Sacristia este anexa unei biserici unde preotul se pregătește pentru a celebra mesa; aici se păstrează ornamentele bisericii (veșminte bisericești ș.a.) și vasele sfințite (potire etc.). Persoana (laic sau religios) care are în grija sa sacristia se numește sacristan.

Sacristie
Sacristie Dom Köln

La sacristie, așa cum indică numele său, este un loc sacru unde se pregătesc pentru ceremoniile religioase sau se păstrează diferite obiecte de cult. Ea participă deci la sfințenia bisericii cu care comunică.