Forul lui Traian

piață

Forum Traiani a fost ultima lucrare de acest gen, realizată de Apolodor din Damasc, pe o suprafață de teren de 275.000 m2, între Capitoliu și Quirinal prin evacuarea a 850.000 m3 de pământ. S-a lucrat între anii 107 - 117 d.Hr. cu fonduri din prada dacică și cu captivi de război.

Forul lui Traian s-a păstrat intact până în secolul VI. S-a folosit marmură policromă la coloane și placaje și bronz aurit la acoperiș. La intrarea în piață există un arc de triumf, cu trei coridoare, peste care trona o statuie a împăratului într-un car tras de șase cai de bronz aurit.[1] În centrul pieței se înalță statuia ecvestră în bronz aurit a lui Traian (s-a păstrat până în secolul IV) și un portic pe margini, decorat cu busturi de daci captivi între care și bustul lui Decebal. Urma basilica Ulpia (66x159 m). În basilică existau statui ale oamenilor iluștri și trofee de război dacice. Lângă basilică se înalță Columna Traiană, flancată de biblioteca latină și greacă care, în afară de libri, conținea manuscrise celebre, memorii ale împăraților și documente de stat.

Forum Traiani se încheia cu un templum divi Traiani et divae Plotinae ridicat de Hadrian. Pe aripa de nord se găsea piața de mărfuri.

NoteModificare

Vezi șiModificare