II
1984 1184 Luigi Capuana Medicul săracilor Nuvele și povestiri
1984 1185 Tadeusz Różewicz Neliniște Versuri
1984 1186 Marin Sorescu Drumul Poezii
1984 1187 *** Între Antichitate și Renaștere. Gîndirea Evului Mediu „Cultură generală”, vol. I
1984 1188 *** Între Antichitate și Renaștere. Gîndirea Evului Mediu „Cultură generală”, vol. I
1984 1189 Margareth Mitchell Pe aripile vîntului Roman, vol. I
1984 1190 Margareth Mitchell Pe aripile vîntului Roman, vol. II
1984 1191 Margareth Mitchell Pe aripile vîntului Roman, vol. III
1984 1192 Margareth Mitchell Pe aripile vîntului Roman, vol. IV
1984 1193 Al. Oprea Panait Istrati
1984 1194 Naghib Mahfuz Bayna el-Qasrein Roman, vol. I
1984 1195 Naghib Mahfuz Bayna el-Qasrein Roman, vol. II
1984 1196 Herman Melville Masa din lemn de măr Nuvele și povestiri
1984 1197 Melih Cevdet Anday Trândavii Roman
1984 1198 Benito Pérez Galdós Torquemada Roman, vol. I
1984 1199 Benito Pérez Galdós Torguemada Roman, vol. II
1984 1200 Mihai Eminescu Teatru Vol. I
1984 1201 Mihai Eminescu Teatru Vol. II
1984 1202 V.I. Popa Mușcata din fereastră Teatru, vol. I
1984 1203 *** Palatul fermecat Antologia poemului românesc în proză
1984 1204 Stolnicul Constantin Cantacuzino Istoria Țării Românești. Cronicari munteni, 1 Vol. I
1984 1205 Radu Popescu Istoria domnilor Țărîi Rumânești. Cronicari munteni, 2 Vol. II
1984 1206 Radu Greceanu Cronica. Cronicari munteni, 3 Vol. III
1985 1207 Lope de Vega Steaua Sevillei. Cavalerul din Olmedo Teatru, vol. II
1985 1208 Victor Ion Popa Apă vie Teatru, vol. II
1985 1209 *** Lirică elvețiană de limbă franceză
1985 1210 D. Stăncescu Cerbul de aur Basme culese din popor
1985 1211 Ba jin Nopți reci Roman
1985 1212 George Călinescu Opera lui Mihai Eminescu „Cultură generală”, vol. I
1985 1213 George Călinescu Opera lui Mihai Eminescu „Cultură generală”, vol. II
1985 1214 George Călinescu Opera lui Mihai Eminescu „Cultură generală”, vol. III
1985 1215 George Călinescu Opera lui Mihai Eminescu „Cultură generală”, vol. IV
1985 1216 Ignacio Manuel Altamirano El Zarco Roman
1985 1217 Tudor George Turmele soarelui Versuri
1985 1218 Henryk Sienkiewicz Pan Wołodyjowski Roman, vol. I
1985 1219 Henryk Sienkiewicz Pan Wołodyjowski Roman, vol. II
1985 1220 Edith Warton Sufletul omului Nuvele
1985 1221 Alexandre Dumas Contele de Monte-Cristo Roman, vol. I
1985 1222 Alexandre Dumas Contele de Monte-Cristo Roman, vol. II
1985 1223 Alexandre Dumas Contele de Monte-Cristo Roman, vol. III
1985 1224 Alexandre Dumas Contele de Monte-Cristo Roman, vol. IV
1985 1225 Alexandre Dumas Contele de Monte-Cristo Roman, vol. V
1985 1226 Alexandre Dumas Contele de Monte-Cristo Roman, vol. VI
1985 1227 John Galsworthy Proprietarul Roman, ciclul „Forsyte Saga”, vol. I
1985 1228 John Galsworthy Vara tîrzie a unui Forsyte Roman, ciclul „Forsyte Saga”, vol. II
1985 1229 John Galsworthy De închiriat. Deșteptare Roman, ciclul „Forsyte Saga”, vol. III
1985 1230 John Galsworthy Maimuța albă Roman, ciclul „Comedia modernă”, vol. I
1985 1231 John Galsworthy Lingura de argint Roman, ciclul „Comedia modernă”, vol. II
1985 1232 John Galsworthy Cîntecul lebedei Roman, ciclul „Comedia modernă”, vol. III
