O mulțime este conexă într-un spațiu topologic dacă nu este reuniunea a două mulțimi nevide deschise și disjuncte. Folosind limbajul obișnuit, o mulțime conexă poate fi descrisă ca fiind o mulțime formată dintr-o singură bucată. De exemplu, intervalele de numere reale sunt mulțimi conexe.

Definiții și caracterizări

modificare

Fie (S,d) un spațiu metric.
Se spune despre o mulțime   S că este conexă dacă în S nu există două mulțimi deschise D1 și D2 astfel încât

 
 • O mulțime care nu este conexă se numește neconexă. O mulțime deschisă și conexă se numește domeniu.

Dacă o mulțime este conexă într-un spațiu topologic atunci spațiul respectiv este un spațiu topologic conex.

 • O multime   este conexă dacă și numai dacă este interval.
 • O mulțime nevidă   a unui spațiu metric este conexă dacă și numai dacă orice funcție continuă de forma   este constantă.

Altfel spus, o mulțime   este conexă dacă și numai dacă   nu se poate reprezenta ca reuniunea a două mulțimi deschise relativ la  , disjuncte și nevide. Din acest motiv, mulțimile conexe se mai numesc și mulțimi dintr-o singură bucată.

 • Aderența oricărei mulțimi conexe este o mulțime conexă.
 • Fie Á o familie de mulțimi conexe în (S,d) a cărei intersecție este nevidă. Atunci reuniunea sa este de asemenea o mulțime conexă în (S,d).
 • Dacă  , atunci clasa de echivalență care îl conține pe x se numește componenta conexă a punctului x și se notează cu Cx.

Evident, dacă (S,d) este un spațiu topologic conex atunci Cx=S pentru orice  .

 • Fie T o mulțime deschisă în spațiul topologic (S,d). Atunci T este neconvexă dacă și numai dacă există două mulțimi nevide, deschise și disjuncte T1 și T2 cu  .
 • Fie F o mulțime închisă în spațiul topologic (S,d). Atunci F este neconvexă dacă și numai dacă există două mulțimi nevide, disjuncte și închise F1 și F2 cu  .
 • Mulțimea vidă și mulțimile formate dintr-un singur element (singletoanele) sunt conexe în orice spațiu topologic.
 • Mulțimea A={0,1} din   nu este conexă deoarece există, de exemplu, mulțimile deschise   și   astfel încât

 .

 • Dacă db este topologia banală pe S atunci (S,db) este un spațiu topologic conex.
 • Dacă pe   se consideră topologia discretă t0, atunci ( , t0) nu este un spațiu topologic conex.
 • Mulțimea (hiperbola)

  nu este conexă în ( , d) căci mulțimile deschise   și   au proprietățile
 .

Bibliografie

modificare
 • Mihail Megan, Analiză matematică, volumul I, Editura Mirton, Timișoara,1999,pag.152-160
 • Nicolae Cotfas, Liviu Adrian Cotfas, Elemente de analiză matematică, Editura Universității din București, București, 2010, pp. 82-87.

Legături externe

modificare

Vezi și

modificare