În geometrie, un poliedru Johnson este un poliedru strict convex ale cărui fețe sunt poligoane regulate. Nu există condiția ca toate fețele să fie același poligon sau că aceleași poligoane să se întâlnească în jurul fiecărui vârf. Un exemplu de poliedru Johnson este piramida pătrată echilaterală, J1, care are o față pătrată și 4 fețe triunghiulare. Unii autori cer ca poliedrul să nu fie uniform, adică să nu fie poliedru platonic, poliedru arhimedic, prismă uniformă sau antiprismă uniformă, pe care nu le consideră „poliedre Johnson”.

Girobicupola pătrată alungită, (J37), este un poliedru Johnson
Octaedrul stelat nu este un poliedru Johnson deoarece nu este convex
Acest poliedru cu 24 de fețe pătrate nu este un poliedru Johnson deoarece nu este strict convex
(are unghiuri diedre de 180°)

Ca la orice poliedru strict convex, cel puțin trei fețe se întâlnesc în fiecare vârf, iar suma unghiurilor lor din dreptul unui vârf este mai mică de 360°. Deoarece un poligon regulat are unghiuri de cel puțin 60 de grade, rezultă că cel mult cinci fețe se întâlnesc în orice vârf. Piramida pentagonală (J2) este un exemplu care are un vârf de gradul 5.

Deși nu există nicio restricție evidentă că un anumit poligon regulat nu ar putea fi o față a unui poliedru Johnson, se pare că fețele poliedrelor Johnson care nu sunt uniforme (adică nu sunt un poliedru platonic, arhimedic, prismă sau antiprismă uniforme) au întotdeauna 3, 4, 5, 6, 8 sau 10 laturi.

În 1966, Norman Johnson a publicat o listă care include toate cele 92 de poliedre Johnson (excluzând cele 5 poliedre platonice, cele 13 poliedre arhimedice și infinit de multele prisme și antiprisme uniforme) și le-a dat numele și numerele lor. El nu a demonstrat că există doar 92, dar a conjecturat că nu există altele. În 1967 Victor Zalgaller a demonstrat că lista lui Johnson era completă.[1]

Dintre poliedrele Johnson, girobicupola pătrată alungită (J 37 ), numită și pseudorombicuboctaedru,[2] este unică prin faptul că este uniformă local la nivel de vârf: în fiecare vârf se întâlnesc 4 fețe, iar dispunerea lor este întotdeauna aceeași: 3 pătrate și 1 triunghi. Totuși, ea nu este tranzitivă pe vârfuri, deoarece are izometrie diferită în vârfuri diferite, făcându-l mai degrabă un poliedru Johnson decât un poliedru arhimedic.

Denumiri modificare

Denumirile poliedrelor Johnson se formează pe baza unei formule descriptive flexibile și precise, astfel încât multe poliedre pot fi denumite în moduri diferite fără a compromite acuratețea lor ca descriere. Majoritatea poliedrelor Johnson pot fi construite din primele câteva piramide, cupole și rotonde, împreună cu poliedrele platonice și arhimedice, prisme și antiprisme. În limba română începutul numelui unui anumit poliedru va conține aceste noțiuni. De acolo, o serie de prefixe și sufixe sunt atașate cuvântului pentru a indica adăugiri, rotații și transformări:

 • Bi- indică că două copii ale poliedrului respectiv sunt lipite bază la bază. Pentru cupole și rotonde, cele două poliedre pot fi lipite astfel încât fețele lor să corespundă (orto-), sau nu (giro- = rotite). Folosind această nomenclatură, un octaedru poate fi descris ca o bipiramidă pătrată, un cuboctaedru ca o girobicupolă triunghiulară iar un icosidodecaedru ca o girobirotondă pentagonală.
 • Alungită indică că o prismă este lipită la baza poliedrului respectiv sau între baze în cazul bi-poliedrelor. Un rombicuboctaedru poate fi astfel descris ca o ortobicupolă pătrată alungită.
 • Giroalungită indică că o antiprismă este lipită la baza poliedrului respectiv sau între baze în cazul bi-poliedrelor. Un icosaedru poate fi astfel descris ca o bipiramidă pentagonală giroalungită.
 • Augmentată indică că un alt poliedru, și anume o piramidă sau cupolă, este lipită la una sau mai multe fețe ale poliedrului respectiv.
 • Diminuată indică eliminarea unei piramide sau cupole de pe una sau mai multe fețe ale poliedrului respectiv.
 • Girată indică că o cupolă montată pe sau existentă în poliedrul respectiv este rotită astfel încât diferite margini să se potrivească, ca în diferența dintre orto și girobicupole.

Ultimele trei operații — augmentare, diminuare și girare — pot fi efectuate de mai multe ori la anumite poliedre mari. Bi- și Tri- indică o operație dublă, respectiv triplă. De exemplu, un poliedru bigirat are două cupole rotite, iar un poliedru tridiminuat are trei piramide sau cupole îndepărtate.

La anumite poliedre mari se face distincția între poliedrele la care fețele modificate sunt paralele și poliedrele în care fețele modificate sunt oblice. Para- indică primul caz, că poliedrul respectiv are fețele paralele modificate, iar Meta- indică al doilea caz, că poliedrul respectiv are fețele oblice modificate. De exemplu, un poliedru parabiaugmentat a avut două fețe paralele augmentate, iar un poliedru metabigirat a avut două fețe oblice rotite.

Ultimele câteva poliedre Johnson au nume bazate pe anumite complexe poligonale din care sunt asamblate. Aceste nume sunt definite de Johnson[3] în modul următor:

 • O lună este un complex de două triunghiuri atașate la laturile opuse ale unui pătrat.
 • Sfeno- indică un complex format din două lune adiacente în lung la nivelul triunghurilor. Bisfeno- indică două astfel de complexe.
 • Hebesfeno- indică un complex de trei lune alăturate.
 • Coroană este un complex asemănător unei coroane, din opt triunghiuri.
 • Megacoroană este un complex mai mare asemănător unei coroane, din 12 triunghiuri.
 • Sufixul -cingulum indică o centură de 12 triunghiuri.

Enumerare modificare

Piramide, cupole și rotonde modificare

Primele 6 poliedre Johnson sunt piramide, cupole sau rotonde cu cel mult 5 fețe laterale. Piramidele și cupolele cu 6 sau mai multe fețe laterale sunt coplanare și, prin urmare, nu sunt poliedre Johnson.

Piramide modificare

Primele două poliedre Johnson, J1 și J2, sunt piramide. Piramida triunghiulară este tetraedrul regulat, deci nu este un poliedru Johnson. J1 și J2 reprezintă părți ale poliedrelor regulate.

Regulat J1 J2
Piramidă triunghiulară
(Tetraedru)
Piramidă pătrată Piramidă pentagonală
     
     
Poliedre regulate conexe
Tetraedru Octaedru Icosaedru
     

Cupole și rotonde modificare

Următoarele patru poliedre Johnson sunt trei cupole și o rotondă. Ele sunt părți ale poliedrelor uniforme.

Cupolă Rotondă
Uniforme J3 J4 J5 J6
Fastigium
(Cupolă digonală)
(Prismă triunghiulară)
Cupolă triunghiulară Cupolă pătrată Cupolă pentagonală Rotondă pentagonală
         
       
Poliedre uniforme conexe
Cuboctaedru Rombicuboctaedru Rombicosidodecaedru Icosidodecaedru
       

Piramide modificate modificare

Poliedrele Johnson 7–17 sunt derivate din piramide.

Piramide alungite și giroalungite modificare

În piramida triunghiulară giroalungită, trei perechi de triunghiuri adiacente sunt coplanare și formează câte un romb nepătrat, deci nu este un poliedru Johnson.