1985 1233 Violeta Zamfirescu Incandescențe Versuri
1985 1234 Al. Andrițoiu Constelația lirei Versuri
1985 1235 G. Dem Theodorescu Poezii populare române Vol. I
1985 1236 G. Dem Theodorescu Poezii populare române Vol. II
1985 1237 G. Dem Theodorescu Poezii populare române Vol. III
1985 1238 Vicente Blasco Ibañez Printre portocali Roman
1986 1239 Vasile Nicolescu Magnolii și fum Versuri
1986 1240 Władysław Reymont Țăranii Roman, vol. I
1986 1241 Władysław Reymont Țăranii Roman, vol. II
1986 1242 Władysław Reymont Țăranii Roman, vol. III
1986 1243 Władysław Reymont Țăranii Roman, vol. IV
1986 1244 Anghel Dumbrăveanu Iarna imperială Versuri
1986 1245 Marina Țvetaeva Proză
1986 1246 Émile Zola Pămîntul Roman, vol. I
1986 1247 Émile Zola Pămîntul Roma, vol. II
1986 1248 Perpessicius Scriitori români „Cultură generală”, vol. I
1986 1249 Perpesicius Scriitori români „Cultură generală”, vol. II
1986 1250 George Meredith Unul dintre cuceritorii noștri Roman, vol. I
1986 1251 George Meredith Unul dintre cuceritorii noștri Roman, vol. II
1986 1252 Ion Heliade Rădulescu Versuri
1986 1253 *** Antologie de filosofie românească „Cultură generală”, vol. I
1986 1254 *** Antologie de filosofie românească „Cultură generală”, vol. II
1986 1255 *** Antologie de filosofie românească „Cultură generală”, vol. III
1986 1256 Al. Macedonski Cartea de aur
1986 1257 Rétif de la Bretonne Viața tatălui meu Roman
1986 1258 Joaquim Maria Machado de Assis Memoriile postume ale lui Bras Cubas Roman
1986 1259 Joaquim Maria Machado de Assis Quincas Borba Roman
1986 1260 Tudor Vianu Gîndirea estetică „Cultură generală”
1986 1261 Charlotte Brontë Shirley Roman, vol. I
1986 1262 Charlotte Brontë Shirley Roman, vol. II
1986 1263 Louis-Sébastien Mercier Anul 2440 sau un vis cum n-a mai fost Roman
1986 1264 Henry James Desenul din covor Nuvele și povestiri
1986 1265 Henry James Manuscrisele lui Jeffrey Aspern Nuvele și povestiri
1986 1266 Michelangelo Poezii
1986 1267 Axel Munthe Cartea de la San Michele Roman, vol. I
1986 1268 Axel Munthe Cartea de la San Michele Roman, vol. II
1987 1269 *** Din lirica de dragoste a lumii Vol. I
1987 1270 *** Din lirica de dragoste a lumii Vol. II
1987 1271 Miguel de Cervantes Don Quijote Roman, vol. I
1987 1272 Miguel de Cervantes Don Quijote Roman, vol. II
1987 1273 Miguel de Cervantes Don Quijote Roman, vol. III
1987 1274 Miguel de Cervantes Don Quijote Roman, vol. IV
1987 1275 Clara Reeve. William Beckford Bătrînul baron englez. Vathek Romane
1987 1276 Hesiod. Orfeu Poeme Teogonia, Pastorul și Eros, Munci și Zile, Imn către Zeus, Imn către Apollon, Testamente
1987 1277 *** Lirică slovacă de la începuturi pînă azi
1987 1278 Henryk Sienkiewicz Familia Polaniecki Roman, vol. I
1987 1279 Henryk Sienkiewicz Familia Polaniecki Roman, vol. II
1987 1280 Henryk Sienkiewicz Familia Polaniecki Roman, vol. III
1987 1281 Naghib Mahfuz Qasr Eș-Șawq Roman, vol. I
1987 1282 Naghib Mahfuz Qasr Eș-Șawq Roman, vol. II
1987 1283 Lucian Blaga Teatru Vol. I
1987 1284 Lucian Blaga Teatru Vol. II
1987 1285 Josef Toman și Miroslava Tomanová Socrate Roman, vol. I Subtitlu - În căutarea beatitudinii.
