Lista decoraților cu Ordinul „Gloria Muncii” (anii 2000)

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia
Articol principal: Ordinul „Gloria Muncii” (Republica Moldova). Vezi și: anii 1990anii 2010anii 2020

Ordinul „Gloria Muncii” este un ordin oficial în Republica Moldova, care se conferă pentru rezultate excepționale în muncă, activitate publică de vază, și contribuții substanțiale în domeniul culturii, științei, sportului, vieții publice sau social-economice. Este conferit de către Președintele Republicii Moldova.[1]

Pagina dată conține lista tuturor persoanelor, întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, colectivelor de creație și unităților militare care au fost decorate cu Ordinul „Gloria Muncii” pe parcursul anilor 2000.

Persoane și organizații decorate modificare

2000 modificare

decorați de Petru Lucinschi
 • Arcadie Dziubinschi, prim-vicepreședinte al Consiliului Organizației Veteranilor din Republica Moldova[2]
 • Igor Tavrolov, inginer principal la Societatea pe Acțiuni „Uzina Metalurgică Moldovenească”[3]
 • Alexei Andrievschi, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina[4]
 • Larisa Iakunina, profesor-consultant la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”[5]
 • Zaifulla Suleimanov, director al Societății pe Acțiuni „Alimentarmaș”[6]
 • Petru Neamțu, prim-dirijor al Orchestrei de Muzică Populară „Folclor” a Companiei de Stat „Teleradio-Moldova”[7]
 • Gheorghe Cimpoieș, rector al Universității Agrare de Stat din Moldova[8]
 • Mihail Plămădeală, general-maior de poliție în rezervă[9]
 • Andrei Morari, director general al Întreprinderii de Stat pentru Comerț Exterior „Moldova EXIM”[10]
 • Anatoli Badica, președinte al Întreprinderii de Stat de Producție „Fertilitatea-ALMO”, Chișinău[11]
 • Valeriu Ciobanu, director general al Societății pe Acțiuni „UNIC-SEM”, Chișinău[11]
 • Nicolae Robu, protoiereu mitrofor, protopop al județului Chișinău[12]
 • Maria Postoico, președinte al Comisiei pentru securitatea statului și asigurarea ordinii publice a Parlamentului[13]
 • Dumitru Țurcanu, director general al Companiei de Televiziune „NIT”[14]
 • Vlada-Tatiana Dumbravă, șef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”[15]
 • Ștefan Andronic, dirijor al Studioului Coral „Vocile Primăverii”, Chișinău[16]
 • Victor Creangă, conducător artistic al Capelei Corale „Balada”, Hîncești[16]
 • Valentin Zaporojan, director al Întreprinderii „Colprodcoop”, Sîngerei[17]
 • Petru Catan, membru al Consiliului Organizației Veteranilor din municipiul Chișinău[18]
 • Nicolai Ceaplîghin, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din județul Bălți[18]
 • Andrei Cozac, președinte al Organizației Primare a Veteranilor din comuna Susleni, județul Orhei[18]
 • Alexandru Doroganici, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din sectorul Buiucani, municipiul Chișinău[18]
 • Nicon Ghelețchi, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din județul Chișinău[18]
 • Nimetula Hairedinov, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din orașul Rezina, județul Orhei[18]
 • Pavel Maloman, membru al Prezidiului Consiliului Organizației Veteranilor din Republica Moldova[18]
 • Viktor Nikolaev, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din sectorul Centru, municipiul Chișinău[18]
 • Procopie Păun, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din județul Ungheni[18]
 • Filip Scutelnic, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din sectorul Glodeni, județul Bălți[18]
 • Serghei Sidorenco, membru al Consiliului Organizației Veteranilor din Republica Moldova[18]
 • Ghennadi Șarafulin, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia[18]
 • Fiodor Șipuc, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din județul Cahul[18]
 • Ivan Vlaskov, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din sectorul Rîșcani, județul Bălți[18]
 • Piotr Voronin, membru al Consiliului Organizației Veteranilor din Republica Moldova[18]
 • Dumitru Zidu, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din Republica Moldova[18]
 • Alexandru Rusu, director general al firmei „Baștina - RADOG”[19]
 • Isai Cîrmu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici[20]
 • Stela Școla, director general al Societății pe Acțiuni „Moldtelecom”[21]
 • Vasile Negruță, șef de laborator la Muzeul Național de Arte Plastice[22]
 • Nicolae Răileanu, director al Muzeului Național de Istorie a Moldovei[22]
 • Nikolai Oleinik, președinte al Comunității Ucrainene din Republica Moldova[23]
 • Nina Țurcan, președinte al Sindicatului Anagajaților din Serviciile Publice (Sind ASP)[24]
 • Pavel Rivilis, profesor universitar, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova[25]
 • Vladimir Rotaru, profesor universitar, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova[25]
 • Maria Scripnic, director al Magazinului Universal Central „UNIC” S.A. din Chișinău[26]
 • Pavel Ciobanu, președinte al Federației Moldovenești de Fotbal[27]
 • Grigori Korzun, președinte al Clubului de Fotbal „Tiligul”, Tiraspol[27]
 • Constantin Cozub, consultant în Departamentul Analize Statistice și Sociologice[28]
 • Mihai Corlăteanu, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”[29]
 • Gheorghe Dodu, medic-șef al Sanatoriului-Profilactoriu „Constructorul”[29]
 • Dumitru Frunze, șef de secție la Policlinica Stomatologică Republicană[29]
 • Eremia Zota, șef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”[29]
 • Sergiu Chircă, prim prorector al Academiei de Studii Economice din Moldova[30]
 • Petru Gaugaș, prim-prorector al Universității de Stat din Moldova[30]
 • Ștefan Zghibarțî, șef al Biroului Asociat de Avocați „Corect”, Chișinău[31]
 • Mihail Șabarcin, director al Combinatului de Vinuri și Coniacuri din Bălți[32]
 • Valerian Cristea, președinte al Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului[33]
 • Kazimir Buzikevici, președinte al Consiliului de conducere al Întreprinderii Mixte Moldo-Germane „CMC-KNAUF” S.A., Bălți[34]
 • Nicolae Carauș, director general al Firmei „Magic V.S.” SRL, Chișinău[34]
 • Ștefan Tulum, director general al Societății pe Acțiuni „Inconarm”, Chișinău[34]
 • Procopie Duca, șef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat[35]
 • Ana Melnic, consultant principal la Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii[36]
 • Victor Zănoagă, medic-șef la Centrul Republican de Recuperare a Sănătății Invalizilor și Pensionarilor „Speranța”[37]
 • Vasili Stolearov, șef de facultate la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”[38]
 • Grigore Zaharia, vicepreședinte al Consiliului Județean Orhei[39]
 • Eleonora Constantinov, regizor la Teatrul Național de Operă și Balet[40]
 • Nicolae Dohotaru, director artistic al Teatrului Național de Operă și Balet[40]
 • Maria Balan, laborantă la Institutul de Cercetări pentru Pomicultură[41]
 • Ilie Donică, director general adjunct al Institutului de Cercetări pentru Pomicultură[41]
 • Oleg Moldovan, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice la proba tragere la țintă[42]
 • Vladimir Burlacu, director adjunct al Direcției sănătate a județului Orhei[43]
 • Alexandra Tetiu, asistentă medicală superioară la Centrul Medicilor de Familie Edineț[43]
 • Nicolae Andronati, rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”[44]
 • Mitrofan Cioban, prorector al Universității de Stat din Tiraspol[44]
 • Titus Jucov, director artistic al Teatrului Republican de Păpuși „Licurici”[45]
 • Ana Gheorghița, director al Liceului „Natalia Dadiani” din Chișinău[46]
 • Vasile Niguleanu, șef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”[46]
 • Ion Valuță, profesor universitar la Universitatea Tehnică din Moldova[46]
 • Vitalie Grușac, pugilist, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice[47]
 • Valentina Andreev, director general al Societății pe Acțiuni „Tricon”, Cahul[48]
 • Iurie Borș, director al Întreprinderii Individuale „Creator-IU.Borș”, Chișinău[48]
 • Alexandra Can, director general al Fabricii de Articole de Marochinărie „Artima” S.A., Chișinău[48]
 • Aglaia Ostrovscaia, director al Fabricii de Confecții „Ionel” S.A., Chișinău[48]
 • Vladimir Capanji, medic la Spitalul Sectorial Ceadîr-Lunga[49]
 • Victor Cebotaru, medic-șef al Asociației Medicale Teritoriale a sectorului Ciocana, Chișinău[49]
 • Mihail Cuharschi, director al Centrului de viticultură și proiectare al Institutului Național al Viei și Vinului[50]
 • Galina Diaur, șef de laborator la Institutul Național al Viei și Vinului[50]
 • Nicolai Panuli, director general al Concernului de Stat „Apă-Canal”[51]
 • Iustinian (Victor Ovcinicov), episcop de Tiraspol și Dubăsari[52]
 • Anatolie (Gheorghe Botnari), episcop de Cahul și Lăpușna[52]
 • Dorimedont (Nicolae Cecan), episcop de Edineț și Briceni[52]
 • Petru (Valeriu Musteață), protopop de Ungheni[52]
 • Veaceslav Șpac, protoiereu-mitrofor, consilier al Mitropolitului Chișinăului și al Întregii Moldove[52]
 • Ioan Vulpe, protoiereu-mitrofor, protopop de Orhei[52]
 • Teodor Bodean, referent la Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove[52]
 • Iraida Iacovleva, colaborator științific principal la Institutul Oncologic din Moldova[53]
 • Dumitru Sofroni, director al Institutului Oncologic din Moldova[53]
 • Alexandru Ciubotaru, director al Grădinii Botanice[54]
 • Valeriu Ropot, cercetător științific superior la Institutul de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei[54]
 • Gheorghe Singur, colaborator științific principal la Centrul de Studiere a Problemelor Pieței al Academiei de Științe a Moldovei[54]
 • Eugenia Mihailov, director general al Departamentului Analize Statistice și Sociologice[55]
 • Alexei Barbăneagră, conferențiar universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, director al Centrului de Drept al Uniunii Avocaților din Republica Moldova[56]
 • Nicolae Chiseev, judecător la Curtea Constituțională[56]
 • Nicanor Cojocaru, judecător la Curtea Supremă de Justiție[56]
 • Alexandru Mardare, judecător la Curtea Supremă de Justiție[56]
 • Gheorghe Mîrzac, vicepreședinte al Curții de Apel[56]
 • Vasile Pascari, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție[56]
 • Lidia Axionova, profesor universitar la Universitatea de Stat a Artelor[57]
 • Ion Strașnic, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului[58]
 • Arseni Botnaru, solist-vocalist în Ansamblul de Cântece și Dansuri „Hora Moldovei” al Ministerului Afacerilor Interne[59]
 • Vasile Crăciun, șef de catedră la Universitatea de Stat a Artelor[60]
 • Vincent F. Morabito, director general al Centrului pentru Reforma Business-ului Privat din SUA[61]
 • Val Sibirsky, director adjunct al Centrului pentru Reforma Business-ului Privat din SUA[61]
 • Emilia Burmenco, președinte al Consiliului veteranilor al Asociației Surzilor[62]
 • Albert Aritunean, președinte al Societății pe Acțiuni „Baștina”, județul Tighina[63]
 • Valeriu Bejan, director general al Societății pe Acțiuni „Noroc”, județul Orhei[63]
 • Iovu Bivol, președinte al Societății cu Răspundere Limitată „Agrodiandr”, județul Lăpușna[63]
 • Ilie Caimacan, profesor universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova[63]
 • Ion Crețu, director al Gospodăriei de Producere a Semințelor de Elită „Fetești”, județul Edineț[63]
 • Nicolae Moraru, director al Gospodăriei Agricole „Roșiori-Lux” S.R.L., județul Bălți[63]
 • Dumitru Panaghiu, lăcătuș la Societatea pe Acțiuni „Aroma”, Chișinău[63]
 • Ivan Ruicev, președinte al Societății pe Acțiuni „1 Mai”, județul Taraclia[63]
 • Mihail Stratulat, președinte al Societății pe Acțiuni „Fertilitatea-Chișinău”[63]
 • Dionis Urîtu, director al Societății pe Acțiuni „Nistru-Vin”, județul Chișinău[63]
 • Iurie Vrabie, președinte al Societății cu Răspundere Limitată „Progagroter”, județul Ungheni[63]
 • Maria Zaharia, muncitoare la Societatea pe Acțiuni „Bucuria”, Chișinău[63]
 • Dmitri Zamfirov, director al Societății cu Răspundere Limitată „Tarsal-Agro”, județul Cahul[63]
 • Fiodor Iacovlenco, director general al Societății pe Acțiuni „Zorile”[64]
 • Nadejda Șișcan, profesor universitar la Academia de Studii Economice din Moldova[65]
 • Petru Andrieș, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din județul Soroca[66]
 • Tamara Axionova, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din sectorul Ceadîr-Lunga[66]
 • Antonina Boldovici, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din sectorul Leova, județul Lăpușna[66]
 • Nicolas Nicula, director general al Societății pe Acțiuni „Covoare-Ungheni”[67]
 • Alexei Ivanov, șef al Inspectoratului Fiscal de Stat al județului Orhei[68]
 • Mihail Darciuc, șef de secție la Spitalul Clinic Municipal de Urgență, Chișinău[69]
 • Victor Savin, director al Departamentului sănătății al Primăriei municipiului Chișinău[69]
 • Anatolie Apostol, director al Filialei Vulcănești a Societății pe Acțiuni „RED-Sud”[70]
 • Mihai Cernei, director al Societății pe Acțiuni „Rețelele Electrice Chișinău”[70]
 • Alexandru Pascari, locotenent-colonel de poliție[71]
 • Anatolie Simac, general de brigadă[71]
 • Marcel Chistruga, regizor[72]
 • Vladimir Druc, regizor[72]
 • Adrian Usatîi, consilier al Președintelui Republicii Moldova, secretar al Consiliului Suprem de Securitate[73]