Piramide alungite Piramide giroalungite
J7 J8 J9 Coplanar J10 J11
Piramidă triunghiulară alungită Piramidă pătrată alungită Piramidă pentagonală alungită Piramidă triunghiulară giroalungită
(trapezoedru trigonal diminuat)
Piramidă pătrată giroalungită Piramidă pentagonală giroalungită
           
           
Augmentate de la poliedrele
tetraedru
prismă triunghiulară
piramidă pătrată
cub
piramidă pentagonală
prismă pentagonală
tetraedru
octaedru
piramidă pătrată
antiprismă pătrată
piramidă pentagonală
antiprismă pentagonală
                       

Bipiramide modificare

Bipiramida pătrată este octaedrul regulat, în timp ce bipiramida pentagonală giroalungită este icosaedrul regulat, deci nu sunt solide Johnson. În bipiramida triunghiulară giroalungită șase perechi de triunghiuri adiacente sunt coplanare și formează romburi nepătrate, deci, de asemenea, nu este un solid Johnson.

Bipiramide Bipiramide alungite Bipiramide giroalungite
J12 Regulat J13 J14 J15 J16 Coplanar J17 Regulat
Bipiramidă triunghiulară Bipiramidă pătrată
(octaedru)
Bipiramidă pentagonală Bipiramidă triunghiulară alungită Bipiramidă pătrată alungită Bipiramidă pentagonală alungită Bipiramidă triunghiulară giroalungită
(trapezoedru trigonal)
Bipiramidă pătrată giroalungită Bipiramidă pentagonală giroalungită
(icosaedru)
                 
               
Augmentate de la poliedrele
tetraedru piramidă pătrată piramidă pentagonală tetraedru
prismă triunghiulară
piramidă pătrată
cub
piramidă pentagonală
prismă pentagonală
tetraedru
octaedru
piramidă pătrată
antiprismă pătrată
piramidă pentagonală
antiprismă pentagonală
                             

Cupole și rotonde modificate modificare

Poliedrele Johnson 18–48 derivă din cupole și rotonde.

Cupole și rotonde alungite și giroalungite modificare

Cupole alungite Rotondă alungită Cupole giroalungite Rotondă giroalungită
Coplanar J18 J19 J20 J21 Concav J22 J23 J24 J25
Fastigium alungit Cupolă triunghiulară alungită Cupolă pătrată alungită Cupolă pentagonală alungită Rotondă pentagonală alungită Fastigium giroalungit Cupolă triunghiulară giroalungită Cupolă pătrată giroalungită Cupolă pentagonală giroalungită Rotondă pentagonală giroalungită
                   
               
Augmentate de la poliedrele
Prismă pătrată
Prismă triunghiulară
Prismă hexagonală
Cupolă triunghiulară
Prismă octogonală
Cupolă pătrată
Prismă decagonală
Cupolă pentagonală
Prismă decagonală
Rotondă pentagonală
Antiprismă pătrată
Prismă triunghiulară
Antiprismă hexagonală
Cupolă triunghiulară
Antiprismă octogonală
Cupolă pătrată
Antiprismă decagonală
Cupolă pentagonală
Antiprismă decagonală
Rotondă pentagonală
                                       

Bicupole modificare

Girobicupola triunghiulară este un poliedru arhimedic (în acest caz cuboctaedrul), deci nu este un poliedru Johnson.

Ortobicupole Girobicupole
Coplanar J27 J28 J30 J26 Semiregulat J29 J31
Ortobifastigium Ortobicupolă triunghiulară Ortobicupolă pătrată Ortobicupolă pentagonală Girobifastigium Girobicupolă triunghiulară
(cuboctaedru)
Girobicupolă pătrată Girobicupolă pentagonală
               
             
Augmentate de la poliedrele
Prismă triunghiulară Cupolă triunghiulară Cupolă pătrată Cupolă pentagonală Prismă triunghiulară Cupolă triunghiulară Cupolă pătrată Cupolă pentagonală
               

Cupole-rotonde și birotonde modificare

Girobirotonda pentagonală este un poliedru arhimedic (în acest caz icosidodecaedrul), deci nu este un poliedru Johnson.

