Număr negativ

Numărul negativ este un număr real, care este mai mic decât zero. Numerele negative sunt necesare pentru ca formal, scăderea a două numere (naturale) să fie rezolvabilă și atunci când scăzătorul este mai mare decât descăzutul. De exemplu: 3−7=3−(3+4)=3−3−4=0−4=−4 (rezultatul citindu-se „minus 4”). Numerele negative au întotdeauna în fața lor semnul „−”. Introducerea lui face operația aritmetică de scădere disponibilă (de prisos), căci prin el (-) scăderea unui număr poate fi scrisă ca adunare a valorii sale negative. Numărului negativ îi este opus (contrar) numărul pozitiv. Amândouă la un loc sunt cuprinse în mulțimea numerelor relative.

Numărul real a este negativ dacă a < 0. Opusul lui a este −a. Dacă a este negativ atunci −a este pozitiv. Pe axa numerelor, cele negative sunt la stânga lui 0.

Exemple: −2 ; −1012 ; −0,(02).