1987 1286 Josef Toman și Miroslava Tomanová Socrate Roman, vol. II
1987[10] 1287 Samuel Richardson Pamela Roman, vol. I
1987 1288 Samuel Richardson Pamela Roman, vol. II
1987 1289 Anatol E. Baconsky Fluxul memoriei Versuri
1987 1290 *** Antologie de poezie rusă. Perioada clasică Vol. I
1987 1291 *** Antologie de poezie rusă. Perioada clasică Vol. II
1987 1292 *** Antologie de poezie rusă. Perioada clasică Vol. III
1987 1293 M. G. Lewis Călugărul Roman, vol. I
1987 1294 M. G. Lewis Călugărul Roman, vol. II
1988 1295 Frédéric Mistral Poemul Ronului. Regina Jano
1988 1296 Ivan Martinov Portret după natură. Veselovski Romane
1988 1297 Alejo Carpentier Recursul la metodă. Concert baroc Romane, vol. I
1988 1298 Alejo Carpentier Recursul la metodă. Concert baroc Romane, vol. II
1988 1299 Dumitru Corbea Patima dreptății
1988 1300 Quintus din Smyrna Războiul Troiei sau sfârșitul Iliadei
1988 1301 Mircea Ciobanu Martorii. Epistole. Tăietorul de lemne
1988 1302 *** Sfîrșitul lui Giafar (XV) O mie și una de nopți, vol. 15, Nopțile 972 - 1001. Vezi și nr. 887 BPT
1988 1303 Mihai Bulgakov Garda albă Roman, vol. I
1988 1304 Mihai Bulgakov Garda albă Roman, vol. II
1988 1305 Vasile Alecsandri Iașii în carnaval
1988 1306 Panait Istrati Neranțula Roman și alte povestiri
1988 1307 *** Antologie de filosofie românească „Cultură generală”, vol. IV
1988 1308 *** Antologie de filosofie românească „Cultură generală”, vol. V
1988 1309 *** Antologie de filosofie românească „Cultură generală”, vol. VI
1988 1310 Magda Isanos Cîntarea munților Poeme
1988 1311 Silviu Dragomir Avram Iancu „Cultură generală”
1988 1312 *** Valorile umaniste în gîndirea românească „Cultură generală”, vol. I
1988 1313 *** Valorile umaniste în gîndirea românească „Cultură generală”, vol. II
1989 1314 *** Nuvela chineză medievală - Poznele dragonului trîndav vol. I
1989 1315 Nuvela chineză medievală - Cămașa de perle vol. II
1989 1316 Nuvela chineză medievală - Șerpoaica albă vol. III
1989 1317 Emile Zola Cucerirea orașului Plassans Roman, vol. I
1989 1318 Emile Zola Cucerirea orașului Plassans Roman, vol. II
1989 1319 William Dean Howells Vara indiană Roman
1989 1320 Perpessicius Scriitori români vol. III
1989 1321 Perpessicius Scriitori români vol. IV
1989 1322 Stendhal fr:Vie de Henry BrulardViața lui Henry Brulard. Amintiri egoiste Vol. I
1989 1323 Stendhal Viața lui Henry Brulard. Amintiri egoiste Vol. II
1989 1324 Ana Blandiana Poezii
1989 1325 Mihai Eminescu Poezii Vol. I
1989 1326 Mihai Eminescu Poezii Vol. II
1989 1327 Mihai Eminescu Proză literară Vol. I
1989 1328 Mihai Eminescu Proză literară Vol. II
1989 1329 Perpessicius Eminesciana Vol. I
1989 1330 Perpessicius Eminesciana Vol. II
1989 1331 Djubran Khalil Djubran Aripile frînte
1989 1332 Jan Potocki Manuscrisul găsit la Saragosa Roman, vol. I
1989 1333 Jan Potocki Manuscrisul găsit la Saragosa Roman, vol. II
1989 1334 Jan Potocki Manuscrisul găsit la Saragosa Roman, vol. III
1989 1335 Maria Banuș Carusel
1989 1336 Gala Galaction Papucii lui Mahmud Roman
1989 1337 Gala Galaction Roxana. Doctorul Taifun Romane
1989 1338 Naghib Mahfuz Es-Sukkariyya Roman, vol. I
1989 1339 Naghib Mahfuz Es-Sukkariyya Roman, vol. II
1989 1340 Prem Chand Un pumn de grîu
1989 1341 *** Mari gînditori și filosofi francezi ai veacului al XIX-lea Vol. I
1989 1342 *** Mari gînditori și filosofi francezi ai veacului al XIX-lea Vol. II

Anii 1990 modificare

An Nr. Autor Titlu Note
1990 1343 Reșat Nuri Güntekin Pitulicea Roman, vol. I
1990 1344 Reșat Nuri Güntekin Pitulicea Roman, vol. II
1990 1345 Perpessicius Scriitori români, vol. V Antologie de Tudor Păcuraru
1990 1346 Washington Irving O diligență medievală Schițe și povestiri
1990 1347 Ring Lardner Călătoriile lui Gulilible Povestiri
1990 1348 Théophile Gautier Istoria romantismului * Cultură generală
1990 1349 Théophile Gautier Istoria romantismului ** Cultură generală
1990 1350 *** Antologie de poezie chineză modernă și contemporană
1990 1351 Tudor Arghezi Cuvinte potrivite
1990 1352 Tudor Arghezi Stihuri pestrițe
1990 1353 Georges Courteline Domnii hîrțogari. Scenete și povestiri Roman. Scenete și povestiri
1990 1354 *** Valori eterne ale poeziei hispanice
1990 1355 Camilo Castelo Branco Unde este fericirea? Roman
