Pangen

identitate de gen

Pangen este o identitate de gen non-binar prin care o persoană se identifică cu toate genurile, inclusiv femeie, bărbat, și genuri neutre sau înafara sistemului binar de femeie/bărbat, fie simultan fie de-a lungul vieții individului.[1]

O persoană pangen nu se simte limitată la un singur gen,[2] ci se poate simte ca toate identitățile de gen, sau chiar ca și cum identitatea sa de gen este infinită.

Persoanele pangen pot sau nu să se considere deasemenea transgen, deoarece nu se identifică exclusiv cu acel sex atribuit la naștere.