Lista celor mai influente 100 cărți din istoria omenirii

Lista celor mai influente 100 cărți scrise vreodată conform lui Martin Seymour-Smith, în ordine cronologică aproximativă.

Listă cronologică modificare

# Autor sau sursă Titlu Data
1 Texte clasice chinezești Yi-Jing sec. XXI î.Hr.
2 Scripturile iudaice Vechiul Testament sec. VIII-IV î.Hr.
3 Homer Iliada și Odiseea sec. VIII î.Hr.
4 Texte hinduse Upanișade sec. IX î.Hr.
5 Lao Zi Tao Te Ching sec. IV î.Hr.
6 Scripturile Zoroastrsmului Avesta mileniul 1 î.Hr.
7 Confucius Analecte sec. V-IV î.Hr.
8 Tucidide Istoria Războiului Peloponesiac⁠(en)[traduceți] sec. V î.Hr.
9 Hipocrate Opere 400 î.Hr.
10 Aristotel Opere sec. al IV-lea î.Hr.
11 Herodot Istorii sec. al V-lea î.Hr.
12 Platon Republica 380 î.Hr.
13 Euclid Elementele 280 î.Hr.
14 Theravada Scripturi budiste Dhammapada 252 î.Hr.
15 Virgiliu Eneida 19 î.Hr.
16 Lucrețiu De Rerum Natura 55 î.Hr.
17 Philon din Alexandria Scrieri sec. I
18 Scripturile creștine Noul Testament cca. 50–100
19 Plutarh Viețile paralele 120
20 Tacit Annale 120
21 Valentinus Texte despre Gnosticism sec. al II-lea
22 Marcus Aurelius Meditații 167
23 Sextus Empiricus Scepticismul Pironian 150–210
24 Plotin Enneade sec. al III-lea
25 Augustin de Hipona Confesiuni 400
26 Scriptura musulmană Coran sec. al VII-lea
27 Moise Maimonide Ghidul rătăciților 1190
28 Texte Iudaice misticism Cabala sec. al XII-lea
29 Toma de Aquino Summa Theologiae 1266–1273
30 Dante Alighieri Divina Comedie 1321
31 Erasmus din Rotterdam Elogiul nebuniei 1509
32 Niccolò Machiavelli Principele 1532
33 Martin Luther Despre captivitatea babilonică a Bisericii 1520
34 François Rabelais Gargantua și Pantagruel 1532 și 1534
35 Jean Calvin Învățătura religiei creștine 1536
36 Nicolaus Copernicus Despre mișcările de revoluție ale corpurilor cerești 1543
37 Michel de Montaigne Eseuri 1580
38 Miguel de Cervantes Don Quijote 1605 și 1615
39 Johannes Kepler Armonia lumii 1619
40 Francis Bacon Novum Organum 1620
41 William Shakespeare Ediția princeps a pieselor lui Shakespeare 1623
42 Galileo Galilei Dialog despre cele două mari sisteme ale lumii 1632
43 René Descartes Discurs asupra metodei 1637
44 Thomas Hobbes Leviatanul 1651
45 Gottfried Leibniz Lucrări 1663–1716
46 Blaise Pascal Cugetări 1670
47 Baruch Spinoza Etici 1677
48 John Bunyan Întâmplările pelerinului în călătoria sa 1678–1684
49 Isaac Newton Principiile matematice ale filozofiei naturale 1687
50 John Locke Eseu asupra intelectului omenesc 1689
51 George Berkeley Tratat asupra principiilor cunoașterii omenești 1710, revizuită în 1734
52 Giambattista Vico Știința. Nouă 1725, revizuită în 1744
53 David Hume Tratat despre natura umană 1739–1740
54 Denis Diderot Encyclopédie 1751–1772
55 Samuel Johnson Dicționarul limbii engleze 1755
56 Voltaire Candide 1759
57 Thomas Paine Bunul simț 1776
58 Adam Smith Avuția națiunilor 1776
59 Edward Gibbon Istoria declinului și prăbușirii Imperiului Roman 1776–1787
60 Immanuel Kant Critica rațiunii pure 1781, revizuită în 1787
61 Jean-Jacques Rousseau Confesiuni 1781
62 Edmund Burke Reflecții asupra Revoluției din Franța 1790
63 Mary Wollstonecraft O revendicare a drepturilor femeii 1792
64 William Godwin Justiția Politică 1793
65 Thomas Robert Malthus Eseu asupra principiului populației 1798, revizuită în 1803
66 George Wilhelm Friedrich Hegel Fenomenologia spiritului 1807
67 Arthur Schopenhauer Lumea ca voință și reprezentare 1819
68 Auguste Comte Curs de filosofie pozitivă 1830–1842
69 Carl von Clausewitz Despre război 1832
70 Søren Kierkegaard Ori - ori (Enten-Eller) 1843
71 Karl Marx și Friedrich Engels Manifestul comunist 1848
72 Henry David Thoreau Despre datoria nesupunerii civice 1849
73 Charles Darwin Originea speciilor 1859
74 John Stuart Mill Despre libertate 1859
75 Herbert Spencer Primul Principiu 1862
76 Gregor Mendel Experimente despre hibridizarea plantelor 1866
77 Lev Tolstoi Război și pace 1868–1869
78 James Clerk Maxwell Tratat de electricitate și magnetism 1873
79 Friedrich Nietzsche Așa grăit-a Zarathustra 1883–1885
80 Sigmund Freud Interpretarea viselor 1900
81 William James Pragmatism 1908
82 Albert Einstein Relativitate: Teoria Specială și Generală 1916
83 Vilfredo Pareto Mintea și Societatea 1916
84 Carl Jung Tipuri psihologice 1921
85 Martin Buber Eu și tu 1923
86 Franz Kafka Procesul 1925
87 Karl Popper Logica cercetării 1934
88 John Maynard Keynes Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor 1936
89 Jean-Paul Sartre Ființa și neantul 1943
90 Friedrich Hayek Drumul către servitute 1944
91 Simone de Beauvoir Al doilea sex 1948
92 Norbert Wiener Cybernetică 1948, revizuită în 1961
93 George Orwell O mie nouă sute optzeci și patru 1949
94 Georges Ivanovitch Gurdjieff Poveștile lui Beelzebub nepotului său 1950
95 Ludwig Wittgenstein Investigații filozofice 1953
96 Noam Chomsky Structuri Sintactice 1957
97 Thomas Kuhn Structura revoluțiilor științifice 1962, revizuită în 1970
98 Betty Friedan Mistica feminină 1963
99 Mao Zedong
(atribuit lui)
Cărticica roșie a președintelui Mao Zedong⁠(en)[traduceți] 1966
100 B. F. Skinner Dincolo de libertate și demnitate 1971

Vezi și modificare