1990 1356 Camilo Castelo Branco Un om de onoare Roman
1990 1357 Mihail Sadoveanu Cântecul amintirii Povestiri
1990 1358 José Mármol Amalia Roman, vol. I
1990 1359 José Mármol Amalia Roman, vol. II
1990 1360 José Mármol Amalia Roman, vol. III
1991 1361 Mircea Eliade Noaptea de Sânziene Roman, *
1991 1362 Mircea Eliade Noaptea de Sînziene Roman **
1991 1363 Marcus Annaeus Lucanus Farsalia. (Despre războiul civil)
1991 1364 Ștefan Bănulescu Iarna bărbaților. Cântece de câmpie
1991 1365 Iuri Dombrovski Pe urmele șarpelui boa Roman
1991 1366 Alphonse Daudet Lidia Roman
1991 1367 *** Noaptea neînfricaților Basme arabe * Din cuprins:

„E zabad!...”; „Fellahul și ginnul”; „Jinjil și Rabab”; „Vulpoiul, lupul și leul”; „Printre străini și acasă”; „Baba și șeitanul păcălit”; „Molla Usfur”; „Cele trei povețe”.[11]

1991 1368 *** Vânătorul și vrăjitoarea cu pălăria de pene Basme arabe ** Din cuprins: „Struțul sultanului”; „Prințesa care nu vorbise niciodată”; „Taler cu doua fețe”; „Solomon și Corbul”; „Bulgăre de sare”; „Povestea celor trei frați isteți”.[12]
1992 1369 Ion Druță Povara bunătății noastre Roman, vol. I
1992 1370 Ion Druță Povara bunătății noastre Roman, vol. II
1992 1371 Bolesław Prus Avanpostul Roman
1992 1372 Joseph Conrad Taifun Romane
1993 1373 Grazia Deledda Comoara din Sardinia
1992 1374 Konstantinos P. Kavafis În casa sufletului Poezii: Bahica, Poetul și Muza, Cuvântul și tăcerea, Sam-el-Nesim, Vulnerant omnes, última necat, Elegia florilor
1992 1375 *** Colindă-mă, doamne, colindă! Vol. I: Colinde populare românești
1992 1376 *** Colindă-mă, doamne, colindă! Vol. II: Colinde populare românești
1992 1377 E. Lovinescu Istoria civilizației române moderne Vol. I
1992 1378 E. Lovinescu Istoria civilizației române moderne Vol. II
1992 1379 E. Lovinescu Istoria civilizației române moderne Vol. III
1992 1380 Anton Holban O moarte care nu dovedește nimic Roman
1993 1381 Doamna de Staël Zece ani de exil (Memorii și note de călătorie)
1992 1382 Apollonios din Rhodos Peripețiile corabiei Argo Poeme antice grecești
1992 1383 Toma Pavel Lumi ficționale „Cultură generală”
1992 1384 *** Madridul sub clar de lună Proză spaniolă din secolul al XIX-lea: Ramon de Mesonero Romanos (1803-1862) El curioso parlante, Mariano Jose de Larra (1809-1837) Figaro, Serafin Estebanez Calderon (1799-1867) El Solitario
1993 1385 P. P. Negulescu Geneza formelor culturii Vol. I: Filosofie. Antropologie culturala
1993 1386 P. P. Negulescu Geneza formelor culturii Vol. II: Filosofie. Antropologie culturala
1993 1387 Varlam Șalamov Povestiri din Kolîma
1993 1388 Marin Sorescu Iona. A treia țeapă. Vărul Shakespeare Teatru
1993 1389 Mircea Florian Misticism și credință Misticism. Teologie dogmatică. Filosofie
1993 1390 Nicolae Iorga Istoria românilor pentru poporul românesc Vol. I „Cultură generală”
1993 1391 Nicolae Iorga Istoria românilor pentru poporul românesc Vol. II „Cultură generală”
1993 1392 Eugen Simion Întoarcerea autorului Vol. I: Eul profund și eul superficial, O scenă ce se poate psihanaliza: Conversation avec Maman, Le Moi Pur si le zero de l'ecriture
1993 1393 Eugen Simion Întoarcerea autorului Vol. II: Marin Preda. Omul moral și blestemele chestiuni insolubile, Strategia criticilor, Dialoguri.
1993 1394 George Bălăiță Lumea în două zile Roman, vol. I
1993 1395 George Bălăiță Lumea în două zile Roman, vol. II
1993 1396 *** Nebănuitul vers din umbra lunii poezii din Belarus, Estonia, Gruzia, Letonia, Lituania, Ucraina
1993 1397 Nicolae Manolescu Sadoveanu sau utopia cărții „Cultură generală”
1993 1398 Artur Lundkvist Autoportretul unui visător cu ochii deschiși Roman autobiografic
1993 1399 Augustin Buzura Vocile nopții Roman, vol. I
1993 1400 Augustin Buzura Vocile nopții Roman, vol. II
1994 1401 Erico Verissimo Timpul și vîntul (Ana Terra) Vol. I
1994 1402 Erico Verissimo Timpul și vîntul (Un anume căpitan Rodrigo) Vol. II
1993 1403 Heinrich von Kleist Printul Frederic de Homburg
1993 1404 Nina Cassian Cearta cu haosul Literatură română, poezii
1994 1405 *** Steaua de veghe Proză scurtă contemporană din Basarabia
- 1406 - - Nu a apărut.[13]
1995 1407 Jean Cocteau Copiii teribili Roman. Traducere de Alexandru Baciu.
