Comanda UNIX strings găsește și tipărește pe ecran textul din fișierele binare. Poate fi folosit pe fișiere executabile, fișiere obiect, fișiere core dump etc.

Comanda strings

Șirurile de text sunt recunoscute ca secvențe de cel puțin 4 caractere terminate cu un caracter null ('\0' similar cu limbajul C). În sistemele Linux, face parte din pachetul GNU binutils.

Sintaxă

modificare
strings [opțiuni] fișiere

Dintre opțiunile cele mai des folosite amintim:

-n – tipărește șirurile mai lungi decât valoarea specificată, implicit valoarea este 4
-e – selectează codarea șirurilor, implicit valoarea este utf-8.


Folosirea comenzii strings pentru a tipări șiruri de text mai mari de 8 caractere din BIOS:

# dd if=/dev/mem bs=1k skip=768 count=256 2>/dev/null | strings -n 8


Legături externe

modificare
 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes