Conjuncție logică

Conjucția
Simbol Exprimarea în limbaj natural.
"&" "/\" "și", ”iar”, ”dar”, ”cu toate că”,

”deși”, ”în pofida”, ”or”, ”totuși”,

”pe când”, ”virgula” etc.

Fiind date două valori propoziționale p și q, propoziția ”p/\q” se citește ca ”ca p și q” și se numește conjuncția lui p și q.

Conjuncția este adevărată doar dacă toți termenii ei sunt adevărați.

Tabel de adevăr:
p q p/\q
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

Exemplu: „Merg la școlă și iau note mari”.

Definiție: Dacă p și q sunt propoziții, conjuncția lui p și q, care se noteză cu p/\q, este adevărată atunci și numai atunci când ambele propiziții p și q sunt adevărate. Propoziția p și q este falsă, dacă ambele sau măcar una din componentele ei p sau q sunt false.

Acestă definție este rezumată în tabelul de adevăr de mai sus.