1994 1408 Julio Cortázar Autostrada din sud Povestiri
1994 1409 Emmanuel Robles Un foc de revolver la Nisa
1994 1410 Henry James Lunga vară la Veneția Roman
1995 1411 Theodor Fontane Astfel în stele ți-a fost scris[14] Roman
1994 1412 Ion Ianoși Izvoare biblice. Alegerea lui Iona
1994 1413 Plutarh Vieți paralele: Demetrios și Antoniu
1994 1414 Niccolò Machiavelli Principele
1995 1415 Grigore Botezatu Făt-Frumos și soarele Povești populare din Basarabia
1994 1416 Ioan Slavici Amintiri. Lumea prin care am trecut Memorialistică
1994 1417 Mircea Horia Simionescu Povestiri galante
1995 1418 Vasili Sukșin Călina roșie
1994 1419 Mihail Kogălniceanu Discursuri parlamentare Politică și guvernare
1994 1420 Constantin Țoiu Căderea în lume Roman
1994 1421 Francisco Morales Padrón America în romanele ei Sociografie. Critică literară. Istorie.
1994 1422 Pompiliu Constantinescu Tudor Arghezi
1994 1423 David Murao-Ferreira O dragoste fericită
1994 1424 Alain-René Lesage Aventurile lui Beauchesne, căpitan de flibustieri Roman
1994 1425 Aurel Rău Septentrion
1994 1426 Henrik Ibsen Împărat și galilean Teatru
1994 1427 Patrick Modiano Scutit de pedeapsă Roman
1994 1428 Ion Horea Locul și ceasul Pomenire, Ruga, La naiba!, A mai rămas, Ce-ți pasă?, Încă nu știu.
1994 1429 Samuel Butler Și tu vei fi țărînă Vol. I
1994 1430 Samuel Butler Și tu vei fi țărînă Vol. II
1994 1431 Jan Mårtenson Crimă la Veneția Roman
1994 1432 Mircea Tomuș Gheorghe Șincai Biografie
1994 1433 Erico Verissimo Timpul și vîntul (Teiniagua - frumoasa Luzia) Vol. III
1994 1434 Erico Verissimo Timpul și vîntul (Războiul) Vol. IV
1994 1435 Petre Sălcudeanu Biblioteca din Alexandria Vol. I
1994 1436 Petre Sălcudeanu Biblioteca din Alexandria Vol. II
1995 1437 Aron Cotruș Peste prăpastii de potrivnicie
1995 1438 Lucian Blaga Hronicul și cântecul vârstelor Literatură română. Memorialistică
1995 1439 Vasko Popa Câmpia neodihnei Poeme
1995 1440 Ecaterina Țarălungă Biblioteca pentru toți : Catalog general : 1895-1995 Enciclopedie
1995 1441 Tudor Mușatescu Titanic Vals. Visul unei nopți de iarnă Teatru
1442 Victor Hugo Pedepsele Versuri alese
1996 1443 Mircea Eliade Domnișoara Christina Roman
1996 1444 Edith Wharton Sâmbure de rodie cuprins: Ochi, Kerfol, Legenda, Xingu
1996 1445 Miguel de Unamuno Sfântul martir Manuel cel Bun
1996 1446 Mihai Ralea Explicarea omului Filosofie
1996 1447 Anton Pann O șezătoare la țară
1996 1448 Benito Perez Galdos Dragoste pierdută (Tristana)
1996 1449 Cezar Baltag Ochii tăcerii Poeme
1996 1450 Dumitru Radu Popescu F Romane
1996 1451 Dan Laurențiu Poziția aștrilor Poezii
1996 1452 N. Iorga Sfaturi pe întunerec. Conferințe la Radio 1931-1936
1996 1453 N. Iorga Sfaturi pe întunerec. Conferințe la Radio 1931-1936
1996 1454 Ion Băieșu Țara lui Papură Vodă Nuvele și schițe
1996 1455 Radu Ștefan Vergatti Vlad Țepeș - Dracula Personalități istorice. Biografii
1996 1456 Emile Zola Visul
1996 1457 Grigore Vieru Văd și mărturisesc Versuri, aforisme și confesiuni
1997 1458 Anatole France Ospătăria „La regina Pédauque” Roman
1997 1459 *** Frumoasa cu plete de aur Basme clasice franceze
1997 1460 C. Rădulescu-Motru Timp și destin
1997 1461 Ladislav Mňačko Gustul puterii
1997 1462 Sorin Titel Femeie, iată fiul tău Romane, Vol. I
1997 1463 Sorin Titel Femeie, iată fiul tău Romane, Vol. II
1997 1464 Nicolae Breban Îngerul de gips
1997 1465 Nicolae Breban Îngerul de gips
1997 1466 Ion Pop-Reteganul Zâna apelor Cuprins: Trifon Habaucul, Aflatul, Dreptatea și Strâmbătatea, Făt-Frumos zălogit, Cei trei prieteni, Mama cea rea.
1997 1467 Petre Stoica Uitat printre lucrurile uitate Poeme
1997 1468 Nicolae Balota Arte poetice ale secolului XX
1997 1469 Diogenes Laertios Despre viețile și doctrinele filozofilor Vol. I
1997 1470 Diogenes Laertios Despre viețile și doctrinele filozofilor Vol. II
1998[15] 1471 Virgil Nemoianu Îmblânzirea romantismului Cultură generală
1998 1472 Stendhal Vanina Vanini - Cronici italiene
1998 1473 Heinrich von Kleist Käthchen din Heilbronn
1998 1474 Robert Louis Stevenson Insula comorii Roman
1998 1475 Nicolae Dabija Fotograful de fulgere
1998 1476 Theodor Fontane Captivi ai clipei
1998 1477 Liviu Rebreanu Adam și Eva
1998 1478 Henryk Sienkiewicz Quo Vadis * Roman, vol. I
1998 1479 Henryk Sienkiewicz Quo Vadis ** Roman, vol. II
1998 1480 Hans Christian Andersen Fetița cu chibrituri
1998 1481 Zigu Ornea Junimea și Junimismul *
1998 1482 Zigu Ornea Junimea și Junimismul **
1998 1483 Costache Olareanu Vedere din balcon
1998 1484 Martha Bibescu Papagalul verde
1998 1485 Alexandru George Clepsidra cu venin
1998 1486 Radu Cârneci Heraldica iubirii
1999 1487 Mark Twain Aventurile lui Tom Sawyer
1999 1488 Władysław Reymont Comedianta *
1999 1489 Władysław Reymont Comedianta **
1999 1490 Cristofor Columb În căutarea marelui han *
1999 1491 Cristofor Columb În căutarea marelui han **
1999 1492 *** I. De la Dosoftei la Nichifor Crainic Poezia română religioasă
1999 1493 Walter Scott Temnița din Edinburgh Vol. I
1999 1494 Walter Scott Temnița din Edinburgh Vol. II
1999 1495 Marin Mincu Avangarda literara romaneasca vol.1 - De la Urmuz la Eugen Ionescu
1999 1496 Marin Mincu Avangarda literara romaneasca vol.2 - De la Gellu Naum la Paul Celan
1999 1497 *** II. De la Ion Pillat pana azi Poezia română religioasă
1999 1498 Mircea Ivănescu Poesii vechi și nouă
1999 1499 George Călinescu Principii de estetică „Cultură generală” ISBN 973-21-0620-4

Anii 2000 modificare

An Nr. Autor Titlu Note
1999 1500 Mihai Eminescu Poezii Versuri
2000 1501 Marin Mincu Vine frigul![16] Poezii
2000 1502 Erasmus de Rotterdam, Desiderius Elogiul nebuniei sau cuvântare spre lauda prostiei Eseuri. Serie nouă BPT
2000 1503 Honore de Balzac Banca Nucingen
2000 1504 Jan Neruda De la Praga la Paris și Ierusalim: tablouri din străinătate
2000 1505 Jakob Burckhardt Cultura Renașterii în Italia *
2000 1506 Jakob Burckhardt Cultura Renașterii în Italia **
2001 1507 Erico Verissimo Roza vanturilor - Timpul și vântul vol.V
2001 1508 Erico Verissimo Chantecler - Timpul și vântul vol.VI
2001 1509 Erico Verissimo Umbra ingerului - Timpul și vântul vol.VII
2000 1510 Ladislav Ballek Vieți irosite *
2000 1511 Ladislav Ballek Vieți irosite **
1512 Ion Agârbiceanu Faraonii și alte povestiri din viața romilor [17]
2000 1513 Plutarh Vieți paralele: Demostene și Cicero
2000 1514 Eugen Lovinescu Mite
1515 Heinrich Heine Poezii Versuri
2000 1516 Marin Mincu Ion Barbu, Eseu despre textualizarea poetică
2000 1517 Anton Pann Povestea vorbii vol.1
2000 1518 Anton Pann Povestea vorbii vol.2
1519 Cezar Ivănescu Efebul de la Marathon Poeme
2001 1520 Francis Parkman Pe calea Oregonului *
2001 1521 Francis Parkman Pe calea Oregonului **
2001 1522 Mihail Sebastian Accidentul
1523 [[ ]]
1524 [[ ]]
1525 [[ ]]
1526 [[ ]]
1527 [[ ]]
1528 [[ ]]
2000 1529 Alexandre Dumas - fiul Dama cu camelii
2002 1530 Ion Luca Caragiale Momente, schite, amintiri vol.1 - Momente
2002 1531 Ion Luca Caragiale Momente, schite, amintiri vol.2
2002 1532 Petre Ispirescu Fat Frumos cu parul de aur
1533 Mihai Eminescu Integrala poetică vol. I
1534 Mihai Eminescu Integrala poetică vol. II
1535 Mihai Eminescu Integrala poetică vol. III
1536 Mihai Eminescu Integrala poetică vol. IV
1537 George Coșbuc Poezii alese
1582 Vasile Alecsandri Pasteluri și alte poezii Versuri
