Listă de roci după geneză

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

după geneză (origine)

modificare
clastice chimice organogene residuale

după mărimea granulelor

modificare
Psephite (dur) Psammite (mijlociu) Pelite (fin)

după locul de depozitare / Structură

modificare
terrestrisch marin verfestigte S. (Festgestein) unverfestigte S. (Lockergestein)
Orthogesteine (Roci magmatice) Paragesteine (Roci sedimentare) Șisturi cristaline Roci de contact altele

după locul de formare

modificare
Plutonite Vulkanite Subvulkanite Pyroklastica

Vezi și

modificare