În teoria muzicală, o voce sau parte desemnează una dintre liniile melodice care constituie o compoziție. O voce poate fi interpretată de unul sau mai mulți muzicieni, simultan cu cel puțin o altă voce. Relația dintre diversele voci ale unei compoziții polifonice sau ale unui ansamblu muzical, vocal sau instrumental, sunt studiate și reglate de armonie.

Partitură cu patru voci. Părțile pentru vioara a doua și violă conțin uneori note simultane; se poate spune că aceste părți combină mai multe voci.