NICOLAE STAN

                       DATE BIO-BIBLIOGRAFICE

Data nașterii: 2 ianuarie 1953, în localitatea Crăsani, județul Ialomița; Profesia: profesor doctor de filozofie și logică, prozator, eseist;


Schiță biografică:

- a absolvit, în anul 1979, Facultatea de Filosofie a Universității București;

- a participat la celebrele cenacluri formatoare din București, între anii 1978- 1982: Cenaclul de Luni, condus de Nicolae Manolescu; Cenaclul Junimea, condus de Ovid S. Crohmălniceanu;

- Profesor de filosofie la licee din Slobozia (1980-1985); profesor de filosofie la Liceul de Matematică Fizică din Slobozia (1986-2008), pe care avea să-l transforme, în anii 2000, în Colegiu Național; - Consilier-șef al Inspectoratului pentru Cultură al județului Ialomița (1990-1995); - Director al Colegiului Național Mihai Viteazul din Slobozia (1999–2007); - Director coordonator al Direcției pentru cultură, culte și patrimoniu cultural a municipiului București (2009–2010); - Consilier județean și președintele Comisiei de cultură și învățământ a Consiliului județean Ialomița (1986-2000); - Doctor în filosofie al Universității București (2007), cu o cercetare asupra operei și vieții lui Friedrich Nietzsche, intitulată Măștile liui Nietzsche; - Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, din anul 1990; - profesor titular de filosofie și logică al Școlii Centrale din București (2008- prezent) și profesor doctor al Universității Ecologice București (2009- 2017);


Activități cultural-instituționale

- în calitate de consilier-șef al Inspectoratului pentru cultură al județului Ialmița, cu sprijinul conducerii locale (Consiliul județean și Prefectura), a avut mai multe inițiative culturale și instituționale importante la nivel județean și național, astfel:

     - a editat în Slobozia revista literar-culturală Provincia (1990);
     - a organizat Colocviile naționale de literatură de la Slobozia, între anii 1991-1995, la care au fost premiați poeți importanți ai României (Mariana Marin, Florin Iaru, Nora Iuga, etc);
     - a organizat și desfășurat Colocviile naționale de antropologie și sociologie rurală, cu cercetări profesionale efectuate de profesori și studenți ai Facultății de sociologie din București; 
    - a inițiat și organizat, împreună cu echipa de consilieri a Inspectoratului pentru cultură Ialomița, Festivalul și concursul de interpretare a liedului Ionel Perlea, din Slobozia, începând cu anul 1992.
    - sprijinit iarăși de conducerea localităților din Ialomița (primarii ialomițeni), ca și de consilierii inspectoratului, a pus bazele sistemului instituțional de cultură în județul Ialomița, prin încadrarea, în urma concursului, a tuturor bibliotecarilor și a directorilor de cămin cultural din județ, de multe ori prin înființarea acestor posturi, acolo unde ele nu existau. (1990) ;
    - a fost implicat decisiv în finalizarea construcției, amenajarea, destinația funcțională și conferirea titulaturii, ca instituție, a Centrului Cultural Ionel Perlea din Slobozia (1990-1992); dar, sprijinit de conducerile consiliului județean Ialomița, a prefecturii Ialomița, în mod special prin secretarul prefecturii, Valere Burlacu, a participat și la identificarea soluției locale de amplasare și instalare a Muzeului Național al Agriculturii din Slobozia (anii 1991-1993); 
Opera literară și eseistică 
   - a debutat publicistic în revista România literară, pe două pagini, cu proza Un taifas obișnuit, dedicată lui Marin Preda și prezentată elogios de prozatorul Constantin Țoiu.
   - a scris și publicat două cărți de proză scurte, patru romane, două volume de eseuri filosofice și mai multe cărți dedicate învățământului (manual de filosofie, analize , interpretări și aplicații filosofice) – astfel:
 1. Boare de Waterloo, proze scurte, debut editorial, editura Cartea românească, București, 1984; 
 2. Așezarea, roman, Ed. Cartea românească, București, 1989;
 3. Apă neagră, roman, Ed. Nemira, București, 1999 (reeditat în anul 2014, la editura Cartea românească și considerat de către critici cu autoritate profesională „roman total”, „roman aflat în prima linie valorică a prozei post-comuniste”, „roman profund, cu reglaj fin”, ș.a.); 
 4. Evelyn, proze scurte, Ed.Global Lex, București, 2003; 
 5. Nietzsche, ermitul vesel, eseu filosofic, Ed. Economica, București, 2011;
 6. Incursiune în sfera publică românească. Modele europene, eseu filosofic, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011;
 7. Ceață pe Tamisa, roman, Ed. Cartea românească, București, 2013;
 8. Agonia lui Constantin, roman, Ed. Junimea, Iași, 2017; 

9. Furnicarul, roman (reeditarea în forma propusă editurii Cartea românească, în anul 1984, a romanului Așezarea, 1989), Ed Junimea, Iași, 2021.

De asemenea, a fost prezent în antologii naționale de proză, precum: Proza 21, ed. Ex Libris Universalis, București, 2015; Next up, proza, Antologiile orașului București, 2018; Don Quijote, prostituata și alte personaje, ed. Alfa, București, 1999; Unsprezece prozatori din Sud, ed. Anteu, Craiova, 1999; Scriitori pe calea regală, Asociația scriitorilor din București, editura Brumar, 2008, ș.a.

   Face parte din antologia națională de proză: Manevre potrivite pe timp de ceață, tradusă în limba bulgară, anul 2017, și aflată în curs de traducere în limbile cehă și ucraineană. 
   A mai scris cărți destinate învățământului, pe teme filosofice.
   A publicat texte de proză și eseuri în principalele reviste românești: România literară, Luceafărul, Viața românească, Convorbiri literare, Tomis, Familia, Art-Panorama, Limba română (Chișinău), SLAST etc. 

Este prezent în Dicționarul General al Literaturii Române, editat de Academia Română, în anul 2007. Cărțile lui i-au fost recenzate de către critici literari cu recunoaștere națională în peste 50 de articole critice, toate laudative, precum și în cărți de critică profesionale ca: Laurențiu Ulici, Prima verba, 2004; Nicolae Oprea, Nopțile de insomnie, 2005; Ion Bogdan Lefter, Scriitori români din anii 80-90, 2001; Geo Vasile, Proza românească între milenii, 2001; Constantin Dram, Lumi narative, 2005, ș.a.


Premii și recunoașteri

. Premiul pentru proză al Asociației București a Uniunii Scriitorilor, în anul 2000, pentru romanul Apă neagră; . Premiul pentru proză al Concursului Național Alexandru Odobescu, de la Călărași, pentru romanul Apă neagră, 2000; . Premiul pentru proză al Clubului Român de Proză București, pentru romanul Ceață pe Tamisa, 2013; . Premiul Cartea Anului al Filialei București de proză București a Uniunii Scriitorilor, pentru romanul Ceață pe Tamisa, 2014;

. Pentru meritele lui în domeniul învățământului a obținut:

   . Ordinul Meritul pentru învățământ în grad de ofițer, în anul 2004, sub semnătura Președintelui României; 
   . Ordinul Gheorghe Lazăr, clasa I, sub semnătura Ministrului Educației, în anul 2005;
  . Diploma de excelență, acordată de Guvernul României, sub semnătura Prim- Ministrului și al Ministrului Educației, pentru performanțele obținute cu elevii în întreaga carieră didactică, 2008.