Deschide meniul principal

Cornel Tatai-Baltă (n. 5 aprilie 1944, Sibiu) este un istoric și critic de artă.

Studii: Liceul Teoretic „Iacob Mureșianu” din Blaj (1961); Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj (1967); doctor în Istorie (1992), cu o temă din istoria artei.

Activitate: muzeograf coordonator și director la Muzeul de Istorie din Blaj (1967-1992); lector (1992-1999), conferențiar (1999-2004), profesor (din 2004) la Facultatea de Istorie și Filologie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conducător de doctorat (din 2008).

Istoric și critic de artă preocupat deopotrivă de istoria cărții și a tiparului. A scos în evidență mai ales aportul Blajului la dezvoltarea artelor plastice românești, folosind metoda comparativă.

Membru al asociației Ars Transsilvaniae, membru de onoare al Astrei (Despărțământul „T. Cipariu”-Blaj).

Redactor la revistele: Cultura creștină, Astra blăjeană, Gând românesc și recenzor la Patrimonium Apulense.

Membru în consiliul științific al revistei: Sargetia.

OperaModificare

Volume (17):

 • Secvențe din arta plastică blăjeană (sec. XVIII-XX), Blaj, 1993;
 • Gravorii în lemn de la Blaj (1750-1830), Blaj, Editura Eventus, 1995;
 • Pagini de artă românească, Blaj, 1998;
 • Din arta și cultura Blajului, Alba Iulia, Editura Altip, 2000;
 • Blajul în imagini, Alba Iulia, Editura Altip, 2002;
 • Interferențe cultural-artistice europene, Blaj, Editura Astra, 2003;
 • Iuliu Moga (1906 – 1976), Blaj, Editura Astra, 2004;
 • Scrieri despre artă, Alba Iulia, Editura Altip, 2005;
 • Tabăra Internațională de Artă „Ioan Inocențiu Micu-Klein” de la Blaj, Edițiile I-X (1997-2006). Sacrul reflectat în colecția prezentă, Alba Iulia, Editura Altip, 2007 (în colaborare cu Anca Elisabeta Tatai);
 • Ipostaze cultural-artistice, Alba Iulia, Editura Altip, 2007;
 • Marea și Mica Romă în viziunea lui Teodor Răducan, Alba Iulia, Editura Altip, 2008;
 • Vasile Crișan (1949-2003), Alba Iulia, Editura Altip, 2009;
 • Iconostasul catedralei greco-catolice "Sfânta Treime" din Blaj (sec XVIII), Alba Iulia, Editura Altip, 2011 (în colaborare cu Ioan Fărcaș);
 • Caleidoscop artistic, Alba Iulia, Editura Altip, 2013;
 • Xilogravura din cartea românească veche tipărită la București (1582-1830), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015 (în colaborare cu Anca Elisabeta Tatay);
 • Anuarul Liceului de băieți greco-catolic din Blaj 1853-1945, Alba Iulia, Editura Altip, 2017 (în colaborare cu Ana Tatai);
 • Daniel Luca Voina, grafician și pictor, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2018.

Studii:

-peste 130 de studii în reviste de specialitate: Apulum, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Historia, Acta Musei Napocensis, Revue Roumaine d`Histoire, Revista muzeelor, Sargetia, Biblioteca și cercetarea, Ars Transsilvaniae, Anales Universitatis Apulensis. Series Historica, Anuarul Institutului de Istorie din Cluj-Napoca, Revue des etudes sud-est europeennes, Terra Sebus, Cultura creștină, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia Artium, Patrimonium Apulense, Școala Ardeleană, Libraria, Text și discurs religios, Folium (Italia), Magyar Könyvszemle, Ars Hungarica (Ungaria), Series Byzantina (Polonia), Perspective (Germania), Niš&Byzantium (Serbia) ș. a. . Numeroase articole în diferite reviste de cultură și ziare: Tribuna, Vatra, Orizont, România literară, Astra blăjeană, Discobolul, Gând românesc, Antic art magazin, Unirea (Alba Iulia), Unirea (Blaj), Unitatea, Ardealul, West magazin, Informația de Alba etc.