Cupole-rotonde Birotonde
J32 J33 J34 Semiregulat
Ortocupolărotondă pentagonală Girocupolărotondă pentagonală Ortobirotondă pentagonală Girobirotondă pentagonală
(icosidodecaedru)
       
       
Augmentate de la poliedrele
Cupolă pentagonală
Rotondă pentagonală
Rotondă pentagonală
     

Bicupole alungite modificare

Ortobicupola pătrată alungită este un poliedru arhimedic (în acest caz rombicuboctaedrul), deci nu este un poliedru Johnson.

Ortobicupole alungite Girobicupole alungite
Coplanar J35 Semiregulat J38 Coplanar J36 J37 J39
Ortobifastigium Ortobicupolă triunghiulară alungită Ortobicupola pătrată alungită
(rombicuboctaedru)
Ortobicupolă pentagonală alungită Girobifastigium alungit Girobicupolă triunghiulară alungită Girobicupolă pătrată alungită Girobicupolă pentagonală alungită
               
           
Augmentate de la poliedrele
Prismă pătrată
Prismă triunghiulară
Prismă hexagonală
Cupolă triunghiulară
Prismă octogonală
Cupolă pătrată
Prismă decagonală
Cupolă pentagonală
Prismă pătrată
Prismă triunghiulară
Prismă hexagonală
Cupolă triunghiulară
Prismă octogonală
Cupolă pătrată
Prismă decagonală
Cupolă pentagonală
                               

Cupole-rotonde și birotonde alungite modificare

Cupole-rotonde alungite Birotonde alungite
J40 J41 J42 J43
Ortocupolărotondă pentagonală alungită Girocupolărotondă pentagonală alungită Ortobirotondă pentagonală alungită Girobirotondă pentagonală alungită
       
       
Augmentate de la poliedrele
Prismă decagonală
Cupolă pentagonală
Rotondă pentagonală
Prismă decagonală
Rotondă pentagonală
         

Bicupole giroalungite, cupole-rotonde și birotonde modificare

Aceste poliedre Johnson au două forme chirale.

Bicupole giroalungite Cupolă-rotondă giroalungită Birotondă giroalungită
Concav J44 J45 J46 J47 J48
Bifastigium giroalungit Bicupolă triunghiulară giroalungită Bicupolă pătrată giroalungită Bicupolă pentagonală giroalungită Cupolărotondă pentagonală giroalungită Birotondă pentagonală giroalungită
           
         
Augmentate de la poliedrele
Prismă triunghiulară
Antiprismă pătrată
Cupolă triunghiulară
Antiprismă hexagonală
Cupolă pătrată
Antiprismă octogonală
Cupolă pentagonală
Antiprismă decagonală
Cupolă pentagonală
Rotondă pentagonală
Antiprismă decagonală
Rotondă pentagonală
Antiprismă decagonală
                         

Prisme augmentate modificare

Poliedrele Johnson 49–57 sunt construite prin augmentarea fețelor laterale ale prismelor cu piramide pătrate.

Prisme triunghiulare augmentate Prisme pentagonale augmentate Prisme hexagonale augmentate
J49 J50 J51 J52 J53 J54 J55 J56 J57
Prismă triunghiulară augmentată Prismă triunghiulară biaugmentată Prismă triunghiulară triaugmentată Prismă pentagonală augmentată Prismă pentagonală biaugmentată Prismă hexagonală augmentată Prismă hexagonală parabiaugmentată Prismă hexagonală metabiaugmentată Prismă hexagonală triaugmentată
                 
                 
Augmentate de la poliedrele
Prismă triunghiulară
Piramidă pătrată
Prismă pentagonală
Piramidă pătrată
Prismă hexagonală
Piramidă pătrată
           

Poliedre platonice modificate modificare

Poliedrele Johnson 58–64 sunt construite prin augmentarea sau diminuarea poliedrelor platonice.