2001 modificare

 • Vasile Lanciu, vicedirector general al Firmei „Baștina-RADOG”[74]
 • Ion Nanu, șef adjunct al Firmei de Construcție a Drumurilor „Edilitate” S.A.[75]
 • Ion Boian, cercetător științific superior la Institutul de Științe ale Educației[76]
 • Eugen Gheorghiță, șef de catedră la Universitatea de Stat din Tiraspol[76]
 • Valentin Guzgan, director al Liceului Român-Englez „Ion Creangă” din Chișinău[76]
 • Eugen Mamot, director artistic și dirijor al Studioului Muzical-Coral „Lia-Ciocîrlia”, Chișinău[77]
 • Anatoli Fisun, director general al Societății pe Acțiuni „Floarea Soarelui” din Bălți[78]
 • Vasili Dolghi, inginer-șef la Filiala „Rețelele Electrice de Tensiune Înaltă Nord” a Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”[79]
 • Nicolae Sandu, șef de sector la Societatea pe Acțiuni „Electrocon”[79]
 • Mihail Zamșa, șef al Filialei Criuleni a Societății pe Acțiuni „Rețelele Electrice” din municipiul Chișinău[79]
 • Petru Caduc, membru al Comitetului Național Olimpic[80]
 • Petru Marta, antrenor-profesor la Liceul-Internat Republican cu Profil Sportiv[80]
 • Pavel Dubalari, președinte al Consiliului de Administrație al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum[81]
 • Victor Cerevatîi, primar al satului Grimăncăuți, județul Edineț[82]
 • Nicolae Marinciuc, șef adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova[82]
 • Ion Pripa, primar al satului Pelinia, județul Bălți[82]
 • Nicolae Dolghi, director general al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare[83]
 • Vladimir Bogorad, director al Institutului de Cercetări Științifice „RIF-ACVAAPARAT”, Bălți[84]
 • Valeriu Canțer, director general al Societății pe Acțiuni „BAS-APARAT”, Chișinău[84]
 • Vladimir Onici, conducător de brigadă în Societatea cu Răspundere Limitată „Crocmaz Agro”, județul Tighina[85]
 • Boris Prozorovschi, director al Societății cu Răspundere Limitată „Bitav-Prim”, județul Bălți[85]
 • Nicolae Bodur, director general al Societății pe Acțiuni „Viorica-Cosmetic”[86]
 • Alexandru Ciugureanu, director general al Asociației Naționale a Producătorilor[86]
 • Leonid Grigoriev, director general al Întreprinderii Mixte „Fabrica de drojdii din Chișinău” S.A.[86]
 • Gheorghe Juraveli, director general al Societății pe Acțiuni „Moldova-Tur”[86]
 • Simion Leva, director general al Societății pe Acțiuni „Aroma”[86]
 • Corneliu Scutelnicu, director general al Societății pe Acțiuni „Giuvaier”[86]
 • Ursula Honeck, președinte al Organizației „Hilfe fur Osteuropa”, Republica Federală Germania[87]
 • Anatol Josanu, președinte al Companiei „JAS GROUP”[87]
 • Eugenia David, scriitoare[88]
 • Sofia Perev, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”[89]
 • Vitali Ignatenko⁠(d), director general al Agenției de Presă ITAR-TASS, președinte al Consiliului directorilor Televiziunii Publice din Rusia[90]
 • Svetlana Mîslițchi, subprefect al municipiului Chișinău[91]
 • Anatol Onceanu, viceprimar general al municipiului Chișinău[91]
 • Serghei Beleacov, director general al Firmei Republicane de Stat „Poliresurse”[92]
 • Ștefan Odagiu, membru al Consiliului Republican al Mișcării Obștești a Inventatorilor și Raționalizatorilor[93]
 • Boris Bechet, actor[94]
 • Ion Cuzuioc, scriitor[94]
 • Ștefan Petrache, solist-vocalist[95]
 • Mihai Ursu, director al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală[95]
 • Zosim Bodiu, viceministru al agriculturii și industriei prelucrătoare[96]
 • Veronica Bacalu, viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei[97]
 • Nicolae Dorin, președinte al Consiliului de administrație al Băncii Comerciale pe Acțiuni „Mobiasbancă”[97]
 • Vladimir Suetnov, președinte al Consiliului de administrație al Băncii Comerciale pe Acțiuni „Banca Socială”[97]
 • Victor Țurcanu, președinte al Consiliului de administrație al Băncii Comerciale pe Acțiuni „Victoriabank”[97]
 • Atanasia Stoianova, director general al Departamentului Relații Naționale și Funcționarea Limbilor[98]
decorați de Vladimir Voronin