Referințe:

Referințe critice semnate de: Vasile Moga, Mircea Țoca, Ion Mărgineanu, Ion Buzași, Gheorghe Fleșer, Marcel Știrban, Iacob Mârza, Doina Ionescu, Viorica Guy Marica, Nicolae Edroiu, Eva Mârza, Maria Basarab, Gheorghe Buluță, Octavian Șchiau, Eugenia Serafini (Roma), V. Ecsedy Judit (Budapesta), Dorin Ovidiu Dan, Gabriela Mircea, Zevedei-Ioan Drăghiță, Daniel I. Iancu, Angela Groza, Ioan Popa, Nicolo Giuseppe Brancato (Roma), Ioana Rustoiu, Daniela Pănăzan, Anton Rus, Daniel Voina, Virgil Șerbu Cisteianu, Cristian Barta, Ioan Mitrofan, Emil Comșa, Simona Frâncu, Claudia Oancea-Raica, Nicoleta Bărbat, Maria Zintz ș.a.

Premii și recunoașteriModificare

-Premiul Astra, Despărțământul ˝T. Cipariu˝-Blaj, pe anul 2000, pentru Istorie;

-Cetățean de onoare al municipiului Blaj, 2003;

-Profesor Emerit al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2013);

-Volum omagial: Imagine, tradiție, simbol: Profesorului Cornel Tatai-Baltă la 70 de ani, Coordonatori: Valentin Trifescu, Gabriela Rus, Daniel Sabău, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014.

-inclus în: Documentar, Alba Iulia, 1993; Ana Hinescu, Arcadie Hinescu, Oameni de ieri și de azi ai Blajului, Blaj, 1994, 2012; Who’s Who în România, București, 2002; Ghidul personalităților din județul Alba, Alba Iulia, 2003; Ioan Brad, Printre oamenii Blajului, Blaj, 2006, 2011; Ion Mărgineanu, Petru Sechel, Alba—periplu monografic, Alba Iulia, 2009; International Profiles of Accoplished Leaders, Inaugural Edition, Ralaigh, 2009; Dicționarul culturii și civilizației populare al Asociațiunii Astra, Despărțământul Timotei Cipariu, Blaj, Blaj, 2011; The 31st Pearl Anniversary Edition of the Who's Who in the World 2014, Berkely Heights, 2013 etc.

"Autorul este binecunoscut nouă și de multă vreme. Fost student al Facultății noastre, secția de arte, la școala marilor dascăli Virgil Vătășianu și Viorica Guy Marica, a desfășurat o rodnică activitate mai bine de două decenii la Muzeul de istorie din Blaj și onorează acum o catedră de istoria artelor la noua Universitate ardeleană, de la Alba Iulia.

Ceea ce ne prezintă în cartea sa aparține investigațiilor din etapa blăjeană și e inspirată din lumea de aici. Reprezintă o suită de articole, parte edite, răspândite în reviste de specialitate, sau inedite, unele, pe izvoare documentare arhivistice de primă mărime și toate cu analize din punct de vedere al însușirilor artistice, de adâncime, și de o frumusețe aparte ce îl particularizează dar și îl așază în rândul istoricilor noștri de artă, de bună tradiție." Prof. univ. dr. Marcel Știrban ― recenzie la cartea Secvențe din arta plastică blăjeană, sec. XVIII-XX, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Historia, 1-2, 1993.

"[...] cartea dr. Cornel Tatai-Baltă se citește cu multă plăcere, aș zice: dintr-o suflare. Stilul este alert, fluent, ferit de convulsiuni și de tensiune, dar nu lipsit de accente, puse cu abilitate și cu inspirație [...] profesorul Cornel Tatai-Baltă își încarcă studiile cu un bogat material informativ și cu sensuri multiple. Secvențele sale din arta plastică blăjeană se derulează organic, logic, cursiv. Ele reînvie și reactualizează o evoluție de decenii și chiar de secole [...]. Secvențe din arta plastică blăjeană (sec. XVIII-XX) este o lucrare originală și – cum am mai spus-o – temeinică și ea va rămâne, nu ne îndoim, un titlu de referință în bibliografia cercetărilor asupra istoriei artei românești transilvane [...]". Prof. univ. dr. Mircea Țoca ― recenzie la Secvențe ..., în Tribuna, nr. 21, 1993.