Dodecaedre augmentate modificare

J58 J59 J60 J61
Dodecaedru augmentat Dodecaedru parabiaugmentat Dodecaedru metabiaugmentat Dodecaedru triaugmentat
       
       
Augmentate de la poliedrele
Dodecaedru și piramidă pentagonală
   

Icosaedre diminuate și diminuate–augmentate modificare

Icosaedre diminuate Icosaedru tridiminuat augmentat
J11
(Repetat)
Uniform J62 J63 J64
Icosaedru diminuat
(Piramidă pentagonală giroalungită)
Icosaedru parabidiminuat
(Antiprismă pentagonală)
Icosaedru metabidiminuat Icosaedru tridiminuat Icosaedru tridiminuat augmentat
         
       

Poliedre arhimedice modificate modificare

Poliedrele Johnson 65–83 sunt construite prin augmentarea, diminuarea sau girarea poliedrelor arhimedice.

Poliedre arhimedice augmentate modificare

Tetraedru trunchiat augmentat Cuburi trunchiate augmentate Dodecaedre trunchiate augmentate
J65 J66 J67 J68 J69 J70 J71
Tetraedru trunchiat augmentat Cub trunchiat augmentat Cub trunchiat biaugmentat Dodecaedru trunchiat augmentat Dodecaedru trunchiat parabiaugmentat Dodecaedru trunchiat metabiaugmentat Dodecaedru trunchiat triaugmentat
             
             
Augmentate de la poliedrele
tetraedru trunchiat
cupolă triunghiulară
cub trunchiat
cupolă pătrată
dodecaedru trunchiat
cupolă pentagonală
           

Rombicosidodecaedre diminuate girate modificare

Rombicosidodecaedre girate
J72 J73 J74 J75
Rombicosidodecaedru girat Rombicosidodecaedru parabigirat Rombicosidodecaedru metabigirat Rombicosidodecaedru trigirat
       
       
Rombicosidodecaedre diminuate
J76 J80 J81 J83
Rombicosidodecaedru diminuat Rombicosidodecaedru parabidiminuat Rombicosidodecaedru metabidiminuat Rombicosidodecaedru tridiminuat
       
       
Rombicosidodecaedre diminuate girate
J77 J78 J79 J82
Rombicosidodecaedru diminuat paragirat Rombicosidodecaedru diminuat metagirat Rombicosidodecaedru diminuat bigirat Rombicosidodecaedru bidiminuat girat
       
       

J37 ar apărea și aici ca duplicat (este un rombicuboctaedru girat).

Alte poliedre arhimedice diminuate și girate modificare

Alte poliedre arhimedice pot fi girate și diminuate, dar toate au ca rezultat poliedrele enumerate anterior.

J27 J3 J34 J6 J37 J19 Uniform
Cuboctaedru girat
(ortobicupolă triunghiulară)
Cuboctaedru diminuat
(cupolă triunghiulară)
Icosidodecaedru girat
(ortobirotondă pentagonală)
Icosidodecaedru diminuat
(rotondă pentagonală)
Rombicuboctaedru girat
(girobicupolă pătrată alungită)
Rombicuboctaedru diminuat
(cupolă pătrată alungită)
Rombicuboctaedru bidiminuat
(prismă octogonală)
             
           
Girate sau diminuate de la poliedrele
Cuboctaedru Icosidodecaedru Rombicuboctaedru
     

Poliedre elementare modificare

Poliedrele Johnson 84–92 nu sunt derivate din manipulările „tăiat și lipit” ale poliedrelor uniforme.

Antiprisme snub modificare

Antiprismele snub pot fi construite prin alternarea antiprismelor trunchiate. Girobianticupolele sunt o altă construcție pentru antiprismele snub. Doar antiprismele snub cu cel mult 4 fețe pot fi construite din poligoane regulate. Antiprisma triunghiulară snub este icosaedrul regulat, deci nu este un poliedru Johnson.

