Ispravnic al scaunului București

Ispravnicul scaunului București era un dregător al Țării Românești care se ocupa doar cu rezolvarea hotărniciilor și a judecăților. Din acest motiv, nu erau recrutați din rândul marilor dregători.

Primul amintit că a ocupat această dregătorie a fost Sima, fost al doilea vistier, la 6 octombrie 1643. Printre persoanele care au fost ispravnici ai scaunului București a fost și boierul Constantin Brâncoveanu, în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino.

Bibliografie

modificare
  • Stoicescu, Nicolae (), Dicționar al Marilor Dregători din Țara Românească și Moldova în sec. XIV-XVII, București: Editura enciclopedică română, p. 8 
  • Stoicescu, Nicolae (), Sfatul domnesc și marii dregători din Țara Românească și Moldova, (sec. XIV-XVII), București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, p. 126