Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România


Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), fosta Agenția Națională a Medicamentului este o agenție guvernamentală din România. Are drept scop protejarea și promovarea sănătății publice prin:

  • evaluarea documentației de autorizare în vederea punerii pe piață a unor produse medicamentoase, supravegherea siguranței produselor medicamentoase aflate în circuitul terapeutic prin inspecție și farmacovigilență
  • asigurarea accesului la informații care privesc produsele medicamentoase autorizate de punere pe piață în România
  • evaluarea documentației pentru autorizarea studiilor clinice, inspectarea organizațiilor care desfășoară aceste tipuri de studii precum și locul în care se desfășoară acestea; acest tip de inspecții au drept scop verificarea respectării regulilor de bună practică în studiul clinic

ANM își propune să asigure eficacitatea și eficiența administrativă a organizației (ANM) și transparența practicilor și procedurilor utilizate.

Vezi și

modificare
  • FDA - organism din SUA, similar ANM
  • EMEA - organism similar ANM din UE

Legături externe

modificare