Deschide meniul principal

Conținutul recomandat al zilei

Bill of Rights (în traducere din engleză Legea Drepturilor) este numele dat colectiv primelor zece amendamente la Constituția Statelor Unite. Propuse în urma luptei politice adesea crâncene duse în anii 1787-88 pentru ratificarea Constituției SUA, și întocmite în așa fel încât să abordeze obiecțiile ridicate de antifederaliști⁠(d), amendamentele Bill of Rights au adăugat la Constituție garanții specifice ale drepturilor⁠(d) și libertăților personale, limitări clare ale puterilor guvernului în procedurile judiciare, și declarația explicită că toate puterile care nu au fost anume delegate Congresului prin Constituție sunt rezervate statelor sau cetățenilor⁠(d). Conceptele codificate în aceste amendamente sunt construite pe baza celor găsite în mai multe documentele anterioare, între care Declarația Drepturilor din Virginia⁠(d) și Declarația Drepturilor din 1689 din Anglia, împreună cu documente anterioare, cum ar fi Magna Carta (1215).

La 8 iunie 1789, reprezentantul James Madison a introdus nouă amendamente la constituție în Camera Reprezentanților. Printre recomandările sale, Madison a propus deschiderea Constituției și introducerea drepturilor specifice care să limiteze puterea Congresului în Articolul 1, Secțiunea 9. Șapte dintre aceste limitări aveau să fie printre cele zece amendamente ale Bill of Rights ratificate. În cele din urmă, la 25 septembrie 1789, Congresul a aprobat douăsprezece articole de modificare a Constituției și le-a prezentat statelor pentru ratificare⁠(d). Contrar propunerii inițiale a lui Madison ca articolele să fie incluse în corpul principal al Constituției, el au fost propuse ca adăugiri suplimentare la ea (codicile). Articolele de la 3 la 12 au fost ratificate drept completări la Constituție la 15 decembrie 1791, și au devenit Primul până la al Zecelea Amendament la Constituție. Articolul 2 au devenit parte a Constituției în data de 7 mai 1992, ca al Douăzeci și Șaptelea Amendament⁠(d). Articolul Întâi⁠(d) este încă oficial aflat în dezbaterea statelor.

Deși modificările propuse de Madison includeau o dispoziție pentru a extinde protecția unora dintre drepturi și asupra statelor, amendamentele prezentate în cele din urmă pentru ratificare se aplică numai guvernului federal. Ușa pentru aplicarea lor asupra guvernelor statelor a fost deschisă în anii 1860, în urma ratificării de celui de al Paisprezecelea Amendament⁠(d). Încă de la începutul secolului al XX-lea, atât instanțele federale, cât și cele la nivel de stat au folosit al Paisprezecelea Amendament pentru a aplica porțiuni din Bill of Rights guvernelor de stat și autorităților locale. Procesul este cunoscut sub numele de încorporare⁠(d).

Există mai multe exemplare originale ale Bill of Rights. Una dintre acestea este expusă permanent la Arhivele Naționale din Washington, DC.

Știri

Ursula von der Leyen

Știați că?

Donaldtrumpi frontal.jpg

Aniversările zilei

24 iulie:
Simeon al II-lea al Bulgariei

Alte aniversări: 23 iulie24 iulie25 iulie


Lecturare în altă limbă