Axiologia (gr. axios - demn de, având valoare și logos - discurs, știință) este studiul filozofic al valorilor, regăsit în special în etică, estetică, religie.