2002 modificare

2003 modificare

2004 modificare

2005 modificare

2006 modificare

2007 modificare

 • Raisa Chideasova, specialist principal în procuratura raionului Strășeni[279]
 • Nikolai Kiktenko, director al Societății cu Răspundere Limitată „Gospodarul”, raionul Fălești[280]
 • Grigore Chetrari, medic-șef al Spitalului Clinic Municipal Bălți[281]
 • Vasile Guțu, conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF)[282]
 • Sofia Sîrbu, profesor universitar la USMF[282]
 • Victor Kostețki, rector al Universității Slavone[283]
 • Tudor Beșleaga, președinte al Consiliului de directori al Societății pe Acțiuni „Orhei-Vit”[284]
 • Gheorghe Duca, președinte al Academiei de Științe a Moldovei[285]
 • Alina Ianucenco, judecătoare la Curtea Constituțională[286]
 • Victor Ștefaniuc, director artistic al Teatrului Municipal de Păpuși „Guguță”, Chișinău[287]
 • Vasile Bolocan, director adjunct al Școlii Sportive Specializate de Box, Lupte Libere și Kickboxing[288]
 • Mihail Martînenco, vicepreședinte al Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție[289]
 • Maia Ionco, redactor-șef adjunct al Ziarului „Kișiniovskie novosti”[290]
 • Vasilița Cozlov, președinte al Organizației Veteranilor din raionul Călărași[291]
 • Oleg Mantorov, membru al cârmuirii Organizației pentru Apărarea Drepurilor Slavilor „VECE”, deputat în Parlament[292]
 • Tudor Tătaru, director general al Centrului de Creație „Satul Moldovenesc - Buciumul”[293]
 • Mihai Ciorici, director al Societății pe Acțiuni „D. Invest-Deservirea”, orașul Nisporeni[294]
 • Efim Agachi, deputat în Parlament[295]
 • Veaceslav Majeru, manager general al Întreprinderii cu Capital Străin „MARR SUGAR Moldova” SRL[296]
 • Oleg Reidman, consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele economice[297]
 • Nicolae Gaviuc, președinte al raionului Ungheni[298]
 • Serghei Evstratiev, membru al colegiului de redacție al Ziarului „Nezavisimaia Moldova” («Независимая Молдова»)[299]
 • Lidia Șutca, director al Liceului Teoretic „A.S.Pușkin” din municipiul Chișinău[300]
 • Timofei Galiț, director al Muzeului de Istorie și Etnografie din satul Doroțcaia, raionul Dubăsari[301]
 • Petru Axenti, director-manager al Societății pe Acțiuni „CET-NORD”[302]
 • Gheorghe Baciu, director al Centrului de Medicină Legală[303]
 • Gheorghe Bagrin, primar al satului Pelinia, raionul Drochia[304]
 • Nicolae Gumenîi, șef al Aparatului Guvernului[305]
 • Serafima Borgan, secretar al Comisiei pentru politică externă și integrare europeană a Parlamentului[306]
 • Vladimir Dubelari, arhitect-șef al proiectului de restaurare a Complexului Monastic Căpriana[307]
 • Afanasi Gaidarlî, agronom-șef la gospodăria colectivă „Pobeda”, UTA Găgăuzia[308]
 • Igor Crapivca, director al Companiei „Orvento-Metall Traiding Co.” S.R.L.[309]
 • Alexandr Pincevschii, președinte al Consiliului de directori al Holdingului „Elita-5”[309]
 • Vladimir Plahotniuc, director general al Întreprinderii cu Capital Străin „Petrom-Moldova” S.A.[309]
 • Feyruz Isayev, președinte al Consiliului Consultativ al Societății cu Răspundere Limitată „Lukoil-Moldova”[310]
 • Vladimir Țincler, membru al Comitetului Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal[311]
 • Ghenadie Babaian, director al Școlii Medii de Cultură Generală nr. 13 din municipiul Chișinău[312]
 • Vasile Chirtoca, președinte al Companiei „DAAC-Hermes” S.A.[313]
 • Ghenadie Abașchin, președinte al Consiliului de Administrație al Societății pe Acțiuni „Moldovagaz”[314]
 • Ilia Burlak, conducător de brigadă în Gospodăria Colectivă „Put' Lenina” («Путь Ленина»), satul Brezoaia, raionul Ștefan Vodă[315]
 • Nistor Dîrzu, președinte al Cooperativei Agricole de Producție „La Fontan”, comuna Balatina, raionul Glodeni[315]
 • Gheorghe Lungu, primar al satului Caracușenii Vechi, raionul Briceni[316]
 • Franz Jozef Radlherr, președinte al Consiliului de administrare al Centrului pentru Copii „Concordia – Orășelul Copilăriei”[317]
 • Mihail Ciobanu, solist-vocalist în Orchestra de Muzică Populară „Folclor” a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”[318]
 • Aftenie Zadic, instalator electric la Societatea pe Acțiuni „Electron”[319]
 • Gheorghe Brînză, șef de secție la Spitalul Clinic Republican[320]