J84 Regulat J85
Bisfenoid snub
ss{2,4}
Icosaedru
ss{2,6}
Antiprismă pătrată snub
ss{2,8}
Girobianticupolă digonală Girobianticupolă triunghiulară Girobianticupolă pătrată
     
     

Altele modificare

J86 J87 J88
Sfenocoroană Sfenocoroană augmentată Sfenomegacoroană
     
     
J89 J90 J91 J92
Hebesfenomegacoroană Bisfenocingulum Bilunulăbirotondă Hebesfenorotondă triunghiulară
       
       

Clasificarea după tipul fețelor modificare

Poliedre Johnson cu fețe triunghiulare modificare

Cinci poliedre Johnson sunt deltaedre, având toate fețele triunghiuri echilaterale:

J12   Bipiramidă triunghiulară
J13   Bipiramidă pentagonală
J17   Bipiramidă pătrată giroalungită
J51   Prismă triunghiulară triaugmentată
J84   Bisfenoid snub

Poliedre Johnson cu fețe triunghiulare și pătrate modificare

Douăzeci și patru de poliedre Johnson au doar fețe triunghiulare și pătrate:

J1     Piramidă pătrată
J7     Piramidă triunghiulară alungită
J8     Piramidă pătrată alungită
J10   Piramidă pătrată giroalungită
J14   Bipiramidă triunghiulară alungită
J15   Bipiramidă pătrată alungită
J16   Bipiramidă pentagonală alungită
J26   Girobifastigium
J27   Ortobicupolă triunghiulară
J28   Ortobicupolă pătrată
J29   Girobicupolă pătrată
J35   Ortobicupolă triunghiulară alungită
J36   Girobicupolă triunghiulară alungită
J37   Girobicupolă pătrată alungită
J44   Bicupolă triunghiulară giroalungită
J45   Bicupolă pătrată giroalungită
J49   Prismă triunghiulară augmentată
J50   Prismă triunghiulară biaugmentată
J85   Antiprismă pătrată snub
J86   Sfenocoroană
J87   Sfenocoroană augmentată
J88   Sfenomegacoroană
J89   Hebesfenomegacoroană
J90   Bisfenocingulum

Poliedre Johnson cu fețe triunghiulare și pentagonale modificare

Unsprezece poliedre Johnson au doar fețe triunghiulare și pentagonale:

J2     Piramidă pentagonală
J11   Piramidă pentagonală giroalungită
J34   Ortobirotondă pentagonală
J48   Birotondă pentagonală giroalungită
J58   Dodecaedru augmentat
J59   Dodecaedru parabiaugmentat
J60   Dodecaedru metabiaugmentat
J61   Dodecaedru triaugmentat
J62   Icosaedru metabidiminuat
J63   Icosaedru tridiminuat
J64   Icosaedru tridiminuat augmentat

Poliedre Johnson cu fețe triunghiulare, pătrate și pentagonale modificare

Douăzeci de poliedre Johnson au doar fețe triunghiulare, pătrate și pentagonale:

J9     Piramidă pătrată giroalungită
J30   Ortobicupolă pentagonală
J31   Girobicupolă pentagonală
J32   Ortocupolărotondă pentagonală
J33   Girocupolărotondă pentagonală
J38   Ortobicupolă pentagonală alungită
J39   Girobicupolă pentagonală alungită
J40   Ortocupolărotondă pentagonală alungită
J41   Girocupolărotondă pentagonală alungită
J42   Ortobirotondă pentagonală alungită
J43   Girobirotondă pentagonală alungită
J46   Bicupolă pentagonală giroalungită
J47   Cupolărotondă pentagonală giroalungită
J52   Prismă pentagonală augmentată
J53   Prismă pentagonală biaugmentată
J72   Rombicosidodecaedru girat
J73   Rombicosidodecaedru parabigirat
J74   Rombicosidodecaedru metabigirat
J75   Rombicosidodecaedru trigirat
J91   Bilunulăbirotondă

Poliedre Johnson cu fețe triunghiulare, pătrate și hexagonale modificare

Opt poliedre Johnson au doar fețe triunghiulare, pătrate și hexagonale:

