Õ (minuscula õ) este o literă a alfabetului latin modern formată din contopirea literei O cu o tildă diacritică.

Reprezentare grafică a literei în diverse moduri.

Vezi și modificare