Ospitalitate, Grecia antică

În Grecia antică, ospitalitatea era o îndatorire sfântă. Străinul era protejat la Atena de Zeus Xenius și de Atena Xenia. Călătorul se putea prezenta la o casă, i se oferea locuință și hrană și era invitat la masa familiei din prima zi. Chiar și cerșetorul fără patrie avea dreptul la foc și masă. Când își părăsea gazda, străinul primea daruri ți între ei se schimbau semne de recunoaștere, astfel încât, familii întregi au fost unite prin legătura ospitalității.