1539 Vasile Alecsandri Comedii
2003 1540 *** Principesa de Montpensier si alte nuvele franceze din secolul al XVII-lea Nuvele. Antologie de Dolores Toma
2003 1541 *** Don Carlos si alte nuvele franceze din secolul al XVII-lea Nuvele
1542 Mark Twain Jurnalul lui Adam și al Evei
2003 1543 Serghei Esenin Poezii si poeme
2008 1544 Aurel Ciulei Teatrul istoric românesc de la începuturi până la 1918 vol. I „Cultură generală”
2008 1545 Aurel Ciulei Teatrul istoric românesc de la începuturi până la 1918 vol. II „Cultură generală”
2003 1546 Garabet Ibrăileanu Scrieri, aforisme
1547 Ioan Slavici Nuvele *
1548 Ioan Slavici Nuvele **
1549 Constantin Mohanu Io, Ștefan Voievod
1550 [[ ]]
1551 Cezar Petrescu Baletul mecanic *
1552 Cezar Petrescu Baletul mecanic **
1553 Ioan Slavici Mara
2005 1554 Jules Verne Prichindel
2005 1555 Jules Verne Prichindel
2005 1556 Gib Mihăescu Donna Alba Roman
2005 1557 Gib Mihăescu Donna Alba Un volum in 2 numere
2005 1558 Alexandru Odobescu Pseudo-kynegeticos
1559 Alexandre Dumas fiul Dama cu camelii
2005 1560 Titu Maiorescu Critice vol. I
2005 1561 Titu Maiorescu Critice vol. II
2006 1561 Pierre de Coulevain Aristocrație americană
2005 1562 Nathaniel Hawthorne Poveste de dragoste în Blithedale
1563 Hermann Sudermann Puntea pisicilor Roman
1564 Mateiu Caragiale Craii de Curtea-Veche Roman
2006 1565 Garabet Ibrăileanu Adela Roman
2007 1566 Frédéric Soulié Memoriile diavolului vol. I Roman. ISBN 978-973-21-0779-9
2007 1567 Frédéric Soulié Memoriile diavolului vol. II
2007 1568 Frédéric Soulié Memoriile diavolului vol. III
2007 1569 Frédéric Soulié Memoriile diavolului vol. IV
2006 1570 Adèle de Boigne Un secol de zădărnicie Roman biografic, vol. I
2006 1571 Adèle de Boigne Un secol de zădărnicie Roman biografic, vol. II
2006 1572 Théophile Gautier Avatar
1573 Duiliu Zamfirescu Viața la țară. Tănase Scatiu Romane
1574 Henry James Washington Square
1575 Nicolae Filimon Ciocoii vechi și noi
2007 1576 Camil Petrescu Un om între oameni vol. I Roman social neterminat
2007 1577 Camil Petrescu Un om între oameni vol. II
2007 1578 Camil Petrescu Un om între oameni vol. III
2007 1579 Camil Petrescu Un om între oameni vol. IV
2007 1580 Camil Petrescu Un om între oameni vol. V
2007 1581 Camil Petrescu Un om între oameni vol. VI
1582 Vasile Alecsandri Pasteluri și alte poezii Versuri
1583 Vasile Alecsandri Chirița în provincie și alte comedii Teatru
2007 1584 Ivan Turgheniev Povestirile unui vânător vol. I
2007 1585 Ivan Turgheniev Povestirile unui vânător vol. II
1586 Caragiale Teatru Teatru
1587 Ioan Slavici Povești
2007 1588 Alexandru Macedonski Nopți, rondeluri și alte poezii Versuri
1589 Constantin Negruzzi Alexandru Lăpușneanu și alte scrieri Nuvele
1590 Hans Christian Andersen Fetița cu chibrituri Basm
2007 1591 George Bacovia Poezii
1592 Vasile Alecsandri Poezii populare ale românilor *
1593 Vasile Alecsandri Poezii populare ale românilor **
1594 Jules Michelet Istoria Franței *
1595 Jules Michelet Istoria Franței **
1596 [[ ]]
1597 [[ ]]
2007 1598 Cyrano de Bergerac Statele lunii. Statele soarelui
1599 Liviu Rebreanu Ion * Roman
1600 Liviu Rebreanu Ion ** Roman
1601 Liviu Rebreanu Răscoala * Roman
1602 Liviu Rebreanu Răscoala ** Roman
1603 ? Liviu Rebreanu Pădurea Spânzuraților
2007 1604 Vasile Alecsandri Călătorie în Africa - Proza
2007 1605 Vasile Alecsandri Călătorie în Africa
2007 1606 Anton Holban O moarte care nu dovedește nimic * Roman
2007 1607 Anton Holban Jocurile Daniei ** Schițe și nuvele.[18]
1608 Homer Imnuri. Războiul șoarecilor cu broaștele
1609 Cezar Petrescu Aranca, știma lacurilor Nuvele
2007 1610 Hans Christian Andersen Fetița cu chibrituri Basme
1611 [[ ]]
2008 1612 Anton Pann Povestea vorbii
1613 [[ ]]
2008 1614 ? Mark Twain Tom Sawyer în străinatate.

