Cifra de afaceri (CA) reprezintă totalul vânzărilor realizate (facturate) pe parcursul unui exercițiu fiscal. Cifra nu include TVA-ul facturat.

Cifra de afaceri modificare

Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operațiunile comerciale efectuate de firmă, respectiv vânzarea de mărfuri și produse într-o perioadă de timp determinată. În cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare și veniturile excepționale. În termeni corecți, cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor prestate, precum și a altor venituri din exploatare, mai puțin rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților. Notiunea de cifră de afaceri poate fi abordată pe mai multe categorii:cifra de afaceri totală, cifra de afaceri medie, cifra de afaceri marginală și cifra de afaceri critică, fiecare dintre acestea evidențiind câte un aspect referitor la activitatea firmei. Cifra de afaceri totală(CA)reprezintă volumul total al afacerilor unei firme, evaluate la prețurile pieței, respectiv încasările totale. Ea cuprinde totalitatea veniturilor din vânzarea mărfurilor și produselor, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor într-o perioadă de timp.

Cifra de afaceri critică modificare

Cifra de afaceri critică (Ca min)reprezintă acel nivel al încasărilor la care se asigură acoperirea cheltuielior, pragul de la care firma începe să obțină profit.Cifra de afaceri minimă va fi egală cu suma cheltuielilor fixe și a celor variabile.

 , unde: Cf - cheltuieli fixe totale Cv - cheltuieli variabile


Cel mai adesea mărimea cifrei de afaceri totale se determină prin însumarea veniturilor provenite din activitatea de bază a întreprinderilor(VB) cu veniturile provenite din alte activități(VA):  , unde:

VB-reflectă cifra de afaceri din activitatea de bază a întreprinderii și se referă la vânzarea produselor rezultate din activitatea de bază a întreprinderii; VA-reflectă cifra de afaceri cu caracter industrial sau neindustrial.


O contribuție majoră la modificarea cifrei de afaceri totale revine veniturilor din activitatea de bază a fiecărei întreprinderi.Astfel, în cadrul analizei se poate calcula și ponderea veniturilor din activitatea de bază și din alte activități față de cifra de afaceri totală a întreprinderii:


O judecată pertinentă, în măsură să evidențieze situatia reală a societății necesită corelarea cifrei de afaceri cu elementele esențiale într-o economie de piață.Aceste elemente care influențează justa apreciere a cifrei de afaceri sunt:

  • rata inflației;
  • politica de prețuri;
  • poziția firmei pe piață.

Cifra de afaceri este adeseori un detaliu important al unui plan de afaceri fiind estimată în baza unor previziuni. Ea poate deveni la un moment dat un barometru al previziunilor și o coordonată importantă a strategiei de marketing.

Vezi și modificare