Prefixele cu ajutorul cărora se formează multiplii și submultiplii unităților de măsură din Sistemul internațional de unități (SI) sunt:

Prefix Simbol Factor Anul adoptării Etimologie
yotta Y 1024 1991 greacă ὀκτώ (októ) = opt, deoarece prefixul înseamnă 10008
zetta Z 1021 1991 latină septem = șapte, de la 10007
exa E 1018 1975 greacă ἕξ = șase (ca și hexa), de la 10006
peta P 1015 1975 greacă πέντε = cinci (ca și penta), de la 10005
tera T 1012 1960 greacă τέρας = monstru. De asemenea, seamănă cu τετρα = patru
giga G 109 1960 greacă γίγας = uriaș, gigant
mega M 106 (un milion) 1960 greacă μέγας = mare
kilo k 103 (o mie) 1795 greacă χίλιοι = o mie
hecto h 102 (o sută) 1795 greacă ἑκατόν (hekaton) = o sută
deca da 101 (zece) 1795 greacă δέκα = zece
1
deci d 10-1 = 0,1 1795 latină decimus = zecime
centi c 10-2 = 0,01 1795 latină centum = o sută
mili m 10-3 = 0,001 1795 latină mille = o mie
micro μ 10-6 1960 greacă μικρός = mic
nano n 10-9 1960 greacă νᾶνος = pitic
pico p 10-12 1960 italiană piccolo = mic
femto f 10-15 1964 daneză femten = cincisprezece
atto a 10-18 1964 daneză atten = optsprezece
zepto z 10-21 1991 latină septem = șapte, de la 1000-7
yocto y 10-24 1991 greacă ὀκτώ (októ) = opt, de la 1000-8

Note:

  1. Simbolurile prefixelor submultiplilor se scriu cu litere mici. Simbolurile prefixelor multiplilor se scriu cu majuscule, cu excepția lui deca (da), hecto (h) și kilo (k). Simbolul pentru deca (da) este singurul format din două litere.
  2. Uneori acolo unde nu sunt disponibile literele grecești, simbolul μ al prefixului "micro" se înlocuiește la scriere cu un „u”, cu care se aseamănă grafic destul de bine. Aceasta nu constituie însă un standard.

Reguli de utilizare

modificare
  • Prefixele se scriu cu literă mică (afară de cazul când sunt la început de propoziție), lipite de numele unității (fără spațiu sau linie de unire): micrometru, miliamper, gigahertz.
  • Simbolul multiplului sau submultiplului se formează prin lipirea, fără spațiu, a simbolului prefixului de simbolul unității: μm, mA, GHz. Întreg simbolul se scrie cu litere drepte, indiferent de context.
  • Pentru multiplii și submultiplii kilogramului, regulile se aplică ca și când unitatea de bază ar fi gramul: 1.000 kg=1 Mg; 0,1 kg=1 hg; 0,001 g=1 mg.
  • Nu este permisă utilizarea unui prefix singur, fără numele unității la care se referă.
  • Nu este permisă utilizarea mai multor prefixe pe aceeași unitate.
  • În expresii unde unitățile sunt înmulțite, împărțite sau ridicate la putere, operația se aplică asupra unității formate cu prefix, nu asupra unității simple:
1 km²=1 (km)²=1×(1.000 m)²=1.000.000 m²
  • Prefixele se pot utiliza cu unități din afara SI dar acceptate pentru utilizare împreună cu SI. Totuși ele nu se utilizează cu unitățile de timp minut (min), oră (h) și zi (d).

Prefixele binare

modificare

În contextul calculatoarelor electronice s-a răspândit utilizarea prefixelor SI pentru valori modificate: kilo = 210 = 1.024 (și nu 1.000), mega = 220 (și nu 106) etc. Această utilizare greșită este dezaprobată oficial și de către BIPM. În 1998 comisia de normare "International Electrotechnical Commission" (IEC) cu sediul la Geneva în Elveția a adoptat drept "IEC International Standard" o listă de prefixe pentru multiplii formați din puterile lui 2, bazate pe prefixele SI. Prefixele IEC se formează din prima silabă a prefixului SI urmată de silaba bi, iar simbolurile se formează din simbolul SI (doar o excepție: „K” în loc de „k” pentru kilo), urmat de litera „i”.

Prefixele binare ale IEC (care strict vorbind nu fac parte din SI) sunt:

Prefix Simbol Factor
kibi Ki 210 = 1.024
mebi Mi 220 = 1.048.576
gibi Gi 230 = 1.073.741.824
tebi Ti 240 = 1,100 · 1012
pebi Pi 250 = 1,126 · 1015
exbi Ei 260 = 1,153 · 1018
zebi Zi 270 = 1,181 · 1021

Vezi și

modificare

Legături externe

modificare