Sistem politic

Un sistem politic este un sistem localizat la nivelul sistemului social care îndeplinește funcții de natură politică și privește guvernarea. Este de regulă comparat cu sistemul juridic, sistemul economic, sistemul cultural sau alte sisteme prezente în viața socială.

Există mai multe perspective utile pentru definirea noțiunii de "sistem politic" și numeroase definiții:

 • Un sistem politic este constituit dintr-un set complet de instituții și organizații politice, precum partidele politice și grupurile de interes (sindicate, grupuri de lobby, etc.), căruia i se adaugă relațiile dintre aceste instituții și, nu în ultimul rând, normele ce le guvernează funcționarea (constituția, legea electorală).
 • Un sistem politic este compus din membrii unei organizații sociale (grup) care sunt la putere.
 • Un sistem politic este un sistem instituțional care deține monopolul asupra utilizării legitime a forței și asupra legiferării (aici sistemul politic este identificat cu statul).
 • Un sistem politic este un sistem, iar în această calitate posedă în mod obligatoriu două proprietăți: conține un set de componente interdependente și limite prin raportare la mediul cu care interacționează.
 • Un sistem politic este concomitent un subsistem al sistemului social cu un rol determinat: acela de a produce decizii cu caracter obligatoriu pentru întreaga societate.

În opinia lui David Easton, unul dintre cei mai importanți autori ce au contribuit la adaptarea analizei sistemelor pentru utilizarea sa în câmpul politologiei, funcția determinantă ce distinge sistemul politic de alte sisteme similare este aceea de a aloca valorile prin intermediul autorității într-o societate dată. Această abordare se bazează pe înțelegerea relației dintre intrările în sistem (solicitări dar și sprijin pentru funcționarea sistemului) și ieșiri (politicile publice, rezultatul interacțiunilor dintre elementele constitutive ale sistemului).

Asemănări între sistemele politice:

Părți interdependente:

 • cetățenii
 • guvernul

Limite:

 • cetățenia
 • teritoriul
 • proprietatea

SursaModificare

 • Almond, Gabriel A., et al. Politica comparată astăzi: o perspectivă globală (a șaptea ediție). 2000. ISBN 032101853.