Autotrof este proprietatea unui organism de a-și putea sintetiza singur substanțele organice necesare hrănirii, scop în care folosește ca sursă de carbon unii compuși anorganici (de exemplu dioxid de carbon).

Când aceștia sunt supuși unor procese chimice (fotosinteza sau chemosinteza), rezultă substanțele organice necesare.

Antonim: heterotrof