Ubicuitate

(Redirecționat de la Omniprezență)

Ubicuitatea (Cf. franceză ubiquité, latină ubiquitas < latină ubique – peste tot) sau omniprezența este calitatea de a fi prezent pretutindeni (sau în mai multe locuri) în același timp.[1]

În teologieModificare

În creștinism, ubicuitatea este un atribut al lui Dumnezeu. În acest sens, ubicuitarismul este o doctrină elaborată de Martin Luther și susținută de mulți dintre urmașii săi, potrivit căreia Hristos, în natura Sa umană, este prezent pretutindeni. Luteranii fac apel la doctrina ubicuității lui Hristos pentru a susține credința că Hristos este prezent fizic în elementele euharistice (prezența reală), spre deosebire de gânditorii reformați (ex.: Huldrych Zwingli) care susțin că Iisus cel fizic este localizat la dreapta Tatălui în cer și, prin urmare, nu poate fi prezent în pâine și vin.[2]

În dreptModificare

În dreptul penal, ubicuitatea este un criteriu de apreciere a locului săvârșirii infracțiunii. Infracțiunea se consideră săvârșită pretutindeni unde s-a săvârșit fie și numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infracțiunii. Potrivit teoriei ubicuității, legea penală română se aplică tuturor infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României.[3]

NoteModificare

Vezi șiModificare