2008 modificare

 • Nicolai Cervencov, rector al Universității de Stat din Taraclia[321]
 • Teodor Olaru, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie[322]
 • Anatolie Dubrovschi, director al Complexului „Casa Presei”[323]
 • Alexandru Burian, director al Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei[324]
 • Anatoli Șpelenco, președinte al Consiliului Organizației Veteranilor din raionul Glodeni[325]
 • Simion Musteața, șef de laborator la Institutul de Cercetări Științifice pentru Porumb și Sorg[326]
 • Paulina Semeniuc, director al Gimnaziului „Vasile Gangal” din satul Horodiște, raionul Dondușeni[327]
 • Arhip Cibotaru, publicist, fost membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului[328]
 • Igor Dodon, ministru al economiei și comerțului[329]
 • Maria Borta, președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale[330]
 • Vladimir Ciobanu, președinte al Comisiei pentru administrația publică, ecologie și dezvoltarea teritoriului a Parlamentului[331]
 • Valentin Todercan, președinte al Companiei „Teleradio-Moldova”[332]
 • Ion Verbeniuc, șef al Centrului tehnic TV al Companiei „Teleradio-Moldova”[332]
 • Ilie Lupu, profesor universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol[333]
 • Lidia Lupu, șef al Direcției teritoriale control administrativ Hîncești[334]
 • Alexandru Roman, rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova (AAP)[335]
 • Emilian Ciobu, șef de direcție la AAP[336]
 • Lina Bantîș, cercetător științific coordonar la Institutul de Tehnologii Alimentare[337]
 • Andrei Gherman, medic-șef al Dispensarului Dermatovenerologic Republican[338]
 • Nicolae Leșan, medic-șef adjunct al Spitalului Republican al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare[338]
 • Alexandr Bilinchis, președinte al Congresului Evreiesc din Moldova[339]
 • Sava Bîcu, director al Școlii Auxiliare-Internat din satul Visoca, raionul Soroca[340]
 • Piotr Cojuhari, director al Filialei interraionale din municipiul Chișinău a Băncii Comerciale „Banca Socială” SA[341]
 • Oleg Ciocoi, vicedirector al Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova[342]
 • Tudor Ctitor, director al Întreprinderii de Stat „Combinatul Poligrafic din Chișinău”[343]
 • Vasile Parasca, medic-șef al Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății[344]
 • Vasile Vrancean, prorector al Universității Agrare de Stat din Moldova[345]
 • Vladimir Gori, mecanic-excavatorist la Coloana mecanizată nr. 15, Stația Bender[346]
 • Dumitru Gornostal, mecanic la Stația de mașini de cale nr. 294, Stația Răuțel[346]
 • Ion Ursu, director general al Societății pe Acțiuni „Lusmecon”[346]
 • Vladimir Vieru, vicedirector general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”[346]
 • Evghenii Berdnicov, director general adjunct al Societății pe Acțiuni „Combinatul de Ciment din Rîbnița”[347]
 • Vladimir Caușnean, buldozerist la Asociația Raională de Producție, Reparație și Exploatare Ștefan Vodă, Agenția „Apele Moldovei”[348]
 • Valeriu Cazac, director al Serviciului Hidrometeorologic de Stat[348]
 • Andrei Copancean, excavatorist la Asociația Raională de Producție, Reparație și Exploatare Ștefan Vodă, Agenția „Apele Moldovei”[348]
 • Iuri Onofriiciuc, primar al orașului Vadul lui Vodă[348]
 • Mihail Pencov, vicedirector general al Agenției „Apele Moldovei”[348]
 • Vitalie Vrabie, ministru al apărării[348]
 • Dumitru Iazan, pictor al Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Complexul Monastic „Căpriana”[349]
 • Iurie Iazan, pictor al Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Complexul Monastic „Căpriana”[349]
 • Veaceslav Gojan, medaliat cu bronz la proba de pugilism la Jocurile Olimpice de vară din 2008[350]
 • Alexandr Rotari, director adjunct al Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”[351]
 • Anastasia Rîbca, șefă de secție la Societatea pe Acțiuni „Floare-Carpet”[352]
 • Vladimir Țurcan, președinte al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a Parlamentului[353]
 • Serghei-Stalmir Tiranin, actor la Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov”[354]
 • Gheorghe Russu, director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină[355]
 • Haralambie Lazăr, primar al comunei Mingir, raionul Hîncești[356]
 • Valeriu Tarasov, director general al Firmei Științifice de Producție „EXTREMUM”, municipiul Chișinău[356]
 • Anatolie Gorodenco, ministru al agriculturii și industriei alimentare[357]
 • Evgheni Smolin, arhitect-șef de proiect, Societatea cu Răspundere Limitată „Glorinal”[358]
 • Valentin Soltan, șef de șantier, Societatea cu Răspundere Limitată „Glorinal”[358]
 • Petru Stratulat, prim-vicedirector al Institutului de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului[359]
 • Tudor Șeptelici, director al Societății pe Acțiuni „Codreanca”, orașul Nisporeni[360]
 • Anna Gramma, director general al Societății cu Răspundere Limitată „Anagrama-Grup”, municipiul Chișinău[361]
 • Gheorghe Airini, director al Societății cu Răspundere Limitată „AGDAV”, orașul Glodeni[362]
 • Vasile Cireș, director al Societății cu Răspundere Limitată „Logofăt-Prim”, comuna Logofteni, raionul Fălești[362]
 • Vasile Harea, director general al Întreprinderii de Stat „Moldsuinhibrid”, orașul Orhei[362]
 • Vladimir Jardan, director al Societății pe Acțiuni „JLC”, municipiul Chișinău[362]
 • Mihail Lupu, președinte al Cooperativei Agricole de Producție „Grupfruct-LG”, comuna Colicăuți, raionul Briceni[362]
 • Nicolae Rotari, conducător al Societății cu Răspundere Limitată „Demeder-Com”, comuna Prajila, raionul Florești[362]
 • Valeriu Sava, ministru consilier, însărcinat cu afaceri ad-interim al Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă[363]
 • Constantin Andreev, director al Întreprinderii de Stat Editura „Universul”[364]
 • Sergiu Cibotaru, președinte al biroului executiv al Cooperativei de Consum „Universcoop” Leova[365]
 • Vasile Grosu, președinte al biroului executiv al Uniunii Cooperativelor de Consum „Urecoop” Strășeni[365]
 • Gheorghe Cojocari, membru al Curții de Conturi[366]
 • Anatoli Iamboglo, director al Întreprinderii pentru Silvicultură „Hîncești-Silva”[367]
 • Ivan Boțan, maior de poliție[368]
 • Igor Apostolov, arhitect-șef la Institutul de Stat de Proiectare „Ruralproiect”[369]
 • Igor Savin, director-manager al Societății pe Acțiuni „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”[370]

