Ansa pedunculară (Ansa peduncularis) sau ansa Reil, ansa Gratiolet este un fascicul complex de fibre care se curbează în jurul marginii mediale a capsulei interne, un fasciculul principal a ei fiind pedunculul inferior al talamusului (radiația talamică inferioară). Ansa pedunculară conectează partea anterioară a lobului temporal (cortexul temporal), amigdala (nucleul amigdalian), cortexul olfactiv (piriform) și partea anterioară a hipotalamusului cu diverse nuclee talamice. Conține radiațiile acustice (geniculotemporale), fibre amigdalotalamice, fibre amigdalohipotalamice, fibre amigdaloseptale. Fibrele amigdalotalamice și amigdalohipotalamice a ansei pedunculare poartă numele de calea amigdalofugală ventrală.

Ansa pedunculară a fost descrisă de Johann Christian Reil, medic, neurolog, anatomist și histolog german (1759–1813)și de Louis Pierre Gratiolet, anatomist francez (1815-1865)

Bibliografie