Pentru o alegorie cu scop religios sau moral, vedeți Parabolă (retorică).

O parabolă este o curbă plană, din familia conicelor, ce poate fi definită, în mod echivalent, ca:

  • locul geometric al punctelor dintr-un plan situate la egală distanță de un punct fix, numit focar, și de o dreaptă fixă;
  • mulțimea punctelor din plan ale căror coordonate sunt soluțiile unei ecuații de forma satisfăcând proprietățile:
    • cel puțin unul dintre coeficienții a și c este nenul
    • ecuația admite cel puțin două soluții distincte;
  • intersecția dintre un con și un plan, dacă una singură dintre generatoarele conului este paralelă cu planul, iar celelalte îl intersectează.

Orice parabolă are o axă de simetrie, numită axa parabolei. Intersecția axei de simetrie cu parabola se numește vârful parabolei. Parabola este reprezentatarea geometrică a funcției de gradul al II-lea.