2009 modificare

 • Nina Lupan, viceministru al finanțelor[371]
 • Dmitri Nicolaev, director al Societății cu Răspundere Limitată „Fetnecvin” din satul Congaz, UTA Găgăuzia[372]
 • Sergiu Cuzuioc, director al Colegiului de Zootehnie și Medicină Veterinară, satul Brătușeni, raionul Edineț[373]
 • Ivan Cantarajiu, director al Întreprinderii Individuale „ACAR Cantarajiu”, municipiul Chișinău[374]
 • Iurie Hangan, arhitect-șef de proiect la Institutul Național de Cercetări și Proiectări „Urbanproiect”[374]
 • Vladimir Semențul, șef al Secției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Primăriei municipiului Bălți[375]
 • Aurel Grosu, director adjunct al Institutului de Cardiologie[376]
 • Demian Carastan, șef de laborator la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”[377]
 • Ivan Bannikov, veteran al muncii, director general al Societății cu Răspundere Limitată „TINA”, municipiul Chișinău[378]
 • Grigore Gacikevici, președinte al Societății pe Acțiuni „Banca de Economii”[379]
 • Vasilii Șova, ministru al reintegrării[379]
 • Mihail Postu, șef al Inspectoratului Fiscal de Stat Ungheni[380]
 • Valeriu Bogdan, director general al Societății pe Acțiuni „Promtehgaz”, municipiul Chișinău[381]
 • Elena Stempovscaia, președinte al Asociației de Nursing din Republica Moldova[382]
 • Galina Bulat, viceministru al educației și tineretului[383]
 • Liuția Misiura, ex-director al Gimnaziului din satul Buzduganii de Sus, raionul Ungheni[384]
 • Serghei Lațanovschi, președinte al Bursei imobiliare „Lara” S.R.L.[385]
 • Anatolie Ghilaș, membru al Curții de Conturi[386]
 • Piotr Codreanu, conducător al Instituției Publice „Căpitănia Portului Giurgiulești”[387]
 • Elvira Grîu, director al Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din municipiul Chișinău[388]
 • Pavel Buceațchi, ministru al dezvoltării informaționale[389]
 • Ludmila Borgula, membru al Comisiei pentru drepturile omului[390]
 • Iosif Chetraru, membru al Comisiei pentru drepturile omului[390]
 • Boris Ștepa, membru al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, tineret, sport și mijloace de informare în masă[390]
 • Vladimir Bogdan, consultant principal în Serviciul acte ale Președintelui al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova[391]
 • Oxana Domenti, consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele dezvoltării sociale[391]
 • Viorelia Moldovan-Batrînac, consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele culturii, învățământului și științei[391]
 • Alina Russu, șef al Direcției generale a Aparatului Președintelui[391]
 • Maria Suharschi, consultant principal în Aparatul Președintelui[391]
 • Damian Munteanu, prim-vicepreședinte al Consiliului Organizației Veteranilor din Republica Moldova[392]
 • Gheorghe Bodolica, director al Palatului de cultură din orașul Ungheni[393]
 • Constantin Cheleș, director al Întreprinderii de Stat „At-Prolin” din orașul Ceadîr-Lunga[394]
 • Grigore Coșneanu, șef de secție la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției[395]
 • Iuri Drukker, președinte al Consiliului director al Societății pe Acțiuni „Floarea Soarelui” din municipiul Bălți[396]
 • Lazar Finchelștein, medic-coordonator la Centrul de sănătate din satul Dezghingea, UTA Găgăuzia[397]
 • Stanislav Groppa, șef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”[397]
 • Boris Sandu, medic-șef al Centrului de Medicină Preventivă Florești[397]
 • Valeriu Ostalep, viceministru al afacerilor externe și integrării europene[398]
 • Iurie Zidu, director general interimar al Administrației de Stat a Aviației Civile[398]
 • Oleg Morii, consultant la Agenția Agroindustrială „Moldova-Vin”[399]
 • Valeriu Reniță, director general al Agenției Informaționale de Stat „Moldpres”[400]
 • Ion Robu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan[401]
 • Dumitru Cambur, șef al Direcției principale cultură și turism, UTA Găgăuzia[402]
 • Ion Luchianov, membru al Lotului Național de Atletism[403]
 • Lidia Guțu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria[404]
 • Victor Mîndru, secretar al Comisiei pentru politică externă și integrare europeană a Parlamentului[405]
 • Anatolie Spivacenco, viceministru al agriculturii și industriei alimentare[406]
 • Alexandru Luncari, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova[407]
 • Ivan Bogdan, director al Școlii Sportive Specializate de Box, Lupte Libere și Kickboxing[408]
 • Serghei Drobot, redactor-șef al ziarului „Noutățile Chișinăului”[409]
 • Valentin Bodiștean, director general al Societății cu Răspundere Limitată „Valiexchimp”[410]
 • Leonid Volneanschi, director general al Întreprinderii Mixte „ELAT” S.A.[410]
 • Anatoli Podmîșalski, șef de direcție la Societatea pe Acțiuni Deschise „Gazprom” din Federația Rusă[411]
 • Victor Lozan, director al Școlii de Arte Plastice pentru Copii din orașul Soroca[412]
decorați de Mihai Ghimpu
 • Gheorghe Avornic, profesor universitar, decan al Facultății de drept a Universității de Stat din Moldova[413]
 • Iurie Sedlețchi, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova[413]
 • Mircea Moldovan, director al Societății cu Răspundere Limitată „Magistrala-Nistru”, orașul Soroca[414]
 • Valeriu Sterea, director general al Întreprinderii Mixte „Balcantir” S.R.L., municipiul Chișinău[414]
 • Veaceslav Didâc, director executiv adjunct al Institutului Național al Justiției[415]
 • Mihail Formuzal, Guvernator (Bașkan) al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)[416]
 • Serghei Taran, director al Instituției de Învățământ „Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale” din municipiul Chișinău[417]
 • Alexandru Balan, conducător al Societății cu Răspundere Limitată „Mais”, satul Bălăbănești, raionul Criuleni[418]
 • Ion Balan, conducător al Societății cu Răspundere Limitată „Podgoreni”, satul Lingura, raionul Cantemir[418]
 • Gheorghe Bejenari, director al Societății cu Răspundere Limitată „Hambarul-Agro”, satul Cobani, raionul Glodeni [418]
 • Victor Bucarciuc, vicedirector științific al Institutului Științifico-Practic de Horticultură, Viticultură și Tehnologii Alimentare, municipiul Chișinău[418]
 • Petru Ceban, conducător al Gospodăriei Țărănești „Ceban Petru”, satul Echimăuți, raionul Rezina[418]
 • Ion Chilianu, director al Societății cu Răspundere Limitată „Codru-ST”, orașul Bucovăț, raionul Strășeni[418]
 • Nicolae Cotorobai, director al Societății cu Răspundere Limitată „Vatra Răzășească”, comuna Răzeni, raionul Ialoveni[418]
 • Sergiu Dolișcinschi, director al Societății pe Acțiuni „Cereale-Cupcini”, orașul Cupcini, raionul Edineț[418]
 • Valentina Marciuc, director al Gospodăriei Țărănești „Marciuc Valentina”, satul Iarova, raionul Soroca[418]
 • Nicolai Micu, director al Societății cu Răspundere Limitată „Madino Agro”, satul Olișcani, raionul Șoldănești[418]
 • Eugen Pîslaru, director general al Întreprinderii Mixte „Sălcuța” SRL, satul Sălcuța, raionul Căușeni[418]
 • Ion Soltan, director al Agrofirmei „Tehnoif-Agro” SRL, satul Pohrebeni, raionul Orhei[418]
 • Andrei Uzun, director al Societății cu Răspundere Limitată „CAFADAR”, satul Congaz, raionul Comrat[418]
 • Grigore Barbu, primar al comunei Pelivan, raionul Orhei[419]
 • Vasile Odoleanu, redactor-șef al Publicației Periodice „Viticultura și Vinificația în Moldova”[420]
 • Tamara Bodiu, asistentă medicală la Spitalul Clinic Republican[421]
 • Lidia Hanganu, director al Spitalului raional Ialoveni[421]
 • Mihail Vangheli, șef de catedră la Universitatea Tehnică a Moldovei[422]
 • Veaceslav Strișcă, primar al comunei Pohrebeni, raionul Orhei[423]
 • Eugeniu Țurcanu, director medical al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală[424]
 • Vasilii Ciobanu, membru al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova[425]

