Complement circumstanțial de scop

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Atribut
Complement
Circumstanțial
De cauză
De loc
De mod
De scop
De timp
Instrumental
Sociativ
De agent
Direct
Indirect
Predicat
Nume predicativ
Subiect
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată
Propoziție circumstanțială


Complementul circumstanțial de scop este partea secundară de propoziție complement circumstanțial care arată scopul realizării unei acțiuni. Răspunde la întrebarea "cu ce scop? în ce scop?".

Exemplu – Am plecat devreme pentru a fi primiți.