Format:Valută nonUE

Cu drepturi de autor

Această imagine reprezintă monedă națională a unui stat. Imaginile unor valute sunt inapte pentru protejarea prin drepturi de autor și sunt în domeniul public. Altele sunt protejate prin copyright. În acest caz, folosirea lor pe Wikipedia este considerată utilizare cinstită, atunci când ele sunt utilizate pentru scopuri documentare legate de imaginea valutei înseși și câtă vreme reproducerile din publicitate sau ilustrații nu pot fi confundate cu unități monetare adevărate. Alte utilizări ale acestor imagini, pe Wikipedia sau altundeva, pot reprezenta încălcări ale dreptului de autor. Consultați Utilizare cinstită pentru mai multe informații.

În afara de drepturile de autor, mai există restricții adiționale în ceea ce privește falsificarea de monedă, în mod special în cazul în care imaginea este folosită în forma tipărită.


Pentru cei care folosesc imaginea: adăugați o explicație rațională a utilizării cinstite în fiecare caz și sursa imaginii și informațiile despre drepturile de autor.