Podișul Central Moldovenesc

Nu confundați cu Podișul Moldovei Centrale.

Podișul Central Moldovenesc este situat în partea de Nord a Podișului Bârladului. Se învecinează la nord cu Coasta Iașului continuată cu Coasta Racovei; la vest cu valea Siretului ;la sud cu Colinele Tutovei; la est cu Lunca Prutului și Dealurile Fălciului.

StructurăModificare

Podișul Central Moldovenesc are în total 68 de comune și 3 centre urbane(Vaslui, Huși, Negrești)aferente județelor Vaslui, Iași, Bacău și Neamț.Fiecărui județ revenindui următoarele: 26 de comune Iași; 28 comune Vaslui,iar județelor Neamț și Bacău revenindule câte 7 comune.

ReliefulModificare

Are un relief în mare parte dominant de platouri structurale(Bunești-Averești, Tansa, Ipatele, Boroșești, Slobozia, Budu Cantemir, Dobrovăț, Schitu Duca),acestea fiind mărginite de cueste. Altitudinea maximă a reliefului fiind de 350 m,iar cea medie cuprinsă între 150 și 200 m. Având un relief accidentat și predominant deluros.Podișul Central Moldovenesc este constituit din formațiuni sedimentare monoclinale corespondente părții sudice a Platformei Moldovenești și depresiuni structurale ale Bârladului.Morfologia este influențată în mod direct de cuverturii sedimentare alcătuite din formațiuni sarmațiene și pliocene de la nord la sud.

PopulațiaModificare

Populația totală din Podișul Central Moldovenesc este de 394758 locuitori.Cel mai ridicat număr de locuitori fiind înregistrat în cadrul județului Vaslui cu peste 50‰ din totalul populației,iar cel mai scăzut număr de locuitori fiind în județul Bacău aproximativ 6‰ din totalul populației.

AgriculturaModificare

Tip producției Zona pedoclimatică Total-ha
Cultura cerealelor Câmpie/Deal 500-1000/100-300
Legumicultură Propice culturilor legumicole intensive 30-50
Pomicultură Propice culturilor pomiculturii intensive 50-100
Viticultură Propice culturilor viticulturii intensive 50-100

HazardeModificare

- viiturile de primăvară; - viscolele iernii; - frecvente alunecări de teren; - degradarea solurilor; - seceta;

FaunaModificare

Caracteristică pădurilor sunt mamiferele precum:căprioara, mistrețul, lupul, vulpea, iepurele. Între păsări se pot remarca: cucul, bufnița, fazanul, ciocănitoarea, prepelița, iar între pești bibanul și mreana.

VegetațiaModificare

Aparține în mare parte silvostepei,fiind puternic transformată de culturile agricole.Creste in mare parte paiușul si diferete ierburi de protostepa

Vezi șiModificare

Legături externeModificare