Regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova

Regiune de dezvoltare este unitate teritorială funcțională ce reprezintă cadrul de planificare, evaluare și implementare a politicii de dezvoltare regională. Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale și nu au personalitate juridică.

Cele 6 regiuni de dezvoltare

Obiectivele principale ale creării Regiunilor de dezvoltare sunt:
a) obținerea unei dezvoltări social-economice echilibrate și durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
b) reducerea dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare social-economică dintre regiuni și din interiorul lor;
c) consolidarea oportunităților financiare, instituționale și umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor;
d) susținerea activității autorităților administrației publice locale și a colectivităților locale orientate spre dezvoltarea social-economică a localităților și coordonarea interacțiunii lor cu strategiile și programele naționale, de sector și regionale de dezvoltare.

Regiunile de dezvoltare modificare

Vezi și modificare

Bibliografie modificare

LEGEA privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr. 438-XVI din 28.12.2006. Monitorul Oficial nr.21-24/68 din 16.02.2007