Parte de vorbire flexibilă

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Flexibilă
Adjectiv
Articol
Numeral
Pronume
Substantiv
Verb
Neflexibilă
Adverb
Conjuncție
Interjecție
Prepoziție
Locuțiune
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată

În limba română modificare

Parte de vorbire flexibilă este aceea care își modifică forma în contextul comunicării.

Părțile de vorbire flexibile existente în limba română sunt:

Vezi și modificare