Automat finit nedeterminist

Un automat finit nedeterminist (notat și "AFN") este un 5-uplu A=(S, Σ, δ, s0, F), unde:

  • S este o mulțime nevidă, finită, numită "mulțimea stărilor";
  • Σ este o mulțime nevidă, finită, numită "alfabetul de intrare";
  • δ este funcția de tranziție δ: S × Σ → P(S), unde P(S) este mulțimea părților lui S;
  • s0S este "starea inițială";
  • FS este "mulțimea stărilor finale".