Listă de roci după geneză

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Roci sedimentare modificare

după geneză (origine) modificare

clastice chimice organogene residuale

după mărimea granulelor modificare

Psephite (dur) Psammite (mijlociu) Pelite (fin)

după locul de depozitare / Structură modificare

terrestrisch marin verfestigte S. (Festgestein) unverfestigte S. (Lockergestein)

Roci metamorfice modificare

nach dem Protolith (Ausgangsgestein) / nach der Genese modificare

Orthogesteine (Roci magmatice) Paragesteine (Roci sedimentare) Șisturi cristaline Roci de contact altele

Roci magmatice (vulcanice) modificare

după locul de formare modificare

Plutonite Vulkanite Subvulkanite Pyroklastica

Vezi și modificare