Note modificare

 1. ^ „LEGEA Nr. 1123 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova”. Monitorul Oficial. . Accesat în . 
 2. ^ „Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Arcadie DZIUBINSCHI”. . Accesat în . 
 3. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Societatea pe Acțiuni "Uzina Metalurgică Moldovenească". . Accesat în . 
 4. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Alexei ANDRIEVSCHI”. . Accesat în . 
 5. ^ „Privind conferirea de distincții de stat doamnei Larisa IAKUNINA și domnilor Gheorghe BOTEZATU și Isaac ȘROIT”. . Accesat în . 
 6. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Societatea pe Acțiuni "Alimentarmaș". . Accesat în . 
 7. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Petru NEAMȚU”. . Accesat în . 
 8. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghe CIMPOIEȘ”. . Accesat în . 
 9. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihail PLĂMĂDEALĂ”. . Accesat în . 
 10. ^ „Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Andrei MORARI”. . Accesat în . 
 11. ^ a b „Privind conferirea de distincții de stat domnilor Anatoli BADICA, Valeriu CIOBANU și Anatoli SMOLEV”. . Accesat în . 
 12. ^ „Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" protoiereului mitrofor Nicolae ROBU”. . Accesat în . 
 13. ^ „Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Maria POSTOICO”. . Accesat în . 
 14. ^ „Privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din mass-media”. . Accesat în . 
 15. ^ „Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Vlada-Tatiana DUMBRAVA”. . Accesat în . 
 16. ^ a b „Privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 17. ^ „Privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 18. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 19. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Alexandru RUSU și Victor ȚIPERMAN”. . Accesat în . 
 20. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Isai CÎRMU”. . Accesat în . 
 21. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din domeniul telecomunicațiilor”. . Accesat în . 
 22. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de muzeografi”. . Accesat în . 
 23. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 24. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnelor Nina ȚURCAN și Natalia SUBOCI”. . Accesat în . 
 25. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice de la Universitatea de Stat a Artelor”. . Accesat în . 
 26. ^ „privind conferirea ordinului "Gloria Muncii" doamnei Maria SCRIPNIC”. . Accesat în . 
 27. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 28. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Constantin COZUB”. . Accesat în . 
 29. ^ a b c d „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali”. . Accesat în . 
 30. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat domnilor Sergiu CHIRCĂ, Petru GAUGAȘ și Dumitru BALTAGA”. . Accesat în . 
 31. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ștefan ZGHIBARȚΔ. . Accesat în . 
 32. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihail ȘABARCIN”. . Accesat în . 
 33. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Valerian CRISTEA”. . Accesat în . 
 34. ^ a b c „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din construcții”. . Accesat în . 
 35. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 36. ^ „Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Ana MELNIC”. . Accesat în . 
 37. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Centrul Republican de Recuperare a Sănătății Invalizilor și Pensionarilor "Speranța". . Accesat în . 
 38. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Academiei de Poliție "Ștefan cel Mare". . Accesat în . 
 39. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Grigore ZAHARIA și Gheorghe CĂRĂRUȘ”. . Accesat în . 
 40. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 41. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Institutul de Cercetări pentru Pomicultură”. . Accesat în . 
 42. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Oleg MOLDOVAN”. . Accesat în . 
 43. ^ a b „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vladimir BURLACU și doamnei Alexandra TETIU”. . Accesat în . 
 44. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice universitare”. . Accesat în . 
 45. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de creație de la Teatrul Republican de Păpuși "Licurici". . Accesat în . 
 46. ^ a b c „privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice”. . Accesat în . 
 47. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Vitalie GRUȘAC, Petru CADUC și Ghenadie SMIRNEAGHIN”. . Accesat în . 
 48. ^ a b c d „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din industrie”. . Accesat în . 
 49. ^ a b „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnilor Vladimir CAPANJI și Victor CEBOTARU”. . Accesat în . 
 50. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Institutul Național al Viei și Vinului”. . Accesat în . 
 51. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nicolai PANULI”. . Accesat în . 
 52. ^ a b c d e f g „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 53. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Institutul Oncologic din Moldova”. . Accesat în . 
 54. ^ a b c „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Academiei de Științe a Moldovei”. . Accesat în . 
 55. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnelor Eugenia MIHAILOV și Nelli IDRICEANU”. . Accesat în . 
 56. ^ a b c d e f „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători ai justiției”. . Accesat în . 
 57. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 58. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ion STRAȘNIC”. . Accesat în . 
 59. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Arseni BOTNARU”. . Accesat în . 
 60. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat a Artelor”. . Accesat în . 
 61. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 62. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Asociației Surzilor”. . Accesat în . 
 63. ^ a b c d e f g h i j k l m „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial”. . Accesat în . 
 64. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Societatea pe Acțiuni "Zorile". . Accesat în . 
 65. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Nadejda ȘIȘCAN”. . Accesat în . 
 66. ^ a b c „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 67. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Societatea pe Acțiuni "Covoare-Ungheni". . Accesat în . 
 68. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Alexei IVANOV și Tudor SUHAN”. . Accesat în . 
 69. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 70. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 71. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne”. . Accesat în . 
 72. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de membri ai Uniunii Cineaștilor”. . Accesat în . 
 73. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Adrian USATÎI”. . Accesat în . 
 74. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile LANCIU”. . Accesat în . 
 75. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Firma de Construcție a Drumurilor "Edilitate" S.A”. . Accesat în . 
 76. ^ a b c „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 77. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Eugen MAMOT, Teodor ȚURCAN și doamnei Alexandra STICI”. . Accesat în . 
 78. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Anatoli FISUN”. . Accesat în . 
 79. ^ a b c „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 80. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 81. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Pavel DUBALARI, Gheorghe LUCHIAN și Simion PETROVICI”. . Accesat în . 
 82. ^ a b c „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 83. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nicolae DOLGHI”. . Accesat în . 
 84. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 85. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 86. ^ a b c d e f „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii". . Accesat în . 
 87. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 88. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 89. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnei Sofia PEREV și domnului Ghenadie TOLPINSCHI”. . Accesat în . 
 90. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vitali IGNATENKO”. . Accesat în . 
 91. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 92. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 93. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Ștefan ODAGIU și Dmitri PARMACLI”. . Accesat în . 
 94. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 95. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 96. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 97. ^ a b c d „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 98. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Atanasia STOIANOVA”. . Accesat în . 
 99. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Academiei de Științe a Moldovei”. . Accesat în . 
 100. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihai RUSSU”. . Accesat în . 
 101. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Valeria ȘTERBEȚ”. . Accesat în . 
 102. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" Excelenței Sale domnului Lin ZHENLONG”. . Accesat în . 
 103. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial”. . Accesat în . 
 104. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari ai trupelor de carabinieri (trupelor interne)”. . Accesat în . 
 105. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Svetlana GOZUN”. . Accesat în . 
 106. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali”. . Accesat în . 
 107. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Oleg CEBAN”. . Accesat în . 
 108. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ion MARIN”. . Accesat în . 
 109. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghe ANTON”. . Accesat în . 
 110. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Adelgheri LIEV”. . Accesat în . 
 111. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iacob NEGRU”. . Accesat în . 
 112. ^ a b „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnilor Igor KRUPENIKOV și Vladimir ȚARANOV”. . Accesat în . 
 113. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Djumberi TODUA”. . Accesat în . 
 114. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 115. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Studioului Cinematografic "Moldova-Film". . Accesat în . 
 116. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vaghit ALEKPEROV”. . Accesat în . 
 117. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Andrei NEGUȚA”. . Accesat în . 
 118. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nicolai GUȚUL”. . Accesat în . 
 119. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Societatea pe Acțiuni "Moldovagaz". . Accesat în . 
 120. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Mariana DURLEȘTEANU”. . Accesat în . 
 121. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice”. . Accesat în . 
 122. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători ai Combinatului de Vinuri "Cricova" S.A”. . Accesat în . 
 123. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova”. . Accesat în . 
 124. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători ai Combinatului "Moldcarton" S.A”. . Accesat în . 
 125. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Igor MAKAROV”. . Accesat în . 
 126. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Petru GRICIUC”. . Accesat în . 
 127. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihail CAMERZAN”. . Accesat în . 
 128. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din industrie”. . Accesat în . 
 129. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial”. . Accesat în . 
 130. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Grigore MUSTEAȚĂ”. . Accesat în . 
 131. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile ZGARDAN”. . Accesat în . 
 132. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iuri CICINOV”. . Accesat în . 
 133. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ralif SAFIN”. . Accesat în . 
 134. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Afanasi MANDAJI”. . Accesat în . 
 135. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Valeriu MIRONESCU”. . Accesat în . 
 136. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Claudia MELNIC”. . Accesat în . 
 137. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Evgheni CEAZOV”. . Accesat în . 
 138. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile STURZA”. . Accesat în . 
 139. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Alexandr STEPANOV și Serghei GORLIN”. . Accesat în . 
 140. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Maria DOBRIN”. . Accesat în . 
 141. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Compania "Teleradio-Moldova". . Accesat în . 
 142. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghi MOLLA”. . Accesat în . 
 143. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Grigore FIODOROV”. . Accesat în . 
