Se numește geocronologie acea parte a geologiei care se ocupă cu determinarea vârstei rocilor, stratelor, proceselor și fenomenelor terestre din trecut, a formelor de relief și chiar a Pământului ca planetă.

Pe baza marilor discordanțe stratigrafice și a evoluției viețuitoarelor s-a elaborat o scară cronologică relativă, împărțind trecutul geologic al Pământului în ere, perioade și epoci (vezi Paleogeografie), iar pe baza metodelor radioactive s-a elaborat o scară cronologică absolută.