Babrios (sau Babrius) a fost un poet grec antic care a trăit pe la sfârșitul secolului al II-lea d.Hr., cunoscut pentru versificarea fabulelor lui Esop.

Manuscris grec (aflat la British Library) conținând fabulele lui Esop, versificate de Babrios

Fabulele lui Babrios conțin multe elemente orientale, dar reflectă influența culturii și a metricii latine.