 144. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Anatoli COLOTOVCHIN”. . Accesat în . 
 145. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Ivan PEEV și Procopie PERJAN”. . Accesat în . 
 146. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Alexandr LEVIN”. . Accesat în . 
 147. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Vladimir MORDEAC și Ivan MIRONIC”. . Accesat în . 
 148. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ion CEBOTARI”. . Accesat în . 
 149. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Societatea pe Acțiuni "Cristal-Flor", Florești”. . Accesat în . 
 150. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ozea RUSU”. . Accesat în . 
 151. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnului Ion LACUSTA și doamnei Nina ȘEVCIUC”. . Accesat în . 
 152. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Petru RAILEAN”. . Accesat în . 
 153. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Semion DRAGAN”. . Accesat în . 
 154. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnei Taisia ANICHIEVA și domnului Victor JUC”. . Accesat în . 
 155. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Oleg OJOG”. . Accesat în . 
 156. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial”. . Accesat în . 
 157. ^ a b „privind comferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 158. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile STRÎMBEANU”. . Accesat în . 
 159. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Boris MIHALACHE și Boris PUȘCARIOV”. . Accesat în . 
 160. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Vasile DIDUȘENCO și Boris POIATĂ”. . Accesat în . 
 161. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor ODOBESCU”. . Accesat în . 
 162. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghe ȚÎBÎRNĂ”. . Accesat în . 
 163. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iacob TIMCIUC”. . Accesat în . 
 164. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor ANDON”. . Accesat în . 
 165. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Nadejda GARGALÎC”. . Accesat în . 
 166. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" protoiereului Mihail SARACUȚA”. . Accesat în . 
 167. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 168. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor ZLACEVSKI”. . Accesat în . 
 169. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnului Leonid BABII și doamnei Valentina RUSU”. . Accesat în . 
 170. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnului Mihail BUCIUCIANU și doamnei Lidia GĂINĂ”. . Accesat în . 
 171. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnelor Olga ȚURCAN și Evdochia DOLGOVA”. . Accesat în . 
 172. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Societatea pe Acțiuni "Tutun-CTC". . Accesat în . 
 173. ^ a b c „privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice”. . Accesat în . 
 174. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor ZAGREBELNÎI”. . Accesat în . 
 175. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vladimir COLESNICENCO”. . Accesat în . 
 176. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Andrei MUNTEANU”. . Accesat în . 
 177. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vladimir ARNAUTOV”. . Accesat în . 
 178. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice”. . Accesat în . 
 179. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei”. . Accesat în . 
 180. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Regia Transport Electric Chișinău”. . Accesat în . 
 181. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Ion MACARI și Nicolae ROMANDAȘ”. . Accesat în . 
 182. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnei Natalia MOLDOVANU și domnului Sergiu BRÎNZĂ”. . Accesat în . 
 183. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Petru SOLOMAHA”. . Accesat în . 
 184. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Vladimir PANFILOV, Iosif BRÎNZA și Ion ȚÎMBALĂ”. . Accesat în . 
 185. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnelor Claudia BALABAN și Elena POSTICĂ”. . Accesat în . 
 186. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 187. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial”. . Accesat în . 
 188. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor lucrători de la Societatea pe Acțiuni "Carmez". . Accesat în . 
 189. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Zinaida CHISTRUGA”. . Accesat în . 
 190. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Simion DAVID”. . Accesat în . 
 191. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ion SOLONENCO”. . Accesat în . 
 192. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 193. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Anatoli SMOLEV”. . Accesat în . 
 194. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Constantin DADU”. . Accesat în . 
 195. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Gheorghe CUCU și Nicolae VÎLCU”. . Accesat în . 
 196. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Valentin GOGA”. . Accesat în . 
 197. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iurie STOICOV”. . Accesat în . 
 198. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne și securității de stat”. . Accesat în . 
 199. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iacov COPANSCHI”. . Accesat în . 
 200. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Nicolae ORIOL și Vitalie GLIGOR”. . Accesat în . 
 201. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din gospodăria locativ-comunală”. . Accesat în . 
 202. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iuri BONDARENCO”. . Accesat în . 
 203. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nichifor CIAPCHII”. . Accesat în . 
 204. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghe BÎRLĂDEAN”. . Accesat în . 
 205. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de artiști din Orchestra Națională de Muzică Populară "Lăutarii". . Accesat în . 
 206. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Andrei PALII”. . Accesat în . 
 207. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Stepan ESIR”. . Accesat în . 
 208. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Elena SAFALERU”. . Accesat în . 
 209. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de artiști de la Teatrul Național de Operă și Balet”. . Accesat în . 
 210. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Vasile CARAUȘ, Fiodor BOEV și Ion GHENEA”. . Accesat în . 
 211. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Simion PÎTÎRNICHE”. . Accesat în . 
 212. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Raisa SUVEICĂ”. . Accesat în . 
 213. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Camerei de Comerț și Industrie”. . Accesat în . 
 214. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ion MOREI”. . Accesat în . 
 215. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat din Tiraspol”. . Accesat în . 
 216. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". . Accesat în . 
 217. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice”. . Accesat în . 
 218. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor STARODUB”. . Accesat în . 
 219. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". . Accesat în . 
 220. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Teatrul Republican de Păpuși "Licurici". . Accesat în . 
 221. ^ a b „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnilor Vasile CHIRICĂ și Veaceslav MANOLACHI”. . Accesat în . 
 222. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iurie ZGODOV”. . Accesat în . 
 223. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor ȚVIRCUN”. . Accesat în . 
 224. ^ a b c d „privind conferirea de distincții de stat unui grup de feroviari”. . Accesat în . 
 225. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Dumitru ȘANDRU”. . Accesat în . 
 226. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor artiști din Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare "Joc". . Accesat în . 
 227. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova". . Accesat în . 
 228. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihail POP”. . Accesat în . 
 229. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ivan SANDIC”. . Accesat în . 
 230. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Viktoras BAUBLYS”. . Accesat în . 
 231. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Xenia NICOLAEV”. . Accesat în . 
 232. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne”. . Accesat în . 
 233. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători ai Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne”. . Accesat în . 
 234. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Anatoli JAR, Iurie INIUTOCICHIN și Oleg SOCOLOV”. . Accesat în . 
 235. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne”. . Accesat în . 
 236. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Valentina COJOCARU”. . Accesat în . 
 237. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Anatolie POPUȘOI, Ghenadie ABAȘCHIN și Victor HVOROSTOVSCHI”. . Accesat în . 
 238. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Grigore POLICINSCHI”. . Accesat în . 
 239. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Gheorghe URSACHI și Grigore GACIKEVICI”. . Accesat în . 
 240. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Fiodor IANIOGLO”. . Accesat în . 
 241. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători ai Serviciului Vamal”. . Accesat în . 
 242. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor oameni de cultură și artă”. . Accesat în . 
 243. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Dumitru URSU”. . Accesat în . 
 244. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnelor Tatiana PAVLIUC și Svetlana TALASIMOVA”. . Accesat în . 
 245. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Uzina Mecanică "Artmet" S.A”. . Accesat în . 
 246. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Oleg ȘAPOȘNICOV și Mihail COLIBABA”. . Accesat în . 
 247. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasili PANCIUC”. . Accesat în . 
 248. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Vasile COLȚA și Mihail RUSU”. . Accesat în . 
 249. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 250. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihail MOGOREAN”. . Accesat în . 
 251. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de savanți de la Academia de Științe a Moldovei”. . Accesat în . 
 252. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali”. . Accesat în . 
 253. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Valerian LOZANU”. . Accesat în . 
 254. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 255. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Dumitru PRIJMIREANU”. . Accesat în . 
 256. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Alexandru OHOTNICOV”. . Accesat în . 
 257. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Nina DĂNILĂ”. . Accesat în . 
 258. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Evgheni PISOV”. . Accesat în . 
 259. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 260. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Constantin GAINDRIC”. . Accesat în . 
 261. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Anatolie FRANȚUZ”. . Accesat în . 
 262. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat din Moldova”. . Accesat în . 
 263. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vladimir EREMCIUC”. . Accesat în . 
 264. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Valeriu COZMA”. . Accesat în . 
 265. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de profesori de la Liceul Teoretic din satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia”. . Accesat în . 
 266. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 267. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ivan CONSTANTINOV”. . Accesat în . 
 268. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile OUATU”. . Accesat în . 
 269. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 270. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 271. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Valeriu BULGARI”. . Accesat în . 
 272. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Boris GAMURARI”. . Accesat în . 
 273. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nicolae BONDARCIUC”. . Accesat în . 
 274. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Alla MIRONIC”. . Accesat în . 
 275. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nicolae GHIBU”. . Accesat în . 
 276. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Petru SILIVESTRU, Constantin MIHAILESCU și Valeriu CARCEA”. . Accesat în . 
 277. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Grigore SÎRBU”. . Accesat în . 
 278. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasilii SPATARI”. . Accesat în . 
 279. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai procuraturii”. . Accesat în . 
 280. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nikolai KIKTENKO”. . Accesat în . 
 281. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Grigore CHETRARI”. . Accesat în . 
