Agresiunea armată reprezintă atacul neprovocat al unui stat împotriva altui stat cu folosirea forței armate în scopul de a-i cotropi teritoriile, a-i suprima independența.

Agresiune armată - folosirea forței de către un stat împotriva suveranității, integrității teritoriale sau independenței politice a altui stat, ori în orice mod incompatibil cu Carta Națiunilor Unite (definiție din Legea cu privire la apărarea națională a Republicii Moldova[1]).

În perioada interbelică au existat preocupări de formulare juridică a interzicerii agresiunii:

Note modificare

  1. ^ „Legea Nr. 345 din 25.07.2003 cu privire la apărarea națională”, Lex.justice.md/md/312812/, accesat în  
  2. ^ „Pactul Kellogg-Briand, de la idealism politic la realitate”, Historia, accesat în  
  3. ^ „Convenția de la Londra de definire a agresiunii din 03.07.1933”, Lege5, accesat în  
  4. ^ „Saavedra Lamas Pact of 1933”, TheFreeDictionary.com, accesat în