Acord de Asociere cu Uniunea Europeană

Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană este un acord între UE și o țară terță. Tipuri de acorduri de asociere sunt următoarele:

Acorduri de Asociere ale UE:

     State membre

     Spațiul Economic European

     Acordul de stabilizare și asociere

     Acordul de asociere

     Acordul de parteneriat și cooperare, Acordul de asociere parafat, în curs de ratificare sau de negocieri

     Uniunea Vamală

     Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri

     Acordul interimar euro-mediteranean de instituire a unei asocieri

     Acordul de cooperare, Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri parafat

     Acord de parteneriat și cooperare

     Acordul de parteneriat și cooperare în curs de ratificare

     Alte politici de vecinătate