 282. ^ a b „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile GUȚU și doamnei Sofia SÎRBU”. . Accesat în . 
 283. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor KOSTEȚKI”. . Accesat în . 
 284. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Tudor BEȘLEAGA”. . Accesat în . 
 285. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghe DUCA”. . Accesat în . 
 286. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Alina IANUCENCO”. . Accesat în . 
 287. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor ȘTEFANIUC”. . Accesat în . 
 288. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile BOLOCAN”. . Accesat în . 
 289. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihail MARTÎNENCO”. . Accesat în . 
 290. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Maia IONCO”. . Accesat în . 
 291. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 292. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Oleg MANTOROV”. . Accesat în . 
 293. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Tudor TATARU”. . Accesat în . 
 294. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihai CIORICI”. . Accesat în . 
 295. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Efim AGACHI”. . Accesat în . 
 296. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Veaceslav MAJERU”. . Accesat în . 
 297. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Oleg REIDMAN”. . Accesat în . 
 298. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nicolae GAVIUC”. . Accesat în . 
 299. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Serghei EVSTRATIEV”. . Accesat în . 
 300. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnei Lidia ȘUTCA și domnului Iurie HARMELIN”. . Accesat în . 
 301. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Timofei GALIȚ”. . Accesat în . 
 302. ^ „privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii" domnului Petru AXENTI”. . Accesat în . 
 303. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali”. . Accesat în . 
 304. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghe BAGRIN”. . Accesat în . 
 305. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nicolae GUMENÎI”. . Accesat în . 
 306. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Serafima BORGAN”. . Accesat în . 
 307. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 308. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din gospodăria colectivă "Pobeda", UTA Găgăuzia”. . Accesat în . 
 309. ^ a b c „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 310. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Feyruz ISAYEV”. . Accesat în . 
 311. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vladimir ȚINCLER”. . Accesat în . 
 312. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice”. . Accesat în . 
 313. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasili CHIRTOCA”. . Accesat în . 
 314. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Ghenadie ABAȘCHIN, Valeriu BOGDAN și Vladimir CULICOV”. . Accesat în . 
 315. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial”. . Accesat în . 
 316. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghe LUNGU”. . Accesat în . 
 317. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Georg SPORSCHILL și Franz Jozef RADLHERR”. . Accesat în . 
 318. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor oameni de cultură și artă”. . Accesat în . 
 319. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Aftenie ZADIC, Constantin REBEJA și Semion STAMAT”. . Accesat în . 
 320. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lurători medicali”. . Accesat în . 
 321. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nicolai CERVENCOV”. . Accesat în . 
 322. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Teodor OLARU”. . Accesat în . 
 323. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Anatolie DUBROVSCHI”. . Accesat în . 
 324. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Alexandru BURIAN”. . Accesat în . 
 325. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Anatoli ȘEPELENCO și Mihail PROSVIRIN”. . Accesat în . 
 326. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Simion MUSTEAȚA”. . Accesat în . 
 327. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Paulina SEMENIUC”. . Accesat în . 
 328. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Arhip CIBOTARU”. . Accesat în . 
 329. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 330. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Maria BORTA”. . Accesat în . 
 331. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vladimir CIOBANU”. . Accesat în . 
 332. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători la Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova". . Accesat în . 
 333. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice”. . Accesat în . 
 334. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Lidia LUPU”. . Accesat în . 
 335. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Alexandru ROMAN”. . Accesat în . 
 336. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova”. . Accesat în . 
 337. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Lina BANTÎȘ”. . Accesat în . 
 338. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali”. . Accesat în . 
 339. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Alexandr BILINCHIS”. . Accesat în . 
 340. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Sava BÎCU”. . Accesat în . 
 341. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnului Piotr COJUHARI și doamnei Valentina ZAPOROJCENCO”. . Accesat în . 
 342. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnilor Oleg CIOCOI și Iurie BIRIUCOV”. . Accesat în . 
 343. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Tudor CTITOR”. . Accesat în . 
 344. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile PARASCA”. . Accesat în . 
 345. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile VRANCEAN”. . Accesat în . 
 346. ^ a b c d „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 347. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Evghenii BERDNICOV”. . Accesat în . 
 348. ^ a b c d e f „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 349. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 350. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 351. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Alexandr ROTARI”. . Accesat în . 
 352. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 353. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vladimir ȚURCAN”. . Accesat în . 
 354. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Serghei-Stalmir TIRANIN”. . Accesat în . 
 355. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghe RUSSU”. . Accesat în . 
 356. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 357. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Anatolie GORODENCO”. . Accesat în . 
 358. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 359. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 360. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Tudor ȘEPTELICI”. . Accesat în . 
 361. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnei Anna GRAMMA și domnului Sergiu POCLITARI”. . Accesat în . 
 362. ^ a b c d e f „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial”. . Accesat în . 
 363. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Valeriu SAVA”. . Accesat în . 
 364. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Constantin ANDREEV”. . Accesat în . 
 365. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din domeniul cooperației de consum”. . Accesat în . 
 366. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnului Gheorghe COJOCARI și doamnei Valentina MADAN”. . Accesat în . 
 367. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 368. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne”. . Accesat în . 
 369. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"domnului Igor APOSTOLOV”. . Accesat în . 
 370. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Igor SAVIN”. . Accesat în . 
 371. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Nina LUPAN”. . Accesat în . 
 372. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"domnului Dmitri NICOLAEV”. . Accesat în . 
 373. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Sergiu CUZUIOC”. . Accesat în . 
 374. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 375. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"domnului Vladimir SEMENȚUL”. . Accesat în . 
 376. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"domnului Aurel GROSU”. . Accesat în . 
 377. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Demian CARASTAN”. . Accesat în . 
 378. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ivan BANNIKOV”. . Accesat în . 
 379. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 380. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnului Mihail POSTU și doamnei Zinaida TCACI”. . Accesat în . 
 381. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Valeriu BOGDAN”. . Accesat în . 
 382. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Elena STEMPOVSCAIA”. . Accesat în . 
 383. ^ „privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii" doamnei Galina BULAT”. . Accesat în . 
 384. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnelor Liuția MISIURA și Lidia GHINDA”. . Accesat în . 
 385. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Serghei LAȚANOVSCHI”. . Accesat în . 
 386. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Anatolie GHILAȘ”. . Accesat în . 
 387. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 388. ^ „privind conferirea de distincții de stat doamnelor Svetlana MIHAILESCU, Elvira GRÎU și Anna CERCASOVA”. . Accesat în . 
 389. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Pavel BUCEAȚCHI”. . Accesat în . 
 390. ^ a b c „privind conferirea de distincții de stat unui grup de deputați în Parlament”. . Accesat în . 
 391. ^ a b c d e „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 392. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Damian MUNTEANU”. . Accesat în . 
 393. ^ „privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii" domnului Gheorghe BODOLICA”. . Accesat în . 
 394. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Constantin CHELEȘ”. . Accesat în . 
 395. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”. . Accesat în . 
 396. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Iuri DRUKKER”. . Accesat în . 
 397. ^ a b c „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 398. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 399. ^ „privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii" domnului Oleg MORII”. . Accesat în . 
 400. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Valeriu RENIȚĂ”. . Accesat în . 
 401. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ion ROBU”. . Accesat în . 
 402. ^ „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 403. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ion LUCHIANOV”. . Accesat în . 
 404. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Lidia GUȚU”. . Accesat în . 
 405. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor MÎNDRU”. . Accesat în . 
 406. ^ „privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii" domnului Anatolie SPIVACENCO”. . Accesat în . 
 407. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova”. . Accesat în . 
 408. ^ „privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii" domnului Ivan BOGDAN”. . Accesat în . 
 409. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Serghei DROBOT”. . Accesat în . 
 410. ^ a b „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnilor Valentin BODIȘTEAN și Leonid VOLNEANSCHI”. . Accesat în . 
 411. ^ „privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători ai Societății pe Acțiuni Deschise "Gazprom" din Federația Rusă”. . Accesat în . 
 412. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor LOZAN”. . Accesat în . 
 413. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unui grup de cadre didactice de la Universitatea de Stat din Moldova”. . Accesat în . 
 414. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 415. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Veaceslav DIDÂC”. . Accesat în . 
 416. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihail FORMUZAL”. . Accesat în . 
 417. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Serghei TARAN”. . Accesat în . 
 418. ^ a b c d e f g h i j k l m „privind conferirea de distincții de stat”. . Accesat în . 
 419. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Grigore BARBU”. . Accesat în . 
 420. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile ODOLEANU”. . Accesat în . 
 421. ^ a b „privind conferirea de distincții de stat unor lucrători medicali”. . Accesat în . 
 422. ^ „privind conferirea de distincții de stat domnului Mihail VANGHELI și doamnei Svetlana SALAMATOV”. . Accesat în . 
 423. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Veaceslav STRIȘCĂ”. . Accesat în . 
 424. ^ „privind conferirea de distincții de stat unor lucrători medicali”. . Accesat în . 
 425. ^ „privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasilii CIOBANU”. . Accesat în .