Pagina principală Participanți Domeniu de lucru Clasificarea articolelor Ghid

Clasificarea unui articol medical se face folosind formatul {{Proiect Medicină}}. Acest lucru nu este, însă, obligatoriu.

Din punctul nostru de vedere, toate paginile în care este tratat un subiect medical sunt deosebit de importante. De altfel, o asemenea împărțire comportă un anumit grad de subiectivism. Cu toate acestea, pentru o mai bună perspectivă asupra impactului general, dar și asupra calității lor, articolele pot fi împărțite după cum urmează:

Scala de importanță

modificare

Boli:

TOP — afectează toate categoriile de vârstă, nefiind condiționate de factori ereditari sau geografici și ale căror complicații pot duce spre exitus (ex. Pneumonie)
MARE — afecțiuni generale sau specifice unor anumite categorii de persoane, mai rar întâlnite, ce pot prezenta complicații majore (ex. Hepatită A)
MEDIE — afecțiuni de regulă specifice, cu o prevalență și incidență scăzută și cu complicații care în general nu pun viața în pericol (ex. Artrită idiopatică juvenilă)
MICĂ — afecțiuni care rareori prezintă complicații majore și care în marea majoritate a cazurilor se remit eficient (ex. Rinită alergică).

Specialități medicale:

Toate specialitățile medicale sunt de cea mai mare importanță

Medici:

TOP — medici recunoscuți pe plan internațional și/sau care s-au făcut remarcați pe plan local prin contribuțiile lor de valoare (ex. Carol Davila)
MARE — medici cvasicunoscuți și apreciați pe plan național pentru munca lor
MEDIU — alți medici

Etică medicală:

TOP — subiecte ce vizează îmbunătățirea gradului de conduită profesională (ex. Educație medicală continuă)
MARE — experimente și alte subiecte (controversate sau nu) privind conduita medicilor (ex. Avort)
MEDIE — subiecte care, deși importante, nu prezintă un impact asupra activității medicale precum cele menționate mai sus (ex. Transcriere medicală)

Liste:

TOP — liste care ajută în mod evident cititorul să înțeleagă mai bine textele medicale (ex. Listă de abrevieri medicale)
MARE — liste legate de clasificarea afecțiunilor, medicamentelor (ex. Listă de coduri ICD-10) sau legate de medici care s-au remarcat printr-o activitate excepțională
MEDIE — liste privind afecțiuni, medicamente, spitale (ex. Listă de publicații medicale din România)
MICĂ — alte liste medicale

Instituții medicale:

TOP — universități de medicină cu o tradiție îndelungată (ex. UMF Cluj), spitale și alte instituții medicale, de importanță națională (ex. Institutul Cantacuzino)
MARE — spitale și instituții de importanță regională (ex. spitalele județene)
MEDIE — alte spitale și instituții medicale
MICĂ — centre medicale private, cu o activitate restrânsă


Notă: rețineți faptul că aceste criterii reprezintă un set de norme orientative, nicidecum un set de reguli.

Scala de calitate

modificare
Clasificarea articolelor vizualizare  discuție  modificare ]
Clasa Descrierea criteriului Criteriu pentru cititor Criteriu pentru editor Exemplu
✓ AC
{{Clasament-AC}}
Această clasificare poate fi dată doar articolelor care au primit statutul de „articol de calitate”. Profesional, remarcabil și detaliat; o sursă de referință pentru informații enciclopedice Nu necesită aproape nicio modificare, cu excepția actualizării informații, dacă a apărut ceva nou legat de obiect. În afară de asta câteva modificări minore pot îmbunătăți articolul, în special cele cosmetice. Expediția Terra Nova
(9 aprilie 2012)
A
{{Clasament-A}}
Articole care pot primi în viitorul apropiat statutul de „articol de calitate” sunt clasificate astfel. Informațiile din articol sunt bine documentate, au introducerea bine scrisă, au lungimea potrivită pentru subiect și sunt împărțite în secțiuni folosind un sistem de anteturi bine organizat. Foarte util pentru cititori. Tratamentul destul de complet al subiectului, susținut de multe surse externe de încredere. Poate pierde câteva informații relevante, dar în general pentru o persoană care nu este un expert în domeniu este suficientă informație. Câteva adăugiri minore pot îmbunătăți articolul, în special cele făcute de către un expert din domeniu. Venezuela
(5 mai 2012)
Articol bun AB
{{Clasament-AB}}
Această clasificare poate fi dată doar articolelor care au primit statutul de „articol bun”. Această grupă trebuie folosită la articole care încă au nevoie de muncă pentru a satisface criteriile articolelor de calitate, dar sunt foarte bune și cuprinzătoare, nu sunt subiect de vreo dispută — de nume, de notorietate, de drepturi de autor, ș.a.m.d. Util pentru aproape fiecare cititor, tratând bine subiectul. Fără probleme evidente și lipsuri. Câteva editări vor fi evident utile, dar nu sunt necesare pentru o experiență bună a cititorului. Articol trebuie pus în formatul standard acum, dacă nu a fost pus deja. Peru
(7 ianuarie 2012)
B
{{Clasament-B}}
Articolul îndeplinește următoarele criterii:
  1. Are indicate sursele, iar afirmațiile care riscă să pară controversate au sursa indicată cu notă de subsol
  2. Acoperă toate aspectele legate de subiect, fără omisiuni sau inadvertențe
  3. Are o structură bine definită, cu secțiuni și introducere
  4. Nu are bucăți de text cu greșeli gramaticale majore. Stilul este inteligibil pentru un cititor cu cunoștințe medii și ușor de urmărit.
  5. Conține materiale (de exemplu, imagini) acolo unde sunt necesare
Satisface majoritatea cititorilor, deși poate nu este suficient de complet și riguros pentru nevoile unui student sau cercetător Trebuie tratate câteva aspecte de conținut și stil. Sursele trebuie indicate la nivelul cel mai precis cu putință. Poate ar mai putea fi incluse imagini sau alte materiale. Pietrar de deșert
C
{{Clasament-C}}
Acoperă sau măcar atinge majoritatea aspectelor legate de subiect, dar nu în suficientă profunzime. Poate avea și alte probleme, printre care că nu este bine echilibrat, necesită corecturi de limba română, violează drepturile de autor, nu este scris din punct de vedere neutru sau are câteva informații care sunt suspecte de cercetare originală; dar în mod obligatoriu are referințe bibliografice și obligatoriu trebuie să fie lizibil (nu tradus automat și în pericol de trunchiere din acest motiv). Util pentru mulți, dar nu pentru fiecare cititor. Studenții care încearcă să folosească acest material în scopuri profesionale riscă să facă greșeli. Sunt încă necesare editări importante, uneori articole necesită punere în formatul standard sau ajutor. Galaxie
Început
{{Clasament-început}}
Articolul începe să aibă conținut util, dar încă necesită multă atenție pentru că îi lipsesc informații din diverse domenii. Are cel puțin unul dintre elemente următoare:
  • imagine (poză, schemă, ș.a.m.d.) utilă
  • multe legături (fie interne, fie externe) spre articole și pagini care răspândesc informațiile din articol
  • un antet care se îndeletnicește complet cu unul dintre elementele subiectului
  • multe anteturi scurte, care pot fi folosite pentru a extinde articol prin completarea informaților din ele
Nu este inutil și poate primi mai multă atenție a cititorilor decât un ciot. Unii vor găsi informații necesare, dar alții nu. Sunt necesare multe modificări și adăugări. Majoritatea materialelor pentru articolul trebuie complet adăugate. Europa (satelit)
Ciot
{{Clasament-ciot}}
Acest articol este fie foarte scurt, fie o schiță, fie o colecție dezordonată a informaților. Necesită din plin muncă înainte de a putea fi introdus în grupa „AB”. De obicei cioturile sunt mici (cu puțină informație), ele pot fi și foarte voluminoase dacă informația din ele este neclară sau nu este legată de temă. Este important de știut că grupa „ciot” nu este o grupă negativă. Poate să fie inutil și lipsit de valoare pentru un cititor nefamiliar subiectului. Totuși, pesemne e util pentru cei care caută doar o definiție scurtă a termenului. Fiecare modificare care poate extinde articolul cu informații valoroase este binevenită. Programul Voyager
✓LC
{{Clasament-LC}}
Această clasificare poate fi dată doar articolelor care au primit statutul de „listă de calitate Clar, interesant, util; o sursă foarte bună de informație enciclopedică. Nu necesită aproape nicio modificare, cu excepția actualizării informații, dacă a apărut ceva nou legat de obiect. În afară de asta câteva modificări minore pot îmbunătăți articolul, în special cele cosmetice. Lista țărilor și teritoriilor nesuverane europene
Listă
{{Clasament-listă}}
Conține o enumerare de persoane, ființe, obiecte, date etc.; înșirare, într-o anumită ordine. Servește drep sursă pentru îmbogățirea informației, coordonării lucrărilor asupra unei teme sau în calitate de cuprins al unui articol. Se poate de completat lista cu noi elemente sau de schimbat formatul. Lista statelor lumii