Operație aritmetică elementară

Operațiile aritmetice elementare cu numere constituie baza aritmeticii elementare. Aceste operații sunt: adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea.

AdunareaModificare

Informații suplimentare: Adunare

Adunarea este o operație care totalizează mai multe numere într-o singură valoare, suma lor. Operația este notată folosind semnul plus: "+".

Exemple: 9+7=16; 100+54=154

ScădereaModificare

Informații suplimentare: Scădere

Scăderea este operația inversă adunării, prin care se determină diferența dintre două numere. Este inversa adunării întrucât diferența adunată cu scăzătorul trebuie să dea un număr egal cu descăzutul. Este notată folosind semnul minus: "-".

Exemple: 9-7=2; 100-54=46

ÎnmulțireaModificare

Informații suplimentare: Înmulțire (matematică)

Înmulțirea este operația matematică de multiplicare a mai mulți factori pentru a obține produsul lor. Este definită pentru numere întregi ca adunare repetată, iar pentru categorii mai largi de numere prin generalizare. Poate fi reprezentată grafic prin mai multe semne echivalente: x nerotunjit ("×"), punct centrat vertical ("·"), sau asterisc ("*").

Exemple: 9*7=63; 100*54=5400

ÎmpărțireaModificare

Informații suplimentare: Împărțire (matematică)
  • Exactă: 100 : 2 = 50 ;   27 : 9 = 3
  • Cu rest: 9 : 7 = 1 rest 2 ;   22 : 6 = 3 rest 4
  • Cu virgulă zecimală: 5 : 2 = 2,5 ;   20 : 6 = 3,(3)

Este notată cu două puncte: ), linie de fracție ( — ), bară oblică ( / , în informatică întotdeauna) și, în țările de limbă anglosaxonă, cu obelus÷ )