Listă de localități din județul Teleorman

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Lista de mai jos cuprinde toate localitățile din județ în ordine alfabetică.

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y ZAceastă listă este generată cu date din Wikidata și este actualizată periodic de un robot.
Editările făcute în listă vor fi șterse la următoarea actualizare!

Nume Tip de localitate Imagine
Albeni sat
Albești sat
Alexandria municipiu
reședință de județ din România
Monumentul eroilor.Alexandria.5.jpg
Antonești sat
Baciu sat
Balaci sat
reședință de comună
Biserica din Balaci în Anuarul Com. Mon. Ist. 1914.jpg
Baldovinești sat
Balta Sărată sat
Banov sat
Băbăița sat
reședință de comună
Băcălești sat
Băduleasa sat
Băneasa sat
Bârseștii de Jos sat
Bâscoveni sat
Beciu sat
reședință de comună
Beiu sat
Conac Noica(gradinita),com.Storobaneasa.jpg
Belciug sat
Beuca sat
reședință de comună
Blejești sat
reședință de comună
Bogdana sat
reședință de comună
Botoroaga sat
reședință de comună
Bragadiru sat
reședință de comună
Bratcovu sat
Brătășani sat
Brătești sat
Brânceni sat
reședință de comună
Brâncoveanca sat
Brebina sat
Broșteanca sat
Bujoreni sat
reședință de comună
Bujoreni TL.NV.jpg
Bujoru sat
Bujoru sat
reședință de comună
Burdeni sat
Butculești sat
Butești sat
Butesti TR bislemn.SE.jpg
Buzescu sat
reședință de comună
Bis buzescu 2.jpg
Calomfirești sat
Caravaneți sat
Călinești sat
reședință de comună
Călmățuiu sat
reședință de comună
Călmățuiu de Sus sat
reședință de comună
Călugăru sat
Cătunu sat
Cârlomanu sat
Cernetu sat
Cervenia sat
reședință de comună
Cetatea sat
Ciolăneștii din Deal sat
reședință de comună
Ciolăneștii din Vale sat
Ciuperceni sat
reședință de comună
Ciuperceni sat
Ciurari sat
Ciurari-Deal sat
Clănița sat
Comoara sat
Conțești sat
reședință de comună
Copăceanca sat
Cosmești sat
reședință de comună
Coșoaia sat
Coșoteni sat
Crângeni sat
reședință de comună
Crângu sat
reședință de comună
Crevenicu sat
reședință de comună
Cucueți sat
Dărvaș sat
Deparați sat
Didești sat
reședință de comună
Dobreni sat
Dobrotești sat
reședință de comună
Dorobanțu sat
Dracea sat
reședință de comună
Drăcești sat
Dracesti TR bislemn.SE.jpg
Drăcșani sat
Drăcșenei sat
reședință de comună
Drăgănești de Vede sat
reședință de comună
Drăgănești-Vlașca sat
reședință de comună
RO TR Biserica din Drăgănești-Vlașca 01.jpg
Drăghinești sat
Dudu sat
Dulceanca sat
Dulceni sat
Fântânele sat
reședință de comună
Florica sat
Frăsinet sat
reședință de comună
Frumoasa sat
reședință de comună
Furculești sat
reședință de comună
Gălăteni sat
reședință de comună
Gărăgău sat
Gârdești sat
Gratia sat
reședință de comună
Grădișteanca sat
Gresia sat
Guruieni sat
Ionașcu sat
Islaz sat
reședință de comună
Izvoarele sat
reședință de comună
Însurăței sat
Lada sat
Lăceni sat
Licuriciu sat
Linia Costii sat
Lisa sat
reședință de comună
Lița sat
reședință de comună
Ludăneasca sat
Ludeneasca TL.bislemn.S.jpg
Lunca sat
reședință de comună
Marița sat
Mavrodin sat
reședință de comună
Măgura sat
reședință de comună
Măgura cu Liliac sat
Măldăeni sat
reședință de comună
Mârzănești sat
reședință de comună
Merenii de Jos sat
reședință de comună
Merenii de Sus sat
Meri sat
Merișani sat
Merisani TL.bislemn.ansamblu.jpg
Merișani sat
