Utilizator:AdiJapan/Ortografia limbii române

Cele ce urmează reprezintă opiniile mele despre ortografia limbii române la Wikipedia. Această pagină nu este nici articol enciclopedic, nici pagină de regulament, nici îndrumar, ci un eseu personal. L-am scris doar pentru a nu fi nevoit să repet la nesfîrșit aceleași argumente în discuțiile pe această temă. Vă rog să nu modificați conținutul paginii. Dacă doriți să comentați afirmațiile de aici o puteți face pe pagina de discuții asociată. — AdiJapan  21 iunie 2007 13:22 (EEST)

Principii

modificare

Susțin păstrarea politicii actuale privind ortografia limbii române la Wikipedia (v. textul integral), care prevede că în redactarea articolelor noastre se pot aplica atît norma cu â și sunt, cît și norma cu î și sînt. Argumentele pentru această atitudine sînt:

  1. Unul din cele două principii fundamentale ale Wikipediei, verificabilitatea, ne cere ca paginile noastre să reflecte cultura actuală, așa cum apare ea în publicații respectabile. Ambele grafii apar în publicații respectabile contemporane.
  2. Celălalt principiu fundamental al Wikipediei, neutralitatea, ne cere să includem toate punctele de vedere publicate ale specialiștilor și să nu favorizăm nici unul dintre ele. A interzice una din cele două grafii ar însemna încălcarea acestui principiu.

Cele două argumente de mai sus sînt suficiente pentru a demonstra legitimitatea politicii privind ortografia. În detaliu lucrurile pot fi explicitate astfel:

  • Nu există la Wikipedia nici o regulă care să ne oblige să aplicăm strict deciziile unor foruri științifice, oricît de oficiale ar fi acestea într-o țară sau alta. Pozițiile adoptate de Academia Română și de Academia de Științe a Moldovei nu sînt literă de lege la Wikipedia. Ele sînt, desigur, foarte importante, dar nu pot înlocui tot restul de lucrări publicate în limba română. Abia atunci cînd o grafie ar dispărea din publicațiile actuale putem decide să o interzicem la Wikipedia.
  • Wikipedia nu și-a propus să facă ordine în cultura actuală, ci să o reflecte așa cum e.
  • Wikipedia aceasta nu este a României, nici a Republicii Moldova, nici a altei țări, ci a vorbitorilor de limba română. Nu-i putem favoriza pe unii și defavoriza pe alții.

Sînt de minimă importanță aici argumentele cu care unii și alții își apără ortografia preferată, de exemplu modul cum s-a ajuns la această sciziune, avantajele și dezavantajele fiecărei grafii în parte etc. De asemenea sînt prea puțin relevante faptul că aceeași problemă apare și în alte limbi și modul în care a fost rezolvată ea în Wikipediile respective. Chestiunea este limitată strict la uzul grafiilor limbii române în Wikipedia.