Deschide meniul principal
Cristos pe cruce de Giovanni Battista Tiepolo.

Răstignirea lui Iisus este un eveniment care a avut loc în secolul I, interpretat de creștini drept crucificarea lui Mesia, în persoana lui Iisus din Nazaret. Arestarea, procesul și condamnarea sa de către pretorul roman Pilat din Pont sunt descrise de cele patru evanghelii.

Cuprins

Drumul Crucii ("Via Dolorosa")Modificare

 
Patibulum

După ce a fost condamnat la moarte, Iisus din Nazaret și-a purtat crucea până pe Dealul Golgota (Dealul Căpățânii), împreună cu alți 2 condamnați ce își duceau crucile lor. Datorită epuizării, pierderii de sânge în urma flagerării și a căldurii, soldații romani l-ar fi luat pe Simon din Cirene să-i ducă crucea. Tradițiile creștine spun că pe drum, sfânta Veronica ar fi venit la el și ar fi șters sudoarea și sângele provocat de cununa de spini cu vălul ei.

Cele 14 popasuri ale Drumului Crucii Mântuitorului IisusModificare

Cele 14 popasuri ale Drumului Crucii

„De la Pretoriu locul unde Iisus a fost osândit și condamnat la moarte, până la mormântul în care Prea Sfântul Său Trup a fost înmormântat, sunt 14 locuri. Aceste locuri, în care Mântuitorul S-a oprit în acest drum, sub povara grea a Cruci și grelelor Sale suferințe, se numesc popasuri, locuri de oprire sau stațiuni.

 • Primul Popas din Drumul Crucii Mântuitorului

Mântuitorul este osândit la moarte

 • Al doilea Popas

Mântuitorul își ridică pe umeri Crucea Sa

 • Al treilea Popas

Domnul Iisus cade sub povare Crucii

 • Al patrulea Popas

Mântuitorul se întâlnește în drumul Crucii, cu Sfânta Sa Maică (Ioan 19.25-27)

 • Al cincile Popas

Ostașii silesc pe Simon Chirineanul a ajuta Mântuitorului pentru a-și duce Crucea (Matei 27.32, Marcu 15.21, Luca 23.26)

 • Al șaselea Popas

Mântuitorul primește Marama Veronicăi

 • Al șaptelea Popas

Mântuitorul cade a doua oară sub povara Crucii

 • Al optulea Popas

Mântuitorul sfătuiește femeile care plângeau (Luca 23.27-31)

 • Al nouălea Popas

Mântuitorul cade a treia oară sub povara Crucii

 • Al zecelea Popas

Mântuitorul este bătut, dezbrăcat și adăpat cu oțet și fiere (Matei 27.34; Marcu 15.23)

 • Al unsprazecelea Popas

Ostașii pironesc Preasfântul Trup la lui Iisus pe Cruce (Matei 27.35; Marcu 15.25; Ioan 19.23; Luca 23.33)

 • Al douăsperzecelea Popas

Mântuitorul suferă mult pe Cruce

 • Al treisprezecelea Popas

Coborârea de pe Cruce a trupului lui Iisus (Matei 27. 57-61; Marcu 15. 42-47; Luca 23. 50-56; Ioan 19 38-42).

 • Al patrusprezecele Popas

Înmormântarea Mântuitorului [1]

CrucificareaModificare

 
Crucifixión 2

După ce au ajuns pe Dealul Golgota, L-au pironit la mâini și la picioare, fiind răstignit pe o cruce(pe care era scris I.N.R.I.=Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum ceea ce se traduce prin Iisus Nazanireanul Regele Iudeilor) și fiind înălțată în fața tuturor oamenilor, alături de cei 2 condamnați. Evreii și soldații romani Îl batjocoreau. El îl iartă pe un condamnat și îi promite un paradis după moarte. Alături de El, stătea Fecioara Maria, mama lui, Maria Magdalena și Ioan (ucenicul său), de 17 ani și iubit de Iisus. În timp ce mama sa, Maria, plângea, Iisus i-l arată pe Ioan ca noul ei fiu, iar lui Ioan pe noua lui mamă și dându-i sarcina sa aibă grijă de ea. Ioan a dus-o acasă pe Maria ca să nu sufere mai mult. La 3 după-amiază, Iisus striga cu glas tare Tatălui Său, că și-a îndeplinit sarcina pe Pământ și ca Duhul să plece din corp("Eli,Eli lama sabactani?"=Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit?). Acesta moare în cele din urmă.

Cele șapte cuvinte rostite de Iisus pe CruceModificare

Cele șapte cuvinte rostite de Iisus pe Cruce:

 • „Părinte iartă-le lor că nu știu ce fac! (Luca 23.34)
 • Adevărat grăiesc Ție, astăzi vei fi cu Mine în rai! (Luca 23. 43)
 • Femeie, iată fiul tău! Și ucenicului i-a zis iată mama ta! (Ioan 19. 26-28)
 • Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? ( Matei 27.46; Marcu 15.34)
 • Mi-e sete! (Ioan 19.28)
 • Săvârșitu-s-a! (Ioan 19.30)
 • Părinte în mâinile Tale îmi dau Duhul Meu! (Luca 23.46)”[2]

Moartea lui IisusModificare

Conform Bibliei, pământul s-a cutremurat, soarele s-a întunecat, multe suflete au plecat la cer, iar catapeteasma din templu s-a rupt. Ceilalți 2 condamnați sfârșesc și ei, când potrivit Sabatului evreiesc, corpurile trebuiau date jos, astfel soldații romani le sparg fluierele picioarelor, numai lui Iisus nu. Soldatul Longinus descoperise că acesta era mort și îi înfipse în coastă cu o lance, iar în urmă se scursese sânge și apă. Era semnul că Iisus murise. (Ioan 19:31-37)

NoteModificare

Legături externeModificare

Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Răstignirea lui Isus din Nazaret