Numărul negativ este un număr real, care este mai mic decât zero. Numerele negative sunt necesare pentru ca formal, scăderea a două numere (naturale) să fie rezolvabilă și atunci când scăzătorul este mai mare decât descăzutul. De exemplu: (rezultatul citindu-se „minus 4”). Numerele negative au întotdeauna în fața lor semnul „−”. Introducerea lui face operația aritmetică de scădere de prisos, căci prin el (−) scăderea unui număr poate fi scrisă ca adunare a valorii sale negative.

Numărul negativ este opusul numărului pozitiv. Amândouă la un loc sunt incluse în mulțimea numerelor reale.

Numărul real a este negativ dacă a < 0. Opusul lui a este −a. Dacă a este negativ atunci −a este pozitiv. Pe axa numerelor, cele negative sunt la stânga lui 0.

Exemple: −2 ; −1012 ; −0,(02).

Logaritmul unui număr negativ este un număr complex.

  deoarece  

Logaritmul numărului întreg negativ unitate (−1) poate fi obținut din formula lui Euler folosind exprimarea trigonometrică a unui număr complex pe cercul unitate a lui (−1) ca număr complex cu partea imaginară 0 datorită sinusului din π care este zero și astfel