Tom Sawyer detectiv

1615 [[ ]]
2008 1616 Anton Pann Povestea vorbii
1617 [[ ]]
1618 [[ ]]
1619 Plaut Comedia măgarilor
2008 1620 Plaut Cartaginezul
1621 Plaut Militarul fanfaron
2008 1622 ? Homer Iliada
2008 1623 Homer Imnuri. Războiul șoarecilor cu broaștele
1624 [[ ]]
1625 [[ ]]
2008 1626 Pavel Dan Urcan bătrânul Nuvele. ISBN 978-973-21-0893-2
2008 1627 Homer Odiseea
2008 1628 Pavel Dan Urcan bătrânul
1629 Ștefan Zeletin Burghezia română
1630 Hasdeu Ion Vodă cel Cumplit Monografie
2008 1631 Louis Buffon Istoria naturală ISBN 978-973-21-0900-7
2008 1632 Ion Creangă Povesti, amintiri, povestiri
2008 1633 Jack London Chemarea străbunilor
1634 [[ ]]
1635 [[ ]]
2008 1636 Ion Minulescu Romanțe pentru mai târziu Poeme
1637 Dimitrie Bolintineanu Legende istorice si alte poezii
2008 1638 Ion Minulescu Romante pentru mai tarziu
2008 1639 Marcel Aymé Eloiza. 15 nuvele
2008 1640 Dimitrie Anghel Poezii Versuri
2015 1641 Petre Ispirescu Povești
1642 ? Honoré de Balzac Peripețiile Fanchettei
2017 1643 ? Mihail Sebastian Accidentul
2016 1644 ? Octavian Goga Poezii
1645 [[ ]]
2008 1646 Jack London Colț Alb
1647 [[ ]]
1648 [[ ]]
1649 [[ ]]
1650 [[ ]]
2008 1651 Mark Twain Tom Sawyer in strainatate. Tom Sawyer detectiv
1652 [[ ]]
1653 [[ ]]
1654 [[ ]]
1655 [[ ]]
1656 [[ ]]
1657 [[ ]]
1658 [[ ]]
1659 [[ ]]
1660 [[ ]]
1661 [[ ]]
1662 [[ ]]
1663 [[ ]]
1664 [[ ]]
1665 [[ ]]
1666 [[ ]]
1667 [[ ]]
1668 [[ ]]
1669 [[ ]]

Note modificare

 1. ^ Biblioteca Pentru Toti 1960-1965, EPL 1966
 2. ^ Ecaterina Țarălungă, Catalog General Biblioteca Pentru Toți 1895-1995, Editura Minerva, 1996
 3. ^ Nr. 1-420 sunt listate în Ion Minulescu, Romanțe pentru mai tîrziu, Ed. Minerva, 1967, pp. 357-371.
 4. ^ Nr. 715-1298 sunt listate în Mihail Sadoveanu, Neamul Șoimăreștilor, ed. a II-a, Ed. Minerva, 1988, pp. 209-225.
 5. ^ Nr. 715-1328 sunt listate în Perpessicius, Eminesciana, vol. II, Ed. Minerva, 1989, pp. 254-271.
 6. ^ Nr. 1314-1363 sunt listate în Ștefan Bănulescu, Iarna bărbaților, Ed. Minerva, 1991, pp. 297-291.
 7. ^ Din 1960, numerotată din nou de la 1, Colecția BPT a fost editată de Editura de Stat pentru Literatură și Artă, de Editura pentru Literatură și, din 1970 de Editura Minerva.
 8. ^ Coperta IV a volumului Flori alese din poezia populară - Poezia obiceiurilor tradiționale, nr. 49 bis (din august 1967), Editura pentru Literatură
 9. ^ Cele două volume BPT 455 și 456 - „La paradisul femeilor” - au apărut și în 1968 și în 1969 fără a se preciza de către editură dacă sunt două ediții diferite
 10. ^ 1289 - 1294 reprezintă numere apărute în 1987; în 1988 au apărut 1287, 1288 și apoi 1295 și mai departe
 11. ^ Basme arabe *, goodreads.com
 12. ^ Basme arabe **, goodreads.com
 13. ^ Biblioteca Pentru Toti Serie Noua, Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, p. 29 (p. 51 în pdf)
 14. ^ Astfel în stele ți-a fost scris : roman Arhivat în , la Wayback Machine., ebibliophil.r
 15. ^ Îmblânzirea romantismului[nefuncționalăarhivă]
 16. ^ Vine frigul!', anticariatuldenoapte.ro
 17. ^ Romii în cultura română:, Cărți editate după 1990, conform catalogului Bibliotecii Naționale, Bibliografie
 18. ^ 1606 - 1607 2 volume de Anton Holban, prefață de Vasile Lungu. Ediția conține: O moarte care nu dovedește nimic. Ioana. Romanul lui Mirel. Parada dascălilor. Jocurile Daniei. Schițe și nuvele.

Vezi și modificare