Acceptare

Costi este Croitoru Scarlat

Acceptarea este un termen care desemnează în economie și legislație manifestarea voinței de a dobîndi un drept, de a primi oferta de încheiere a unui contract sau de a primi o succesiune

Conform unei utilizări anacronice, referitoare la finanțe în socialism), acceptarea era o formă de decontare prin care cererea de plată emisă de furnizor era plătită de către bancă numai după consimțămîntul scris al beneficiarului.

Articole conexe modificare

Acest articol conține text din Dicționarul enciclopedic român (1962-1966), aflat acum în domeniul public.