Dumnezeu în creștinism

(Redirecționat de la Dumnezeu în Creștinism)

În creștinism, Dumnezeu, YHWH, este văzut ca fiind creatorul Pământului și al Lumii.

Parte a seriei despre
Dumnezeu

Concepții generale
Agnosticism · Apateism · Ateism · Deism
Henoteism · Monolatrism · Monoteism · Politeism
Panenteism · Panteism · Teism · Transteism


Concepții specifice
Creator · Arhitect · Demiurg · Diavol
Susținător · Domn · Tatăl · Monadă
Unitate · Ființă supremă · Totul
Personal · Unitar · Dualism · Trinitate
în religiile abrahamice
(Credința Bahá'í, Creștinism, Islam, Iudaism)
în Ayyavazhi · în Budism · în Hinduism
în Jainism · în Sikhism · în Zoroastrianism


Atribute
Eternitate  · Existența · Gen
Nume (Dumnezeu· Omnibenevolență
Omnipotență · Omniprezență · Omnisciență


Experiența și practicile
Soartă · Rugăciune · Credință · Revelație
Fideism · Gnosis · Metafizică
Mistică · Ermetism · Ezoterism · Evlavie


Subiecte conexe

Iisus Hristos · Filosofie · Religie · Ontologie
Dumnezeu complex · Neuroteologie
Dilema din Eutyphron · Problema răului
Dumnezeu în artă
Texte religioase


De obicei se consideră că are atributele de sfințenie (separat de păcat și incoruptibil), justețe (are dreptate în toate), suveranitate (are voință proprie), omnipotență (atotputernic), omniștiință (atotștiutor), omnibenevolență (atotiubitor) și ubicuitate (omniprezent). Scripturile conțin multe afirmații directe referitoare la calitățile lui Dumnezeu. Iată doar câteva exemple: „DOMNUL iubește dreptatea“ (Psalmul 37:28) [1]; Dumnezeu este „atotînalt în putere“ (Iov 37:23) [2]; „«Eu sunt loial», este declarația lui Iehova” (Ieremia 3:12)[3]; „El este înțelept cu inima” (Iov 9:4) [4]; El este „un Dumnezeu îndurător și milos, încet la mânie și abundent în bunătate iubitoare și adevăr” (Exodul 34:6) [5]; „Tu, o, Iehova, ești bun și gata să ierți” (Psalmul 86:5)[6]; și o calitate a sa este predominantă, „Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4:8) [7].

Isus Pantocrator, Dumnezeu Fiul, mozaic din Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, (azi Istanbul)

Mulți creștini mărturisesc trei persoane, sau ipostaze (forma veche: ipostasuri), ale lui Dumnezeu. În Sfânta Evanghelie după Ioan, Iisus însuși spunea: „Eu și Tatăl Meu una suntem” (Ioan 10:30) [8], pentru ca mai apoi să menționeze toate cele trei ipostaze: „Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26) [9]. Se înțelege din acestea, după cum Sfântul Grigore Teologul explică: Cele trei ipostasuri sunt „o singură Fire în trei proprietăți, înțelegătoare, desăvârșite, existând prin ele însele, deosebite în număr, dar nu deosebite în Dumnezeire” [10].

Această formă de triplă manifestare este numită conform multor denominațiuni creștine Sfânta Treime, nefiind însă recunoscută de adepții iudaismului, islamului și unor culte creștine. Sfânta Treime are în comun Dumnezeirea, conform multor culte creștine.

Dumnezeu Tatăl este, conform celor mai multor culte creștine, una dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi, alături de Fiul și de Sfântul Duh. Dumnezeu Tatăl este nenăscut și negenerat.

Dumnezeu Fiul este, conform celor mai multor culte creștine, una dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi], alături de Tatăl și de Sfântul Duh. Dumnezeu Fiul este născut din Dumnezeu Tatăl mai înainte de timp și întrupat ca om, în timp, din Fecioara Maria[11], prin adumbrirea acesteia cu Dumnezeu Duhul Sfânt (Luca 1:35) [12].

Dumnezeu Duhul Sfânt este, conform celor mai multor culte creștine, una dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi, alături de Tatăl și de Fiul. Dumnezeu Duhul Sfânt purcede din Dumnezeu Tatăl (după creștinismul ortodox) sau din Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul (după creștinismul catolic și cel protestant).

Unde locuiește Dumnezeu? În câteva versete se spune despre „ceruri” că sunt „locul locuinței” lui Dumnezeu (1 Împărați 8:39, 43, 49 [13] ; 2 Cronici 6:33, 39 [14]). Un singur verset însă descrie măreția lui Iehova Dumnezeu astfel: „Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată, cerurile și cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde” (2 Cronici 6:18) [15].