Moldoveni sat
Moșteni sat
Moșteni sat
reședință de comună
Biserica din Moșteni 01.jpg
Nanov sat
reședință de comună
Bis nanov.jpg
Năsturelu sat
reședință de comună
Năvodari sat
Necșești sat
reședință de comună
Negreni sat
Negrenii de Sus sat
Negrenii-Osebiți sat
Negrilești sat
Nenciulești sat
reședință de comună
Nicolae Bălcescu sat
Obârtu sat
Odobeasca sat
Olteanca sat
Olteni sat
reședință de comună
Orbeasca de Jos sat
reședință de comună
Orbeasca de Sus sat
Păru Rotund sat
Păuleasca sat
Peretu sat
reședință de comună
Biserica Sf Gheorge, Peretu, TR,099.jpg
Perii Broșteni sat
Piatra sat
reședință de comună
Pietroșani sat
reședință de comună
RO TR Pietrosani Holy Trinity church ruins 2.jpg
Pleașov sat
Plopi sat
Plopii-Slăvitești sat
reședință de comună
Plosca sat
reședință de comună
Poeni sat
reședință de comună
Poiana sat
Poroschia sat
reședință de comună
Poroschia 2013.1.jpg
Preajba sat
Prunaru sat
Prundu sat
Purani sat
Purani sat
Puranii de Sus sat
reședință de comună
Puranii de Sus TR.NV.jpg
Putineiu sat
reședință de comună
Rădoiești-Deal sat
Rădoiești-Vale sat
reședință de comună
Rădulești sat
Răsmirești sat
reședință de comună
Roșiorii de Vede municipiu
Primaria Rosiorii de Vede.jpg
Rotărești sat
Saelele sat
reședință de comună
Salcia sat
reședință de comună
Satu Nou sat
Satul Vechi sat
Săceni sat
reședință de comună
Sârbeni sat
Sârbenii de Jos sat
reședință de comună
Sarbenii de Jos TR.bislemn SE.jpg
Schitu Poienari sat
Scrioaștea sat
reședință de comună
Scurtu Mare sat
reședință de comună
Scurtu-Slăvești sat
Seaca sat
reședință de comună
Secara sat
Segarcea-Deal sat
Segarcea-Vale sat
reședință de comună
Sericu sat
Sericu TR.bislemn.V.jpg
Sfințești sat
reședință de comună
Siliștea sat
reședință de comună
Siliștea sat
Siliștea Gumești sat
reședință de comună
Siliștea Mică sat
Slăvești sat
Slobozia Mândra sat
reședință de comună
Smârdan sat
Smârdioasa sat
reședință de comună
Socetu sat
Spătărei sat
Stejaru sat
reședință de comună
Stejaru sat
Suhaia sat
reședință de comună
Șoimu sat
Ștefeni sat
Ștorobăneasa sat
reședință de comună
Talpa Poștei sat
Talpa-Bâscoveni sat
Talpa-Ogrăzile sat
reședință de comună
Tătărăștii de Jos sat
reședință de comună
Casa Aurel Popescu2.JPG
Tătărăștii de Sus sat
reședință de comună
Ruinele curții boierilor Bălăceanu.jpg
Târnava sat
Tecuci sat
Teleormanu sat
Teleormanu TL.bislemn.jpg
Traian sat
reședință de comună
Trivalea-Moșteni sat
reședință de comună
Troianul sat
reședință de comună
Tudor Vladimirescu sat
Tunari sat
Turnu Măgurele municipiu
localitate de frontieră
TurnuMagurele-Romania Church.jpg
Țăvârlău sat
Țigănești sat
reședință de comună
Uda-Clocociov sat
reședință de comună
Uda-Paciurea sat
Udeni sat
Udupu sat
Ulmeni sat
Urluiu sat
Valea Cireșului sat
Valea Părului sat
Valea Poștei sat
Vatra sat
Văcărești sat
Văceni sat
Vătași sat
Vânători sat
Vârtoapele de Jos sat
Vârtoapele de Sus sat
reședință de comună
Vedea sat
reședință de comună
Videle oraș
8 Videle 120916.jpg
Viile sat
Viișoara sat
reședință de comună
Vitănești sat
reședință de comună
Voievoda sat
Zâmbreasca sat
reședință de comună
Zimnicea oraș
localitate de frontieră
Aytoz.jpg
Zimnicele sat
Zlata sat
Sfârșitul listei autogenerate.

Vezi și

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y Z