Specie (logică)

 • Noțiune care desemnează o clasă de obiecte ce posedă aceleași însușiri esențiale, fiind cuprinsă în sfera unei alte noțiuni mai generale numită gen.
 • Specia infimă, este ultima în ordinea determinării, și se referă numai la indivizi, astfel că ea nu subordonează alte specii.
 • În afară de genul suprem și de specia infimă, celelalte noțiuni pot fi:
  • - specii în raport cu noțiunile în sfera cărora se cuprind,
  • - gen în raport cu noțiunile mai puțin generale pe care le includ în sfera lor.
 • Trecerea de la gen la specie se face prin determinare,
 • Trecerea de la specie la gen se face prin generalizare,
 • Speciile aceluiași gen se află în raport de coordonare.

BibliografieModificare

 • Dicționar enciclopedic român, Editura politică, București - 1966.