„Dumnezeu este un Spirit”, spune Biblia (Ioan 4:24) [16]. Biblia spune despre „ceruri”, sau „cer” [17] că sunt locuința lui Dumnezeu (Psalmi 123:1 [18], Ecclesiast 5:2 [19]), deci Dumnezeu are o locuință bine stabilită (vezi,e.g.,Iov 23:3) [20].

Biblia oferă și alte răspunsuri legat de locuința lui D-zeu: Dumnezeu locuiește în Sion [17] : Psalmi 9:11 [21], Psalmi 76:2 [22], Ioel 3:17 [23], 21 [24], și Dumnezeu este omniprezent [25] (panteism sau panenteism): Psalmi 139:7-10 [26], Fapte 17:28 [27].

Biblia îl caracterizează pe Dumnezeu ca fiind de sex bărbătesc, deși textul Gen. 1:26-27:

„26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut [28]


ar implica faptul că Dumnezeu este androgin sau pe cel că Dumnezeu are o parteneră.[29][30]

Alte versete care ar sugera că Dumnezeu ar fi de sex femeiesc: Psalmi 123:2-3 și Luca 15:8-10; Dumnezeu e descris ca o mamă în Hosea 11:3-4, Deuteronom 32:18, Isaia 66:13, Isaia 49:15, Isaia 42:14, Psalmi 131:2; o vulturoaică în Deuteronom 32:11-12; o cloșcă în Matei 23:37 și Luca 13:34.

Divinitatea lui Iisus Hristos și poziția sa ca Dumnezeu în creștinism conform celor stabilite în Crezul de la Calcedon din 451 se bazează pe textul din Evanghelia după Ioan, capitolul I, versetul 1: La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu., în original, în greacă, cuvântul Logos, (λόγος) este folosit pentru Cuvântul. Aceasta este concepția potrivit căreia Hristos este Logosul (λóγος, în grecește are sensul de cuvânt, discurs sau motiv). Este cea mai mare diferență față de religia iudaică care este sursa creștinismului. Iudaismul respinge vehement ideea că Dumnezeu este un om.

Ospitalitatea lui Avraam, pictură de Andrei Rublev. Cei trei îngeri simbolizează Sfânta Treime, dar sunt rar reprezentați în artă.

Referințe modificare

 1. ^ PSALMI 37 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Dumitru Cornilescu
 2. ^ IOV 37 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Ortodoxa
 3. ^ IEREMIA 23 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Ortodoxa
 4. ^ IOV 9 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Dumitru Cornilescu Diacritice
 5. ^ IESIREA 34 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Ortodoxa
 6. ^ PSALMI 86 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Dumitru Cornilescu Diacritice
 7. ^ IOAN 1 4 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Ortodoxa
 8. ^ IOAN 10 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Dumitru Cornilescu
 9. ^ IOAN 14 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Dumitru Cornilescu
 10. ^ el Sf. Grigorie Teologul, Contra Arienilor și despre sine, 16, Migne, Patrologia Graeca, XXXVI, col. 236 A
 11. ^ Maria este venerată de unele culte creștine
 12. ^ LUCA 1 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Ortodoxa
 13. ^ REGI 1 8 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Dumitru Cornilescu
 14. ^ PARALIPOMENA 2 6 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Ortodoxa
 15. ^ CRONICI 2 6 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Dumitru Cornilescu Diacritice
 16. ^ IOAN 4 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Ortodoxa
 17. ^ a b en Where does God dwell? Sceptics' annotated Bible.
 18. ^ en Ps 123:1 - Passage Lookup - Romanian - BibleGateway.com
 19. ^ en Eccl 5:2 - Passage Lookup - Romanian - BibleGateway.com
 20. ^ IOV 23 - Biblia Online in Limba Romana, Traducerea Dumitru Cornilescu
 21. ^ Ps 9:11 - Passage Lookup - Romanian - BibleGateway.com
 22. ^ Ps 76:2 - Passage Lookup - Romanian - BibleGateway.com
 23. ^ Joel 3:17 - Passage Lookup - Romanian - BibleGateway.com
 24. ^ Joel 3:21 - Passage Lookup - Romanian - BibleGateway.com
 25. ^ en Answering the atheist Arhivat în , la Wayback Machine.
 26. ^ Ps 139:7-10 - Passage Lookup - Romanian - BibleGateway.com
 27. ^ Acts 17:28 - Passage Lookup - Romanian - BibleGateway.com
 28. ^ Account Suspended
 29. ^ en Elaine H. Pagels "What Became of God the Mother? Conflicting Images of God in Early Christianity" Signs, Vol. 2, No. 2 (Winter, 1976), pp. 293-303
 30. ^ Coogan, Michael (). „6. Fire in Divine Loins: God's Wives in Myth and Metaphor”. God and Sex. What the Bible Really Says (în engleză) (ed. 1st). New York, Boston: Twelve. Hachette Book Group. pp. 166–181. ISBN 978-0-446-54525-9. Accesat în .