"Veritabilă monografie despre xilogravura de la Blaj, dar cu largă deschidere spre istoria acestei arte la români în general, cartea este foarte utilă specialiștilor, dar nu numai lor, ea fiind accesibilă și cititorilor de formații diferite." Dr. Gheorghe Buluță ― recenzie la Gravorii în lemn de la Blaj, în Biblioteca, 1, 1997.

"Cartea sa limpezește probleme de ansamblu, trasând coordonate ferme, dar și aspecte de detaliu [...]. Aspirând spre exhaustivitate, catalogul raționat este însoțit de multiple reproduceri; încheind o lucrare valoroasă. Studiu de referință, cartea lui Tatai-Baltă nu poate fi ocolită de acei exegeți care, reluând eventual tema, află aici prețioase indicii și exprimarea neechivocă a unor puncte de vedere personale". Prof. univ. dr. Viorica Guy Marica ― recenzie la Gravorii în lemn de la Blaj, în Ars Transsilvaniae, VI, 1996.

"Autorul a cercetat în ultimele două decenii materialul cu care s-a lucrat în tipografia Blajului în secolele XVIII-XIX, produsele de carte ieșite de aici, corelând informațiile blăjene cu cele provenind de la alte tipografii din Transilvania sau din diferite zone ale Europei. A fost, astfel, confruntat un material tipografic impresionant, rezultatele parțiale ale cercetării efectuate începând să fie publicate în reviste de specialitate din Cluj, Alba Iulia, București, studii apreciate pentru informația nouă și spiritul critic așezate la baza lor." Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române ― recenzie la "Gravorii în lemn de la Blaj", în "Cele trei Crișuri", nr. 5-6, 1995.

"Ar mai fi necesară poate o întrebare: De ce „interferențe cultural-artistice europene”. Volumul este cu și despre realizările artistice ale Blajului și ale blăjenilor născuți în urbe sau doar locuitori vremelnici ai acestuia. Operele lor însă, nu sunt și nu au rămas doar ale Blajului, ci au avut ecou și pot fi comparate și încadrate cu realizări similare din spațiul european." Dr. Ioana Rustoiu ― recenzie la "Interferențe cultural-artistice europene", în "Patrimonium Apulense", III, 2003.

„Trăim tot mai mult sentimentul că, prin opera scrisă până acum în sfera istoriei artei și culturii, Profesorul Cornel Tatai-Baltă poate fi considerat o instanță pentru istoria medie, modernă și contemporană a Blajului, căci a dovedit atâta competență, încăpățânare și talent, topite în mai multe cărți, pe care le folosesc chiar și inamicii. Amintim, între acestea: Secvențe din arta plastică blăjeană (sec. XVIII-XX), 1993; Gravorii în lemn de la Blaj (1750-1830), 1995; Pagini de artă românească, 1998; Din arta și cultura Blajului, 2000; Blajul în imagini, 2002; Interferențe cultural-artistice europene, 2003 ș. a. „De data aceasta, colegul nostru ne oferă lumină și culoare, prin cercetarea monografică dedicată pictorului Iuliu Moga (1906-1976), creator autentic care face parte din Panteonul Blajului”. Prof. univ. dr. Iacob Mârza ― recenzie la cartea "Iuliu Moga (1906-1976)", în "Cultura creștină", 3-4, 2004.

"Activitatea științifică remarcabilă a Profesorului Cornel-Tatai-Baltă este recunoscută prin participarea la simpozioane naționale și internaționale, prin numeroasele recenzii apărute la lucrările sale, prin citarea operei sale de către numeroși specialiști din țară și străinătate"

Academician Marius Porumb ― în vol. "Imagine, tradiție, simbol: profesorului Cornel Tatai-Baltă la 70 de ani", Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014.