Parte de vorbire neflexibilă

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Flexibilă
Adjectiv
Articol
Numeral
Pronume
Substantiv
Verb
Neflexibilă
Adverb
Conjuncție
Interjecție
Prepoziție
Locuțiune
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată


Parte de vorbire neflexibilă este aceea care nu își modifică forma în contextul comunicării.

În limba română modificare

Părțile de vorbire neflexibile existente în limba română sunt:

Vezi și modificare