J3     Cupolă triunghiulară
J18   Cupolă triunghiulară alungită
J22   Cupolă triunghiulară giroalungită
J54   Prismă hexagonală augmentată
J55   Prismă hexagonală parabiaugmentată
J56   Prismă hexagonală metabiaugmentată
J57   Prismă hexagonală triaugmentată
J65   Tetraedru trunchiat augmentat

Poliedre Johnson cu fețe triunghiulare, pătrate și octogonale modificare

Cinci poliedre Johnson au doar fețe triunghiulare, pătrate și octogonale:

J4     Cupolă pătrată
J19   Cupolă pătrată alungită
J23   Cupolă pătrată giroalungită
J66   Cub trunchiat augmentat
J67   Cub trunchiat biaugmentat

Poliedre Johnson cu fețe triunghiulare, pentagonale și decagonale modificare

Două poliedre Johnson au doar fețe triunghiulare, pătrate și decagonale:

J6     Rotondă pentagonală
J25   Rotondă pentagonală giroalungită

Poliedre Johnson cu fețe triunghiulare, pătrate, pentagonale și hexagonale modificare

Un singur poliedru Johnson are fețe triunghiulare, pătrate pentagonale și hexagonale:

J92   Hebesfenorotondă triunghiulară

Poliedre Johnson cu fețe triunghiulare, pătrate, pentagonale și decagonale modificare

Șaisprezece poliedre Johnson au doar fețe triunghiulare, pătrate pentagonale și decagonale:

J5     Cupolă pentagonală
J20   Cupolă pentagonală alungită
J21   Rotondă pentagonală alungită
J24   Cupolă pentagonală giroalungită
J68   Dodecaedru trunchiat augmentat
J69   Dodecaedru trunchiat parabiaugmentat
J70   Dodecaedru trunchiat metabiaugmentat
J71   Dodecaedru trunchiat triaugmentat
J76   Rombicosidodecaedru diminuat
J77   Rombicosidodecaedru diminuat paragirat
J78   Rombicosidodecaedru diminuat metagirat
J79   Rombicosidodecaedru diminuat bigirat
J80   Rombicosidodecaedru parabidiminuat
J81   Rombicosidodecaedru metabidiminuat
J82   Rombicosidodecaedru bidiminuat girat
J83   Rombicosidodecaedru tridiminuat

Poliedre Johnson inscriptibile modificare

25 de poliedre Johnson au vârfurile pe suprafața unei sfere: 1–6,11,19,27,34,37,62,63,72–83. Toate acestea provin din câte un poliedru regulat sau uniform prin girare, diminuare sau disecție.[4]

Octaedru Cuboctaedre Rombicuboctaedre
J1
 
J3
 
J27
 
J4
 
J19
 
J37
 
Icosaedre Icosidodecaedre
J2
 
J11
 
J62
 
J63
 
J6
 
J34
 
Rombicosidodecaedre
J5
 
J72
 
J73
 
J74
 
J75
 
J76
 
J77
 
J78
 
J79
 
J80
 
J81
 
J82
 
J83
 

Note modificare

 1. ^ ru Zalgaller, Victor A. (). „Выпуклые многогранники с правильными гранями”. Zap. Nauchn. Semin. Leningr. Otd. Mat. Inst. Steklova. 2: 1–221. ISSN 0373-2703. Zbl 0165.56302.  Prima demonstrație că există doar 92 de poliedre Johnson. Traduce în engleză: en Zalgaller, Victor A. (). „Convex Polyhedra with Regular Faces”. Seminars in Mathematics, V. A. Steklov Math. Inst., Leningrad. Consultants Bureau. 2. ISSN 0080-8873. Zbl 0177.24802. 
 2. ^ en GWH. „Pseudo Rhombicuboctahedra”. www.georgehart.com. Accesat în . 
 3. ^ en George Hart (quoting Johnson) (). „Johnson Solids”. Virtual Polyhedra. Accesat în . 
 4. ^ en Klitzing, Dr. Richard. „Johnson solids et al”. bendwavy.org. Accesat în . 

Bibliografie modificare

Vezi și modificare

Legături externe modificare